ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

足球迷

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -足球迷-, *足球迷*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
足球迷[zú qiú mí, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄇㄧˊ, ] football fan [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're all big soccer fans, right, boys?[CN] 我们都是大的足球迷, 是不是,伙计? Anatomy 2 (2003)
Are you a football fan?[CN] 你是美式足球迷吗? The Ides of Metropolis (1994)
Let me congratulate our listeners, and all soccer fans, on this great victory.[CN] 恭喜听众 和所有的足球迷 The Mirror (1997)
Because he makes millions, billions of soccer-fans in the whole world - bah![CN] 因為這世界上成百萬,成千萬的足球迷們... Gigantic (1999)
Football fan, music lover.[CN] 足球迷 音乐爱好者 The Laughing Woman (1969)
A model Japanese footie fan.[CN] 他是個鐵桿足球迷 Mind Game (2004)
Not the local football supporters, but retired people exercising in the socialist manner.[CN] 在公众地方以社会主义方式活动的,不是当地的足球迷,而是退休人员。 Full Circle with Michael Palin (1997)
We'll have all the rest of the pregame festivities... as well as the arrival of the nation's number-one football fan... in just a moment.[CN] 我们先欣赏完剩余的比赛项目 稍后,美国头号足球迷将会到来观看 The Sum of All Fears (2002)
What are you? A bunch of fanatics?[CN] 你们是狂热足球迷 2001: A Space Travesty (2000)
FOR THE PROTOTYPICAL FOOTBALL FAN.[CN] 为原型 足球迷 Not Cool (2014)
Fuck![CN] 塞拎婆啊,难道她也是足球迷 Due West: Our Sex Journey (2012)
Football fans attacked the policemen who were standing on the square[CN] 足球迷攻击站在街角的警察 Mermaid (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top