ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fy-, *fy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, Syn. transform
crucify(vt) ฆ่าโดยตรึงแขนและขาบนไม้กางเขนแบบพระเยซู
mattifyลดความมันของผิว (โดยใช้เครื่องสำอางค์)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
FY(abbr) คำย่อของ fiscal year (ปีงบประมาณหรือรอบหนึ่งปีของการเก็บภาษี), Syn. financial year
fy(suf) ทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
acidify(อะซิด' ดิไฟ) vt.,vi. ทำให้หรือเปลี่ยนเป็นกรด. -acidification n. -acidifier n.
aerify(แอ' ริไฟ) vt. อัดอากาศเข้า, เผยกับอากาศ, เปลี่ยนเป็นลักษณะอากาศธาตุ., Syn. aerify
amplify(แอม' พลิไฟ) vt. ขยายใหญ่ขึ้น, ขยายความ, ขยายความถี่ของการสั่นสะเทือน
beatify(บิแอท'ทิไฟ) {beatified,beatifying,beatifies} vt. ทำให้เกิดความสุข,ประสาทพร,ทำพิธีประสาทพรแก่คนตาย., See also: beatification n. ดูbeatify
beautify(บิว'ทิไฟ) {beautified,beautifying,beautifies} vt.,vi. ทำให้สวย,ทำให้งาม,สวยขึ้น., See also: beautification n. ดูbeautify beautifier n. ดูbeautify, Syn. adorn, Ant. spoil
calcify(แคล'ซิไฟ) {calcified,calcifying,calcifies} vt.,vi. กลายเป็นเกลือของแคลเซียม,ทำให้แข็งตัว
certify(เซอ'ทิไฟ) v. รับรอง,พิสูจน์,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น, See also: certifier n., Syn. testify
chaffy(ชาฟ'ฟี) adj. มีแกลบมาก,มีลักษณะเป็นแกลบ,ไร้ค่า,ใช้การไม่ได้
citify(ซิท'ทิไฟ) {citified,citifying,citifies} vt. ทำให้เข้ากับเมือง, See also: citification n.

English-Thai: Nontri Dictionary
amplify(vt) ขยาย,ขยายความ
beatify(vt) ให้พร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
beautify(vt) ทำให้สวยงาม,ทำให้งาม,ทำให้สวย
beefy(adj) อ้วน,มีแต่เนื้อ
certify(vt) รับรอง,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น
clarify(vt) ทำให้กระจ่าง,อธิบาย,ทำให้ชัดเจน
classify(vt) แบ่งประเภท,จัดหมวดหมู่,จัดประเภท,แยกประเภท,แบ่งชั้น
codify(vt) ทำเป็นประมวล,ทำเป็นระเบียบ,รวบรวม,เข้ารหัส,จัดหมวดหมู่
crucify(vt) ตรึงไม้กางเขน,ขึงพืด
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
¶ Mary, Mary, bo Birley, Bonana fanna ¶ Fo Firley, fee fy mo Mary, Mary!แมรี่ แมรี่ โบ-เบอรี่ บานาน่า แฟนน่า โฟรี่ ฟี-ไฟ-โฟ แมรี่ แมรี่ Punchline (1988)
¶ Jesus, Jesus, bo Jesus, Bonana fanna ¶ Fo Jesus, fee fy mo Jesus, Jesus!จีซัส จีซัส โม-จีซัส บานาน่า-แฟนน่า โฟ-จีซัส ฟี-ไฟ-โฟ จีซัส จีซัส Punchline (1988)
FY your information we're going to a totally rocking haunted house.ชั่งเถอะ สำหรับข้อมูลเธอ.. ..เราจะไปกันที่บ้านผีสิง Halloween (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโลม[anulōm] (v) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify  FR: accéder ; satisfaire ; adapter
บำบัด[bambat] (v) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate  FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
เบิกความ[boēkkhwām] (v) EN: give evidence ; testify ; make a statement  FR: témoigner ; déposer
บอกจำนวน[bøk jamnūan] (v, exp) EN: quantify
บอกกล่าว[bøkklāo] (v) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to  FR: informer ; aviser
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บ่งชี้[bongchī] (v) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify  FR: indiquer ; montrer
เฉลิม[chaloēm] (v) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward
เฉลิมพระเกียรติ[chaloēmphrakīet] (v) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate
ชำระใจ[chamrajai] (v) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent  FR: se confesser

CMU English Pronouncing Dictionary
FYE F AY1
FYI EH2 F W AY1 AY2
FYFE F AY1 F
FYKE F AY1 K
FYFFE F AY1 F
FYOCK F Y AA1 K
FYFFES F IH1 F S
FYFFES F AY1 F S
FYODOR F Y OW1 D ER0
FYODOROV F Y OW1 D ER0 AO2 V

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陀思妥耶夫斯基[Tuó sī tuǒ yē fū sī jī, ㄊㄨㄛˊ ㄙ ㄊㄨㄛˇ ㄧㄝ ㄈㄨ ㄙ ㄐㄧ, ] Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (1821-1881), great Russian novelist, author of Crime and Punishment 罪與罰|罪与罚 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき菜[かきな;カキナ, kakina ; kakina] (n) (uk) kakina (green leafy vegetable of the genus Brassica) [Add to Longdo]
ご参考まで[ごさんこうまで, gosankoumade] (exp) for your reference; FYR; for your information; FYI [Add to Longdo]
そそける[sosokeru] (v1) to be nappy; to get fluffy [Add to Longdo]
てな[tena] (prt) a sort of thing like; used after a phrase to modify the following noun [Add to Longdo]
ふかふか[fukafuka] (adv) soft (and fluffy) [Add to Longdo]
ふっくら[fukkura] (adv-to) (on-mim) (See ふっくり) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full [Add to Longdo]
ふっくり[fukkuri] (adv-to) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full; corpulent [Add to Longdo]
ほっこり[hokkori] (adv-to,vs) (1) (on-mim) warm and fluffy; soft; (2) steamy hot (food); hot and flaky; (exp) (3) (ksb [Add to Longdo]
むんむん;ムンムン[munmun ; munmun] (adv,adv-to,vs) (on-mim) stuffy; steamy; sultry; sexy [Add to Longdo]
もこもこ;モコモコ[mokomoko ; mokomoko] (adj-f) lumpy; fluffy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
寄せる[よせる, yoseru] to justify [Add to Longdo]
分類作業[ぶんるいさぎょう, bunruisagyou] classifying [Add to Longdo]
ユニファイ[ゆにふぁい, yunifai] Unify [Add to Longdo]
フワイ[ふわい, fuwai] FYI [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -fy \-fy\ [Through French verbs in -fier, L. -ficare, akin to
   facere to do, make. See {Fact}.]
   A suffix signifying to make, to form into, etc.; as, acetify,
   amplify, dandify, Frenchify, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fy \Fy\, interj. [See {Fie}, interj.]
   A word which expresses blame, dislike, disapprobation,
   abhorrence, or contempt. See {Fie}.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top