ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บอกกล่าว

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บอกกล่าว-, *บอกกล่าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอกกล่าว[V] notify, See also: apprise, inform, announce to, Syn. บอก, แจ้ง, Example: ก่อนอื่นต้องขอบอกกล่าวกันว่าหนังสือเล่มนี้มิใช่เรื่องที่เขียนขึ้นเองโดยที่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริง, Thai definition: บอกให้ผู้อื่นเป็นพยานรับรู้ไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บอกกล่าวก. ร้องบอกให้ผู้อื่นเป็นพยานรับรู้ไว้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
give noticeบอกกล่าว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notifyบอกกล่าว, แจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To be absent and silent for two years.หลังจากหายไปโดยไม่บอกกล่าว ตั้งสองปี Wuthering Heights (1992)
If you cut my throat... I'll not be able to rescind the offer that brought you here.หากคอข้าขาด ข้าคงไม่อาจบอกกล่าวข้อเสนอแก่เจ้าได้ The Chronicles of Riddick (2004)
Sorry if I surprised you Mother!ขอโทษที่ผมมา โดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า Spygirl (2004)
You've disappeared without any explanations.คุณเองก็หายตัวไปโดยไม่บอกกล่าว Smile Again (2006)
He left last night unexpectedly... and he never came back.เค้าออกไปแบบไม่บอกกล่าวเมื่อคืนนี้... ...แล้วเค้าก็ไม่กลับมาอีกเลย Monster House (2006)
We passed a version of a carbon tax and some other measures to try to address this.และมาตรการอื่นๆที่จะบอกกล่าวในเรื่องนี้ An Inconvenient Truth (2006)
Separating the truth from the fiction and the accurate connections from the misunderstandings is part of what you learn here.การแยกแยะความจริงออกจากนิยาย และการบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมา ออกจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน คือสิ่งที่ได้เรียนรู้กัน An Inconvenient Truth (2006)
Just wonder if I'm gonna have to shoot somebody walks through that door without knocking, wondering where you've been.แค่สงสัยว่าถ้าผมต้องยิงใครสักคน ที่เดินผ่านประตูเข้าโดยไม่บอกกล่าว กลัวจะเป็นคุณหรือแฟนคูณ ก็เลยอยากรู้ไว้ Shooter (2007)
I'm sorry to show up unannounced.ฉันขอโทษทีที่มาโดไม่บอกกล่าวก่อน. The Visitor (2007)
I think that you showed up at her house unannounced,ฉันคิดว่าคุณไปบ้านเธอไม่บอกกล่าว Go Your Own Way (2008)
I am sorry to show up unannounced.ผมขอโทษที่โผล่มาไม่บอกกล่าว Go Your Own Way (2008)
I mean you didn't even tell us!ฉันหมายถึงว่าเธอหายตัวไปโดยไม่บอกกล่าว The Secret of Moonacre (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
notify[VT] แจ้งความ, See also: บอกกล่าว, บอก, ประกาศ, Syn. edify, inform
state[VT] บอกกล่าว, See also: แถลง, กล่าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apply(อะไพล') vt.,vi. ใช้,ใช้เป็นประโยชน์, ประยุกต์,แผ่บน,สมัคร,ขอ,ร้องเรียน, บอกกล่าว,
apprise(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)
apprize(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)
forerun(ฟอร์'รัน) {foreran,forerun,foreruns} vt. วิ่งนำ,ไปก่อน,นำหน้า,บอกกล่าวล่วงหน้า,คาดคะเน,ทำนาย,ซึ่งไปก่อน,ดักหน้า
forerunner(ฟอร์'รันเนอะ) n. บรรพบุรุษ,ผู้นำหน้า,ผู้บอกกล่าวล่วงหน้า,ลางสังหรณ์,เครื่องนำทาง,ผู้เบิกทาง, Syn. herald
foreshow(ฟอร์โช') vt. แสดงให้เห็นล่วงหน้า,บอกกล่าวล่วงหน้า,เป็นลาง,ส่อให้เห็นล่วงหน้า., See also: forshowing n.
go-by(โก'ไบ) n. การไปโดยไม่มีการบอกกล่าว,การบอกบัด

English-Thai: Nontri Dictionary
apply(vi) สมัครงาน,ร้องเรียน,ขอ,ร้องขอ,บอกกล่าว
declare(vi,vt) ประกาศ,แถลง,เปิดเผย,บอกกล่าว,แจ้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top