Search result for

draughted

(142 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -draughted-, *draughted*, draught, draughte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา draughted มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *draughted*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
draught[N] ลมเย็นที่พัดเข้ามา
draughts[N] เกมหมากรุก, Syn. checkers
draughty[ADJ] ที่มีลมโกรก, See also: ที่มีลมพัดผ่าน
draughtsman[N] ช่างเขียนแบบ, Syn. draftsman
draughtboard[N] กระดานหมากรุก, Syn. checkerboard
draughtsperson[N] ผู้เล่นหมากรุก, Syn. a curse on!, confound on!
draughtsmanship[N] ความชำนาญในการเขียนแบบ, See also: ความชำนาญในการวาดเขียน
feel the draught[IDM] มีปัญหาเรื่องการเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
draught(ดราฟทฺ) n. การลาก,การดึง,การถอน,การดื่ม,การสูบ,การสูด,ปริมาณของเหลวที่ดื่มหนึ่งครั้ง,ปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้ง,จำนวนปลาที่จับได้,กระแสลม,หมากรุกยุโรป (ส่วน'checkers'เป็นหมากรุกอเมริกา) ,ต้นร่าง,ฉบับร่าง,ตั๋วแลกเงิน,การเกณฑ์ทหาร. vt. ร่าง,ยกร่าง,ออกแบบ,เกณฑ์ท
draughtboard(ดราฟทฺ'บอร์ด) n. กระดานหมากรุก, Syn. draughtsboard
draughtsman(ดราฟซฺ'เมิน) n. คนร่าง,คนยกร่าง,คนทำแบบแผน,หมากรุก,ผู้เชี่ยวชาญในการสเก็ตช์ภาพ,ช่างวาด, Syn. checker -pl. draughtsmen
draughty(ดราฟ'ที) adj. ซึ่งมีกระแสลม,ซึ่งมีลมเข้า,ซึ่งมีช่องลม, Syn. drafty, See also: draughtily adv. draughtiness n.
overdraught(โอ'เวอะดราฟทฺ) n. การเบิกเงินเกินบัญชี (O.D) ,กระแสลมเหนือเตาไฟ,การปล่อยลมมากเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
draught(n) การลาก,การดึง,กระแสลม,ตั๋วแลกเงิน,ฉบับร่าง
draughts(n) การเล่นหมากฮอส,การเล่นหมากรุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
downdraft carburetor; downdraught carburettorคาร์บูเรเตอร์แบบดูดลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
updraft carburetor; downdraught carburettorคาร์บูเรเตอร์แบบดูดขึ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Updraughtการไหลขึ้น [อุตุนิยมวิทยา]
Downdraughtการไหลลง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not the usual Dixie draught?มันไม่ใช่เบียร์ลูกทุ่งธรรมดานะเนี่ย Nothing But the Blood (2009)
Are you taking the sleeping draughts I prepared for you?เจ้าทานยาที่ข้าจัดให้เจ้าก่อนนอนรึเปล่า? The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Gwen, could I have my sleeping draught?เกวน ช่วยเอายานอนหลับให้ข้าหน่อย The Witch's Quickening (2009)
One tiny vial of liquid luck to the student who, in the hour that remains manages to brew an acceptable Draught of Living Death the recipes for which can be found on page 10 of your books.น้ำยานำโชคขวดจิ๋วนี้ จะเป็นของนักเรียน ที่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง จัดการปรุงน้ำยา ตายทั้งเป็น ที่ใช้การได้สำเร็จ สูตรของมันหาได้จาก หน้า10ของหนังสือเรียนนะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
So here's a thing - where's the draught coming from?นั่นคือมันมีอะไรบางอย่างอยู่ในนี้ รอยนี้มันมาจากไหน? The Eleventh Hour (2010)
Then Seppia shall find tonight a bitter draught.จากนั้นจะพบ Seppia คืนนี้ ร่างขม Empty Hands (2012)
Gaius sent me. I have a draught for the Princess.ไกอัสให้ข้านำยามาให้องค์หญิง Another's Sorrow (2012)
Oh..this also came in the draught.แล้วนี่มาพร้อมดร๊าฟครับเนี่ยของคุณ - อ้อ ใช่ The Jackal (1997)
I filled these with a simple Sleeping Draught.ฉันเอายานอนหลับใส่เข้าไปในเค้ก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
In a few hours, the Mandrake Draught will be ready.อีกสองสามชั่วโมง น้ำยาแมนเดรกจะพร้อม Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The child needs a draught.ลูกฉันต้องการผ้าอ้อม Girl with a Pearl Earring (2003)
Strangled his first wife with a draught excluder.ทำเมียคนแรกร้องให้ด้วยที่กรองอากาศ Shaun of the Dead (2004)
Jack, I'm over the edge. I can feel a draught.แจ๊ค ฉันอยู่สุดขอบหน้าผาแล้ว ฉันรู้สึกถึงลมเย็นพัดมา The Cave (2005)
Give him a draught.ของเขาเบียร์สด Confession of Pain (2006)
Can I get another draught, please?ขออีกแก้ว It's Alive! (2007)
I can feel a draught.ฉันรู้สึกถึงกระแสลม Episode #2.7 (2008)
Just one last game of draughts before I head back to my hotel.Nur noch ein letztes Spiel "draughts" *Dame engl. * bevor ich zurück ins Hotel gehe. What I Did for Love (2014)
Draughts?Draughts? What I Did for Love (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉบับร่าง[ADJ] draft, See also: draught, Example: ที่ประชุมมีมติให้จัดทำกฎหมายฉบับร่างขึ้นมาก่อน แล้วจึงแก้ไขตามสมควรภายหลัง, Thai definition: ที่ทำเพียงเค้าโครงขึ้นมา เพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
หมากฮอส[N] draught, Example: พ่อมักใช้เวลาว่างในการเล่นหมากฮอสกับเพื่อนๆ, Count unit: กระดาน, Thai definition: การเล่นชนิดหนึ่ง เล่นบนกระดานสี่เหลี่ยมคล้ายกระดานหมากรุก เดินหมากตามตาทแยง
กินน้ำลึก[V] have a draught, See also: require deep waterway, Example: เรือนี้กินน้ำลึกประมาณ 3 เมตร, Thai definition: มีส่วนลึกลงไปในน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียร์สด [n. exp.] (bīa sot) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer   FR: bière en fût [f] ; bière pression [f]
ฉบับร่าง[adj.] (chabap rāng) EN: draft ; draught   
ช่างเขียนแบบ[n. exp.] (chang khīenbaēp) EN: draughtsman ; draftsman   FR: dessinateur industriel [m] ; dessinateur technique [m]
ลมโกรก[n. exp.] (lom krōk) EN: breeze ; draught   FR: courant d'air [m] ; brise [f]
หมากฮอส[X] (mākhøt) EN: ckeckers ; draught   FR: jeu de dames [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAUGHT    D R AE1 F T
DRAUGHTS    D R AE1 F T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
draught    (v) (d r aa1 f t)
draughts    (v) (d r aa1 f t s)
draughty    (j) (d r aa1 f t ii)
draughted    (v) (d r aa1 f t i d)
draughtier    (j) (d r aa1 f t i@ r)
draughting    (v) (d r aa1 f t i ng)
draughtiest    (j) (d r aa1 f t i i s t)
draughtsman    (n) (d r aa1 f t s m @ n)
draughtsmen    (n) (d r aa1 f t s m @ n)
draught-horse    (n) - (d r aa1 f t - h oo s)
draught-horses    (n) - (d r aa1 f t - h oo s i z)
sleeping-draught    (n) - (s l ii1 p i ng - d r aa f t)
sleeping-draught    (n) - (s l ii1 p i ng - d r aa f t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdichtung {f}draughtproofing; waterproofing [Add to Longdo]
Bier {n} | Biere {pl} | helles Bier | dunkles Bier | Bier von Fass; Fassbier {n}beer | beers | lager; light beer | brown ale; dark beer | draught beer; draft beer [Am.] [Add to Longdo]
Brennofen {m} mit überschlagender Flammedowndraught kiln [Add to Longdo]
Brennofen {m} mit aufsteigender Flammeupdraught (updraft [Am.]) kiln [Add to Longdo]
Brennofen {m} mit durchziehender Flammecross-draught kiln [Add to Longdo]
Dame {f}; Damespiel {n}draughts; checkers [Am.] [Add to Longdo]
Fallwind {m}down draught [Add to Longdo]
Gegenzug {m} (Luft)cross-draught [Add to Longdo]
Kladde {f}raough book; draught [Add to Longdo]
Konstrukteur {m}design engineer; draftsman; draughtsman [Br.] [Add to Longdo]
Konstruktionsbüro {n}drafting office; draughting office [Br.] [Add to Longdo]
Luftzug {m}; Durchzug {m}; Zug {m} | Luftzüge {pl}draught; draft [Am.] | draughts; drafts [Am.] [Add to Longdo]
Schlaftrunk {m}sleeping draught [Add to Longdo]
Tiefgang {m} (eines Schiffes)draft [Am.]; draught (of a ship) [Add to Longdo]
Windschott {n} [auto]draught-stop [Add to Longdo]
Zeichner {m}; Konstruktionszeichner {m}; Bauzeichner {m} | Zeichner {pl}draftsman; draughtsman [Br.] | draftsmen [Add to Longdo]
Zeichnerin {f}draftswoman; draughtswoman [Br.] [Add to Longdo]
Zug {m} (Schornstein)draught; draft [Am.] [Add to Longdo]
Zugpferd {n}draught horse [Add to Longdo]
Zugtier {n}draught animal [Add to Longdo]
Zugvieh {n}draught cattle [Add to Longdo]
zugig {adj} | zugiger | am zugigstendraughty; drafty [Am.] | more draughty; more drafty [Am.] | most draughty; most drafty [Am.] [Add to Longdo]
Es zieht.There is a draught. There is a draft. [Am.] [Add to Longdo]
Zieht es Ihnen?Are you in a draught (draft [Am.])? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバードラフト[, o-ba-dorafuto] (n) overdraft; overdraught [Add to Longdo]
ドラフ[, dorafu] (n) draft; draught [Add to Longdo]
ドラフト[, dorafuto] (n) draft; draught; (P) [Add to Longdo]
ドラフトビール[, dorafutobi-ru] (n) draft beer; draught beer [Add to Longdo]
ニュージーランドナヌカザメ[, nyu-ji-randonanukazame] (n) draughtsboard shark (species of catshark endemic to New Zealand, Cephaloscyllium isabellum) [Add to Longdo]
案を立てる[あんをたてる, anwotateru] (exp,v1) to draft a proposal; to draught a proposal [Add to Longdo]
案文[あんぶん;あんもん, anbun ; anmon] (n) draft; draught [Add to Longdo]
為替手形[かわせてがた, kawasetegata] (n) draft; draught [Add to Longdo]
一口(P);ひと口[ひとくち, hitokuchi] (n) (1) mouthful; bite; sip; draft; draught; (2) one word; (P) [Add to Longdo]
一覧払い手形[いちらんばらいてがた, ichiranbaraitegata] (n) sight bill; demand draft; demand draught [Add to Longdo]
引き馬;曳馬(oK)[ひきうま, hikiuma] (n) draft horse; draught horse [Add to Longdo]
詠草[えいそう;よみくさ, eisou ; yomikusa] (n) draft poem; draught poem [Add to Longdo]
応召者[おうしょうしゃ, oushousha] (n) draftee; draughtee [Add to Longdo]
下書[げしょ, gesho] (n) rough copy; draft; draught [Add to Longdo]
下書き[したがき, shitagaki] (n,vs) rough copy; draft; draught; (P) [Add to Longdo]
荷為替手形[にがわせてがた, nigawasetegata] (n) documentary draft (bill) (draught) [Add to Longdo]
過振り[かぶり, kaburi] (n) overdraft; overdraught [Add to Longdo]
画板[がばん, gaban] (n) drawing board; drafting board; draughting board [Add to Longdo]
規格原案[きかくげんあん, kikakugen'an] (n) standards draft; standards draught; draft of a standard; draught of a standard [Add to Longdo]
起案[きあん, kian] (n,vs) drafting; draughting [Add to Longdo]
起稿[きこう, kikou] (n,vs) drafting; draughting [Add to Longdo]
起草[きそう, kisou] (n,vs) drafting; draughting; drawing up a bill; (P) [Add to Longdo]
吃水;喫水[きっすい, kissui] (n) sea gauge; draft; draught [Add to Longdo]
具案[ぐあん, guan] (n) drafting a plan; draughting a plan; concrete plan [Add to Longdo]
隙間風;すきま風[すきまかぜ, sukimakaze] (n) (1) draft; draught; cold air entering through the crack of a door or window; (2) cooling off of a relationship; draft of cold air between two persons [Add to Longdo]
券面[けんめん, kenmen] (n) the face of a bond, draft (draught) or certificate [Add to Longdo]
原案[げんあん, gen'an] (n) original plan; original bill; motion; draft; draught; (P) [Add to Longdo]
原案委員会[げんあんいいんかい, gen'an'iinkai] (n) draft committee; draught committee [Add to Longdo]
再案[さいあん, saian] (n) second plan; second draft; second draught [Add to Longdo]
再投稿[さいとうこう, saitoukou] (n,vs) redraft; redraught; revised contribution; repost (e.g. to a newsgroup) [Add to Longdo]
載貨吃水[さいかきっすい, saikakissui] (n) ship's draft; ship's draught [Add to Longdo]
作業部会案[さぎょうぶかいあん, sagyoubukaian] (n) working draft; working draught [Add to Longdo]
詩稿[しこう, shikou] (n) draft of a poem; draught of a poem [Add to Longdo]
借り越し[かりこし, karikoshi] (n) outstanding debt; overdraft; overdraught [Add to Longdo]
借り越し金[かりこしきん, karikoshikin] (n) overdraft; overdraught; outstanding debt [Add to Longdo]
手形[てがた, tegata] (n) (1) draft; draught; promissory note; (2) signed hand-print (sumo); (P) [Add to Longdo]
充員[じゅういん, juuin] (n,vs) reserves; recruits; draftees; draughtees [Add to Longdo]
振り出し(P);振出し;振出;振り出[ふりだし, furidashi] (n) (1) shaking out; (2) throw (of dice); toss; (3) drawing; issuing; draft; draught; (4) starting point; beginning; outset; (5) (abbr) (See 振り出し薬) infusion; (P) [Add to Longdo]
図法[ずほう, zuhou] (n) drawing; draftsmanship; draughtsmanship [Add to Longdo]
吹き抜け;吹抜け[ふきぬけ, fukinuke] (n) (1) (See 階段の吹き抜け) atrium; well (in building); vault; (n,adj-f) (2) blow-by; blow-bye; blowout; (adj-no) (3) drafty; draughty [Add to Longdo]
[ふ, fu] (adj-no,adj-na,n,n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生,生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) [Add to Longdo]
生ビール[なまビール, nama bi-ru] (n) unpasteurized beer; draft beer; draught beer [Add to Longdo]
製図[せいず, seizu] (n,vs) draughtsmanship; draftsmanship; drawing; sketching; mapmaking; cartography; (P) [Add to Longdo]
製図板[せいずばん, seizuban] (n) drafting (draughting, drawing) board [Add to Longdo]
赤紙[あかがみ, akagami] (n) (See 召集令状) draft papers; draught papers; callup notice [Add to Longdo]
船足;船脚;舟足;舟脚[ふなあし;せんきゃく(船脚), funaashi ; senkyaku ( funaashi )] (n) (1) speed of a boat; (2) (ふなあし only) draft; draught [Add to Longdo]
素案[そあん, soan] (n) draft; draught; (P) [Add to Longdo]
素読み;素読(io)[すよみ;そよみ, suyomi ; soyomi] (n,vs) (See 素読・そどく) reading without comprehending; reading a second draft without checking it against the original (draught) [Add to Longdo]
草案[そうあん, souan] (n) draft; draught; (P) [Add to Longdo]
草稿[そうこう, soukou] (n) notes; draft; draught; manuscript; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抽风[chōu fēng, ㄔㄡ ㄈㄥ, / ] to ventilate; to induce a draught; spasm; convulsion [Add to Longdo]
挽力[wǎn lì, ㄨㄢˇ ㄌㄧˋ, ] pulling power (of draught animals) [Add to Longdo]
搭背[dā bèi, ㄉㄚ ㄅㄟˋ, ] harness pad (on draught animal) [Add to Longdo]
搭腰[dā yāo, ㄉㄚ ㄧㄠ, ] harness pad (on draught animal) [Add to Longdo]
起造员[qǐ zào yuán, ㄑㄧˇ ㄗㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] draftsman; draughtsman [Add to Longdo]
惊车[jīng chē, ㄐㄧㄥ ㄔㄜ, / ] runaway carriage (caused by stampede of draught animals) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Draught \Draught\ (dr[.a]ft), v. t. [imp. & p. p. {Draughted};
   p. pr. & vb. n. {Draughting}.]
   1. To draw out; to call forth. See {Draft}. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To diminish or exhaust by drawing. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The Parliament so often draughted and drained. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To draw in outline; to make a draught, sketch, or plan of,
    as in architectural and mechanical drawing.
    [1913 Webster]
 
   {Draughting room}, a room draughtsmen to work in, and where
    plans are kept.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top