ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

footballer

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -footballer-, *footballer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
footballer[N] นักฟุตบอล, Syn. soccer player

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you think she killed the footballer?คุณว่าเธอฆ่านักฟุตบอลนั่นรึเปล่า? Basic Instinct (1992)
I think she's ten years too young to remember a footballer called Eusebio.ฉันว่าเธอเกิดไม่ทันยุคนักฟุตบอล ที่ชื่อเอเซียโบหรอกนะคะ Love Actually (2003)
- Oh. Aye. Footballers have always been heroes.นักบอลเป็นฮีโร่เสมอ สมัยพ่อฉันเล่น ได้ตังค์แค่อาทิตย์ละ 8 ปอนด์ Goal! The Dream Begins (2005)
Will that bother you? What is your problem with footballers?คุณไม่ชอบเหรอ คุณไม่ชอบนักบอลตรงไหน Goal! The Dream Begins (2005)
Musos. Models. Footballers.นักดนตรีขึ้เต๊ะ นางแบบ นักฟุตบอล Goal! The Dream Begins (2005)
Glory within touching distance for footballers of Arsenal and Real Madrid.ทั้งสองทีมตอนนี้เรียกว่ามีโอกาสกันทั้งคู่ ทั้งอาร์เซนอล ทั้งรีลมาดริด Goal II: Living the Dream (2007)
We can say what we like about footballers and politicians. It's nearly always true.เราสามารถพูดได้เลยว่าเราเหมือนอะไร\ นักฟุตบอล และ นักการเมือง Episode #3.3 (2009)
Are you a footballer?คุณเป็นนักฟุตบอลเหรอ? Will (2011)
- No wonder you're not a footballer!-ไม่แปลกใจเลยว่าคุณไม่ใ่ช่นักฟุตบอล Will (2011)
"talented footballer,"มีทักษะเล่นฟุตบอล" Episode #18.3 (2012)
"Got to see this greatest footballer of all time.""ต้องดูนักบอลที่ยิ่งใหญ่สุดในโลก" T2 Trainspotting (2017)
Greatest footballer of all time.นักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล T2 Trainspotting (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเตะ[N] footballer, See also: football player, Syn. นักฟุตบอล, Example: นักเตะถูกไล่ออกจากสนามเพราะทำผิดกติกา, Count unit: คน, Notes: (ปาก)
นักฟุตบอล[N] footballer, See also: football player, soccer player, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลหรือเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักเตะ[n.] (nakte) EN: footballer ; football player   FR: joueur de football [m] ; footballeur [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
footballer    (n) fˈutbɔːlər (f u1 t b oo l @ r)
footballers    (n) fˈutbɔːləz (f u1 t b oo l @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 footballer \footballer\ n.
   an athlete who plays football.
 
   Syn: football player.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 footballer
   n 1: an athlete who plays American football [syn: {football
      player}, {footballer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top