ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soccer player

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soccer player-, *soccer player*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soccer playersนักฟุตบอล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The way soccer players wear corporate logos?แบบเสื้อทีมฟุตบอลใส่กันน่ะ Swing Girls (2004)
Ahjussi, were you a soccer player before?คุณลุงเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนรึเปล่าครับ? Episode #1.3 (2010)
So, Robbie, I hear you're quite the soccer player.ไง ร็อบบี้ ได้ข่าวว่าเป็นนักฟุตบอลนี่ Crazy, Stupid, Love. (2011)
He's only the greatest soccer player in the world.เขาเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Pilot (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soccer playerAs a soccer player he is second to none.
soccer playerHe is a soccer player.
soccer playerHe is noted as a soccer player.
soccer playerHis brother is a famous soccer player.
soccer playerIt is said that Kazu is the best soccer player in Japan.
soccer playerMy favorite soccer player is Shinji Ono.
soccer playerThey became professional soccer player.
soccer playerTom will become a good soccer player some day.
soccer playerWe are soccer players.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักฟุตบอล[n.] (nak futbøn) EN: soccer player ; football player   FR: footballeur [m] ; joueur de football [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サッカー選手[サッカーせんしゅ, sakka-senshu] (n) soccer player [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  soccer player
      n 1: an athlete who plays soccer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top