ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นักฟุตบอล

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นักฟุตบอล-, *นักฟุตบอล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักฟุตบอล[N] footballer, See also: football player, soccer player, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลหรือเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soccer playersนักฟุตบอล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-...the one who looks like a football player.คนที่เหมือนกับนักฟุตบอล Oh, God! (1977)
Do you think she killed the footballer?คุณว่าเธอฆ่านักฟุตบอลนั่นรึเปล่า? Basic Instinct (1992)
I'm meeting this player from Temple University.ฉันนัดนักฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทมเปิ้ลเอาไว้ Unbreakable (2000)
It's pretty much that simple.กับนักฟุตบอลไม่ได้ มันก็ง่ายๆ แค่นั้น Unbreakable (2000)
Most parents would be happy if their son could be the star of the football team.พ่อแม่คนอื่นเขาคงดีใจถ้าลูกชายได้เป็นนักฟุตบอลชื่อดังในทีม Hothead (2001)
Clark Kent is a football player, and Lana Lang is a waitress.คล้าก เค้นท์ เป็นนักฟุตบอล ลาน่า แลงก์เป็นสาวเสิรฟ Hothead (2001)
Well, if it isn't Smallville's latest football star.นี่คงไม่ใช่นักฟุตบอลคนสุดท้ายของมีสมอลวิลล์นะ Hothead (2001)
Wait. You two are trying out for the football team?พวกนายกำลังจะเข้าทดสอบเป็นนักฟุตบอลเหรอ Pilot (2001)
I think she's ten years too young to remember a footballer called Eusebio.ฉันว่าเธอเกิดไม่ทันยุคนักฟุตบอล ที่ชื่อเอเซียโบหรอกนะคะ Love Actually (2003)
Musos. Models. Footballers.นักดนตรีขึ้เต๊ะ นางแบบ นักฟุตบอล Goal! The Dream Begins (2005)
Better watch yourself, Mr. Football!ระวังตัวให้ดี ไอ้นักฟุตบอลขี้โกง The Longest Yard (2005)
Yo, football.เฮ้ นักฟุตบอล The Longest Yard (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักฟุตบอล[n.] (nak futbøn) EN: soccer player ; football player   FR: footballeur [m] ; joueur de football [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
hat trick(n ) การที่ผู้เล่นกีฬาคนหนึ่งๆ สามารถทำความสำเร็จในกีฬานั้นๆ ได้สามครั้ง ในการเล่นครั้งหนึ่งๆ เช่น นักฟุตบอลทำประตูได้ 3 ประตูในเกมเดียว ใช้ในกีฬาเช่น ฟุตบอล, คริกเก็ต, ฮ๊อกกี้
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)
poacher(n ) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
footballer[N] นักฟุตบอล, Syn. soccer player
wing[N] นักฟุตบอลหรือนักรักบี้ที่เล่นในตำแหน่งปีก, Syn. winger
winger[N] นักฟุตบอลหรือนักรักบี้ที่เล่นในตำแหน่งปีก, Syn. wing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
platoon(พละทูน') n. หมวด,หมวดทหาร,หมวดตำรวจ หมวดเล็ก,กลุ่มคน,กลุ่มนักฟุตบอลประจำหน้าที่หนึ่ง ๆ vt. จัดเป็นหมวด,จัดเป็นกลุ่ม,จัดเป็นกอง, Syn. unit,group

German-Thai: Longdo Dictionary
Elf(n) |die, pl. Elfen| หมายเลขสิบเอ็ด หรือถ้าเป็นเอกพจน์หมายถึงทีมฟุตบอล หรือนักฟุตบอลหมายเลขสิบเอ็ด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top