Search result for

เขย

(66 entries)
(0.0668 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขย-, *เขย*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขย    [N] son-in-law, See also: brother-in-law, male relative by marriage, Example: เจ้าเงาะเป็นเขยของท้าวสามล เพราะเป็นสามีของนางรจนา, Count unit: คน, Thai definition: ผัวของลูก เรียกว่า ลูกเขย, ผัวของญาติ เช่น ลุงเขย หลานเขย
เขย    [V] hobble, See also: limp, hobble, Syn. โขยกเขยก, กะเผลก, เป๋, กระย่องกระแย่ง, Example: ชายพิการรีบเขยกขาขึ้นไปบนบ้านเพื่อหาของสำคัญที่ซ่อนไว้, Thai definition: อาการที่เดินหรือวิ่งด้วยปลายเท้าอย่างคนเท้าเจ็บ
เขยิน    [V] protrude, See also: project, bulge, Syn. เหยิน, Ant. หลุบ, Example: ฟันของเด็กคนนั้นเขยินออกมาจนเห็นได้ชัด, Thai definition: ยื่นเด่นออกมาหรือเผยอขึ้นมา
เขยิบ    [V] move up, See also: shift, budge, Syn. เลื่อน, ขยับ, เคลื่อน, Example: คุณช่วยเขยิบเก้าอี้ไปใกล้หน้าต่างอีกนิดได้ไหมครับ, Thai definition: ขยับเลื่อนไปเล็กน้อย
เขย่ง    [V] tiptoe, See also: toe, go on tiptoe, Example: เด็กชายเขย่งตัวขึ้นค่อยๆ ใช้สวิงตะล่อมปลามาใส่ถุง, Thai definition: พยุงตัวให้สูงขึ้นโดยยืนด้วยปลายเท้า
เขย่า    [V] shake, See also: rock, vibrate, Example: คุณหมอสั่งให้เขย่าขวดก่อนรินยา เพราะตะกอนยาจะตกอยู่ที่ก้นขวด, Thai definition: อาการที่จับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสั่นหรือยกขึ้นยกลงเร็วๆ เพื่อให้สิ่งนั้นกระเทือนหรือเคลื่อนไหว
เขยื้อน    [V] move, See also: budge, Syn. เขยิบ, ขยับ, เคลื่อน, ย้าย, เลื่อน, Example: ขอนสักใหญ่ไม่เขยื้อนออกสักนิด แม้จะถูกดึงด้วยแรงกว่าสิบแรงแล้วก็ตาม, Thai definition: ไหวตัวหรือเคลื่อนที่ไปเล็กน้อย
เขยอะขยะ    [ADJ] sticky, See also: glutinous, Syn. เหนอะหนะ, Example: เธอก้าวเท้าลงไปในโคลนที่แสนเขยอะขยะอย่างเสียไม่ได้, Thai definition: ที่เหนียวติดอย่างรุงรังหรือแกะไม่ออก
เขย่าตัว    [V] shake, See also: jog, joggle, Syn. เขย่า, Example: ผมเขย่าตัวเธออย่างแรง แต่เธอก็ไม่รู้สึก, Thai definition: อาการที่จับตัวให้เคลื่อนไหวไปมาเพื่อปลุกหรือให้รู้สึกตัว
เขยิบขยาบ    [V] flap, See also: flutter, Syn. พะเยิบพะยาบ, Example: หลังคาสังกะสีเขยิบขยาบเหมือนกับจะปลิวหลุดลอยตามลมไป, Thai definition: อาการไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นผืนแผ่นบางๆ หรือที่อ่อนไหวได้ในตัว)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขยน. ชายที่มาแต่งงานกับญาติผู้หญิง, ผัวของญาติ, เช่น ถ้าเป็นผัวของลูกสาว เรียก ลูกเขย ถ้าเป็นผัวของป้า เรียก ลุงเขย.
เขย(ขะเหฺยก) ก. อาการที่เดินหรือวิ่งด้วยปลายเท้าอย่างคนเท้าเจ็บ, อาการที่เดินหรือวิ่งเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างคนขาพิการ.
เขย่ง(ขะเหฺย่ง) ก. ยืนด้วยปลายเท้า, พยุงตัวให้สูงขึ้น.
เขย่งก้าวกระโดดน. การแข่งกรีฑาชนิดหนึ่ง ผู้แข่งขันวิ่งจากต้นทางทีละคนจนถึงเส้นเริ่มที่มีกระดานรองรับ เขย่งเท้าข้างหนึ่งพร้อมกับยันตัวขึ้นแล้วก้าวด้วยเท้าอีกข้างหนึ่ง ต่อจากนั้นจึงกระโดด ใครกระโดดได้ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะ.
เขย่งเก็งกอยก. กระโดดตีนเดียว.
เขย่งเก็งกอยน. ชื่อการเล่นของเด็กอย่างหนึ่ง.
เขยตายน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. ในวงศ์ Rutaceae ชอบขึ้นในที่ชื้นตามชายป่าและริมหมู่บ้าน สูงประมาณ ๒ เมตร ผลกลมขนาดราวปลายนิ้วก้อย สุกสีชมพูเรื่อ ๆ รสหวาน กินได้ รากใช้ทำยา, กระรอกน้ำข้าว กระโรกนํ้าข้าว หรือ นํ้าข้าว ก็เรียก, พายัพและอีสานเรียก ส้มชื่น.
เขยอะขยะ(ขะเหฺยอะขะหฺยะ) ว. เหนอะหนะ, ติดรุงรัง.
เขย้อแขย่ง(ขะเย่อขะแหฺย่ง) ก. กระเย้อกระแหย่ง, ออกเสียงว่า ขะเย้อขะแหย่ง ก็มี.
เขย่า(ขะเหฺย่า) ก. อาการที่จับสิ่งใดสั่นหรือยกขึ้นยกลงเร็ว ๆ เพื่อให้สิ่งนั้นกระเทือนหรือเคลื่อนไหว เช่น เขย่าตัวเพื่อให้ตื่น เขย่าขวดเพื่อให้ยาระคนกัน เขย่ากิ่งไม้เพื่อให้ลูกไม้หล่น, กระเทือน, ทำให้กระเทือน, เช่น รถเขย่า เกวียนเขย่า, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เขย่าขวัญ เขย่าโลก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chinese Rooster Fightเขย่งก้าวชนไหล่แบบจีน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขย[n.] (khoēi) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage   FR: beau-fils [m] ; beau-frère [m] ; parent (masc.) par alliance [m]
เขย[v.] (khayēk) EN: hobble ; limp   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เขย่ง[v.] (khayeng) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle)   FR: se dresser sur la pointe des pieds
เขย่ง[adv.] (khayeng) FR: sur la pointe des pieds
เขย่งเก็งกอย[v.] (khayengkengkøi) EN: hop-skip-and-jump ; tiptoe   
เขยน้อย[n. exp.] (khoēi nøi) EN: husband of a younger daughter   FR: mari de la fille cadette [m]
เขย่า[v.] (khayao) EN: shake ; rock ; wave   FR: agiter ; secouer ; ballotter
เขย่าขวัญ[v. exp.] (khayao khwan) EN: frighten   
เขย่าขวัญ[adj.] (khayao khwan) EN: horrible   
เขย่าตัว[v. exp.] (khayao tūa) EN: shake   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lese majeste (phrase) เขย่าราชบัลลังก์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agitate    [VT] ทำให้สั่น, See also: เขย่า
edge    [VT] เขยิบ, See also: เคลื่อนที่ทีละน้อย
edge    [VI] เขยิบ, See also: เคลื่อนที่ทีละน้อย
frighten    [VT] เขย่าขวัญ, See also: ทำให้ตกใจ, ทำให้เกรงกลัว, Syn. scare, terrify
not move a muscle    [IDM] ไม่สามารถกระดิกตัวได้, See also: เขยื้อนตัวไม่ไหว, ไม่ขยับเขยื้อน
jiggle    [VI] เคลื่อนที่ไปมาหรือขึ้นลงอย่างเร็ว, See also: เขย่า, Syn. wiggle, joggle
jiggle    [VT] ทำให้เคลื่อนที่ไปมาหรือขึ้นลงโดยเร็ว, See also: เขย่า, Syn. wiggle, joggle
joggle    [VI] เขย่าเบาๆ, Syn. shake
joggle    [VT] เขย่าเบาๆ, See also: กระทุ้ง, โยก, Syn. shake, jiggle
quake with    [PHRV] เขย่าหรือสั่นอย่างแรง, Syn. quiver with, shake with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agit.abbr. l. agita (เขย่า)
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
agitation(แอจจิเท' เชิน) n .การทำให้ปั่นป่วน, การปลุกปั่น, การเขย่า, Syn. excitement)
agitator(แอจ'จิเทเทอะ) n. ผู้ยุแหย่, ผู้ปลุกปั่น, เครื่องเขย่าและผสม. -agitatorial adj.
brother-in-law(บรา'เธออินลอ) n. พี่หรือน้องเขย,พี่หรือน้องเมีย -pl. brothers-in-law
cocktail(คอค'เทล) {cocktailed,cocktailing,cocktails} n. เหล้าผสมหลายชนิดที่เขย่าในหม้อน้ำแข็ง vi. ดื่มเหล้าค็อกเทล.
immobile(อิโม'บิล,-บีล) adj. เคลื่อนที่ไม่ได้,ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่ขยับเขยื้อน,ตายตัว, Syn. stable
jive(ไจว) {jived,jiving,jives} n. ดนตรีประเภทเต้นเขย่า,ดนตรีแจ๊ซ (ภาษาแสลง) ,การพูดที่ไร้สาระ,การพูดที่หลอกลวง vi. เล่นดนตรี,ประเภทเต้นเขย่า,เล่นดนตรีแจ๊ซ
jog(จอก) {jogged,jogging,jogs} vt.,n. (การ) ชนเบา ๆ ,กระทุ้งเบา ๆ ,ผลักเบา ๆ ,เขย่าเบา ๆ ,ทำให้ทำงาน,โดยการกระทุ้งเบา ๆ ,กระตุ้น,เตือน,กระทุ้งให้ม้าวิ่งเหยาะ ๆ vt. เดินเหยาะ,ย่าง,เดินเอื่อย ๆ ,ย่ำต๊อก,เดินเนิบ ๆ ,วิ่งเหยาะย่าง (ม้า) . -S.jar,shake
joggle(จอก'เกิล) {joggled,joggling,joggles} vt.,vi.,n. (การ) เขย่าเบา ๆ ,เคลื่อนไปเคลื่อนมา,กระตุกเบา ๆ ,กระทุ้ง,เบา ๆ -S.jolt,shake

English-Thai: Nontri Dictionary
betterment(n) การเขยิบฐานะ,สิ่งที่ดีกว่า
BROTHER-IN-brother-in-law(n) พี่เขย,น้องเขย
budge(vt) เคลื่อนที่,ขยับเขยื้อน,กระดุกกระดิก,เปลี่ยนที่
edge(vt) หลบหลีก,เลี่ยง,เขยิบ,เคลื่อน,ทำให้คม
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
jig(n) การร้องรำทำเพลง,การเต้นรำ,การเขย่าตัว,เครื่องร่อนแร่
jog(vt) วิ่งเหยาะๆ,เขย่า,กระตุก,กระทุ้ง,ทิ่ม,ผลัก
jolt(n) อาการกระตุก,การเขย่า,การกระแทก,การสั่นไหว,การส่าย
jolt(vi,vt) กระตุก,เขย่า,กระแทก,ส่าย,สั่น,โคลงเคลง
limp(n) การเดินกะเผลก,การเดินโขยกเขยก,การเดินกระย่องกระแย่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
treten(vi) |tritt, trat, hat/ist getreten| ก้าวเท้าไป(เล็กน้อยไม่กี่ก้าว)เช่น Sie ist zur Seite getreten. เธอก้าวหรือเขยิบไปข้างๆ
schütteln(vt) |schüttelte, hat geschüttelt| เขย่า เช่น Bitte vor dem Öffnen schütteln. กรุณาเขย่าก่อนเปิด
vor Gebrauchก่อนใช้ เช่น vor Gebrauch gut schütteln ก่อนใช้เขย่าให้ดี

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
schütteln (vi vt) เขย่า

Are you satisfied with the result?

Go to Top