ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

キッカー

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -キッカー-, *キッカー*
Japanese-English: EDICT Dictionary
キッカー[, kikka-] (n) kicker (soccer, football, rugby, etc.) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Daryl's been calling her Ass-Kicker.[JA] ダリルが名前を アス・キッカー(元気な奴)と When the Dead Come Knocking (2012)
- A dumpling kicker.[JA] - 団子キッカー Kung Fu Panda 3 (2016)
"Ass-kicker". - Seriously?[JA] "アスキッカー" Kick-Ass 2 (2013)
Yeah, thanks. "Ass-kicker".[JA] やぁ ありがとう "アスキッカー" Kick-Ass 2 (2013)
And here is the kicker[JA] キッカーがいる The Fate of the Furious (2017)
Ass-Kicker?[JA] アス・キッカー When the Dead Come Knocking (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top