ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

football player

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -football player-, *football player*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-...the one who looks like a football player.คนที่เหมือนกับนักฟุตบอล Oh, God! (1977)
Some of the football players were caught cheating.มีผู้เล่นบางคนถูกจับได้ว่าโกงข้อสอบ Hothead (2001)
Clark Kent is a football player, and Lana Lang is a waitress.คล้าก เค้นท์ เป็นนักฟุตบอล ลาน่า แลงก์เป็นสาวเสิรฟ Hothead (2001)
Well, well, well. You a football player?โอ้โฮ นายเป็นนักฟุตบอลเหรอ The Longest Yard (2005)
If she's hot enough to have a one-nighter with a pro football player,ถ้าหล่อนเซ็กซี่พอจะนอนกับโปรฟุตบอล The Longest Yard (2005)
You're a good football player, too. I think you may even be great.นายเป็นนักกีฬาที่ดีด้วย บางทีอาจจะเยี่ยมเลยด้วยซ้ำ Gridiron Gang (2006)
I love football players.ฉันชอบนักฟุตบอล American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Or are you one of those football players who's too cool to dance?Or are you one of those football players who's too cool to dance? American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
I used to be a very good football player.ฉันเคยเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากๆ Cassandra's Dream (2007)
Cop and some football player messing with me.ตำรวจและนักฟุตบอล มาก่อกวนฉันเล่น ...And the Bag's in the River (2008)
they did, uh, make a football player walk at buffalo gen, using therapeutic hypothermia.พวกเขา เอ่อ ทำให้นักฟุตบอลเดินได้อีกครั้ง ที่ บัฟฟาโล่ เจน โดยการรักษาด้วยวิธีลดอุณหภูมิร่างกายลง Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
I mean, all the football players have one.ฉันหมายถึง นักฟุตบอลทุกคนจะมีเชียร์คนละอย่าง Dead Like Me: Life After Death (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
football playerHe grew up to be a college football player.
football playerHe is said to have been the best football player.
football playerKen is a football player.
football playerThat football player is gigantic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเตะ[N] footballer, See also: football player, Syn. นักฟุตบอล, Example: นักเตะถูกไล่ออกจากสนามเพราะทำผิดกติกา, Count unit: คน, Notes: (ปาก)
นักฟุตบอล[N] footballer, See also: football player, soccer player, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลหรือเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักฟุตบอล[n.] (nak futbøn) EN: soccer player ; football player   FR: footballeur [m] ; joueur de football [m]
นักเตะ[n.] (nakte) EN: footballer ; football player   FR: joueur de football [m] ; footballeur [m]
ผู้เล่นฟุตบอล[n. exp.] (phūlēn futbøn) EN: football player   FR: joueur de football [m] ; footballeur [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fußballspieler {m}; Fußballspielerin {f} | Fußballspieler {pl}football player | football players [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  football player
      n 1: an athlete who plays American football [syn: {football
           player}, {footballer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top