ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เขย

   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขย-, *เขย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขย[N] son-in-law, See also: brother-in-law, male relative by marriage, Example: เจ้าเงาะเป็นเขยของท้าวสามล เพราะเป็นสามีของนางรจนา, Count unit: คน, Thai definition: ผัวของลูก เรียกว่า ลูกเขย, ผัวของญาติ เช่น ลุงเขย หลานเขย
เขย[V] hobble, See also: limp, hobble, Syn. โขยกเขยก, กะเผลก, เป๋, กระย่องกระแย่ง, Example: ชายพิการรีบเขยกขาขึ้นไปบนบ้านเพื่อหาของสำคัญที่ซ่อนไว้, Thai definition: อาการที่เดินหรือวิ่งด้วยปลายเท้าอย่างคนเท้าเจ็บ
เขยิน[V] protrude, See also: project, bulge, Syn. เหยิน, Ant. หลุบ, Example: ฟันของเด็กคนนั้นเขยินออกมาจนเห็นได้ชัด, Thai definition: ยื่นเด่นออกมาหรือเผยอขึ้นมา
เขยิบ[V] move up, See also: shift, budge, Syn. เลื่อน, ขยับ, เคลื่อน, Example: คุณช่วยเขยิบเก้าอี้ไปใกล้หน้าต่างอีกนิดได้ไหมครับ, Thai definition: ขยับเลื่อนไปเล็กน้อย
เขย่ง[V] tiptoe, See also: toe, go on tiptoe, Example: เด็กชายเขย่งตัวขึ้นค่อยๆ ใช้สวิงตะล่อมปลามาใส่ถุง, Thai definition: พยุงตัวให้สูงขึ้นโดยยืนด้วยปลายเท้า
เขย่า[V] shake, See also: rock, vibrate, Example: คุณหมอสั่งให้เขย่าขวดก่อนรินยา เพราะตะกอนยาจะตกอยู่ที่ก้นขวด, Thai definition: อาการที่จับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสั่นหรือยกขึ้นยกลงเร็วๆ เพื่อให้สิ่งนั้นกระเทือนหรือเคลื่อนไหว
เขยื้อน[V] move, See also: budge, Syn. เขยิบ, ขยับ, เคลื่อน, ย้าย, เลื่อน, Example: ขอนสักใหญ่ไม่เขยื้อนออกสักนิด แม้จะถูกดึงด้วยแรงกว่าสิบแรงแล้วก็ตาม, Thai definition: ไหวตัวหรือเคลื่อนที่ไปเล็กน้อย
เขยอะขยะ[ADJ] sticky, See also: glutinous, Syn. เหนอะหนะ, Example: เธอก้าวเท้าลงไปในโคลนที่แสนเขยอะขยะอย่างเสียไม่ได้, Thai definition: ที่เหนียวติดอย่างรุงรังหรือแกะไม่ออก
เขย่าตัว[V] shake, See also: jog, joggle, Syn. เขย่า, Example: ผมเขย่าตัวเธออย่างแรง แต่เธอก็ไม่รู้สึก, Thai definition: อาการที่จับตัวให้เคลื่อนไหวไปมาเพื่อปลุกหรือให้รู้สึกตัว
เขยิบขยาบ[V] flap, See also: flutter, Syn. พะเยิบพะยาบ, Example: หลังคาสังกะสีเขยิบขยาบเหมือนกับจะปลิวหลุดลอยตามลมไป, Thai definition: อาการไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นผืนแผ่นบางๆ หรือที่อ่อนไหวได้ในตัว)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขยน. ชายที่มาแต่งงานกับญาติผู้หญิง, ผัวของญาติ, เช่น ถ้าเป็นผัวของลูกสาว เรียก ลูกเขย ถ้าเป็นผัวของป้า เรียก ลุงเขย.
เขย(ขะเหฺยก) ก. อาการที่เดินหรือวิ่งด้วยปลายเท้าอย่างคนเท้าเจ็บ, อาการที่เดินหรือวิ่งเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างคนขาพิการ.
เขย่ง(ขะเหฺย่ง) ก. ยืนด้วยปลายเท้า, พยุงตัวให้สูงขึ้น.
เขย่งก้าวกระโดดน. การแข่งกรีฑาชนิดหนึ่ง ผู้แข่งขันวิ่งจากต้นทางทีละคนจนถึงเส้นเริ่มที่มีกระดานรองรับ เขย่งเท้าข้างหนึ่งพร้อมกับยันตัวขึ้นแล้วก้าวด้วยเท้าอีกข้างหนึ่ง ต่อจากนั้นจึงกระโดด ใครกระโดดได้ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะ.
เขย่งเก็งกอยก. กระโดดตีนเดียว.
เขย่งเก็งกอยน. ชื่อการเล่นของเด็กอย่างหนึ่ง.
เขยตายน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. ในวงศ์ Rutaceae ชอบขึ้นในที่ชื้นตามชายป่าและริมหมู่บ้าน สูงประมาณ ๒ เมตร ผลกลมขนาดราวปลายนิ้วก้อย สุกสีชมพูเรื่อ ๆ รสหวาน กินได้ รากใช้ทำยา, กระรอกน้ำข้าว กระโรกนํ้าข้าว หรือ นํ้าข้าว ก็เรียก, พายัพและอีสานเรียก ส้มชื่น.
เขยอะขยะ(ขะเหฺยอะขะหฺยะ) ว. เหนอะหนะ, ติดรุงรัง.
เขย้อแขย่ง(ขะเย่อขะแหฺย่ง) ก. กระเย้อกระแหย่ง, ออกเสียงว่า ขะเย้อขะแหย่ง ก็มี.
เขย่า(ขะเหฺย่า) ก. อาการที่จับสิ่งใดสั่นหรือยกขึ้นยกลงเร็ว ๆ เพื่อให้สิ่งนั้นกระเทือนหรือเคลื่อนไหว เช่น เขย่าตัวเพื่อให้ตื่น เขย่าขวดเพื่อให้ยาระคนกัน เขย่ากิ่งไม้เพื่อให้ลูกไม้หล่น, กระเทือน, ทำให้กระเทือน, เช่น รถเขย่า เกวียนเขย่า, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เขย่าขวัญ เขย่าโลก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chinese Rooster Fightเขย่งก้าวชนไหล่แบบจีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Tiptoe through the Meanies...เขย่งผ่าน มีนีส จุ๊ ๆ! Yellow Submarine (1968)
- Then shake it.แล้วเขย่ามัน Yellow Submarine (1968)
There must be some way of scaring them off, driving them out.ต้องมีวิธีเขย่าขวัญไล่พวกมันไป Blazing Saddles (1974)
So I limped to the nearest saloon, crawled inside a whiskey bottle and I've been there ever since.ฉันเดินเขยกๆ เข้าบาร์ แล้วมุดเข้าไปในขวดเหล้า ...แล้วฉ้นก็อยู่ที่นั่น ตั้งแต่นั้น Blazing Saddles (1974)
Shake it, shake it, babyเขย่าสิ เขย่าสิที่รัก The Blues Brothers (1980)
Shake it out, babyเขย่ามันออกมาที่รัก The Blues Brothers (1980)
Bend over Let me see you shake your tail featherโค้งเหนือ ให้ผมเห็นคุณเขย่าก้นขนนกของคุณ The Blues Brothers (1980)
Come on Let me see you shake your tail featherมาเถอะ ให้ผมเห็นคุณเขย่าก้นขนนกของคุณ The Blues Brothers (1980)
Shake it, shake it, babyเขย่ามัน เขย่ามัน ที่รัก The Blues Brothers (1980)
This site also demonstrates...one of the great dangers of archaeology, not to life and limb, though that does happen too...This site also demonstrates... ...สิ่งที่อันตรายที่สุดของโบราญคดี.. อย่าไปทำชีวประวัติแล้วก็เขย่ามัน, ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นในบางเวลา... Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
My brother-in-law was on trial. No favoritism.พี่เขยของฉันถูกพิจารณาคดี ไม่มีความโปรดปราน Idemo dalje (1982)
Well, one thing I will say, the Fire Swamp certainly does keep you on your toes.อย่างเดียวที่ข้าอยากพูดก็คือ ... กับดักไฟจะทำให้เราต้องเดินเขย่งเก็งกอยไปตลอกเลยล่ะ The Princess Bride (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขย[n.] (khoēi) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage   FR: beau-fils [m] ; beau-frère [m] ; parent (masc.) par alliance [m]
เขย[v.] (khayēk) EN: hobble ; limp   FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เขย่ง[v.] (khayeng) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle)   FR: se dresser sur la pointe des pieds
เขย่ง[adv.] (khayeng) FR: sur la pointe des pieds
เขย่งเก็งกอย[v.] (khayengkengkøi) EN: hop-skip-and-jump ; tiptoe   
เขยน้อย[n. exp.] (khoēi nøi) EN: husband of a younger daughter   FR: mari de la fille cadette [m]
เขย่า[v.] (khayao) EN: shake ; rock ; wave   FR: agiter ; secouer ; ballotter
เขย่าขวัญ[v. exp.] (khayao khwan) EN: frighten   
เขย่าขวัญ[adj.] (khayao khwan) EN: horrible   
เขย่าตัว[v. exp.] (khayao tūa) EN: shake   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agitate[VT] ทำให้สั่น, See also: เขย่า
edge[VT] เขยิบ, See also: เคลื่อนที่ทีละน้อย
edge[VI] เขยิบ, See also: เคลื่อนที่ทีละน้อย
frighten[VT] เขย่าขวัญ, See also: ทำให้ตกใจ, ทำให้เกรงกลัว, Syn. scare, terrify
not move a muscle[IDM] ไม่สามารถกระดิกตัวได้, See also: เขยื้อนตัวไม่ไหว, ไม่ขยับเขยื้อน
jiggle[VI] เคลื่อนที่ไปมาหรือขึ้นลงอย่างเร็ว, See also: เขย่า, Syn. wiggle, joggle
jiggle[VT] ทำให้เคลื่อนที่ไปมาหรือขึ้นลงโดยเร็ว, See also: เขย่า, Syn. wiggle, joggle
joggle[VI] เขย่าเบาๆ, Syn. shake
joggle[VT] เขย่าเบาๆ, See also: กระทุ้ง, โยก, Syn. shake, jiggle
quake with[PHRV] เขย่าหรือสั่นอย่างแรง, Syn. quiver with, shake with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agit.abbr. l. agita (เขย่า)
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
agitation(แอจจิเท' เชิน) n .การทำให้ปั่นป่วน, การปลุกปั่น, การเขย่า, Syn. excitement)
agitator(แอจ'จิเทเทอะ) n. ผู้ยุแหย่, ผู้ปลุกปั่น, เครื่องเขย่าและผสม. -agitatorial adj.
brother-in-law(บรา'เธออินลอ) n. พี่หรือน้องเขย,พี่หรือน้องเมีย -pl. brothers-in-law
cocktail(คอค'เทล) {cocktailed,cocktailing,cocktails} n. เหล้าผสมหลายชนิดที่เขย่าในหม้อน้ำแข็ง vi. ดื่มเหล้าค็อกเทล.
immobile(อิโม'บิล,-บีล) adj. เคลื่อนที่ไม่ได้,ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่ขยับเขยื้อน,ตายตัว, Syn. stable
jive(ไจว) {jived,jiving,jives} n. ดนตรีประเภทเต้นเขย่า,ดนตรีแจ๊ซ (ภาษาแสลง) ,การพูดที่ไร้สาระ,การพูดที่หลอกลวง vi. เล่นดนตรี,ประเภทเต้นเขย่า,เล่นดนตรีแจ๊ซ
jog(จอก) {jogged,jogging,jogs} vt.,n. (การ) ชนเบา ๆ ,กระทุ้งเบา ๆ ,ผลักเบา ๆ ,เขย่าเบา ๆ ,ทำให้ทำงาน,โดยการกระทุ้งเบา ๆ ,กระตุ้น,เตือน,กระทุ้งให้ม้าวิ่งเหยาะ ๆ vt. เดินเหยาะ,ย่าง,เดินเอื่อย ๆ ,ย่ำต๊อก,เดินเนิบ ๆ ,วิ่งเหยาะย่าง (ม้า) . -S.jar,shake
joggle(จอก'เกิล) {joggled,joggling,joggles} vt.,vi.,n. (การ) เขย่าเบา ๆ ,เคลื่อนไปเคลื่อนมา,กระตุกเบา ๆ ,กระทุ้ง,เบา ๆ -S.jolt,shake

English-Thai: Nontri Dictionary
betterment(n) การเขยิบฐานะ,สิ่งที่ดีกว่า
BROTHER-IN-brother-in-law(n) พี่เขย,น้องเขย
budge(vt) เคลื่อนที่,ขยับเขยื้อน,กระดุกกระดิก,เปลี่ยนที่
edge(vt) หลบหลีก,เลี่ยง,เขยิบ,เคลื่อน,ทำให้คม
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
jig(n) การร้องรำทำเพลง,การเต้นรำ,การเขย่าตัว,เครื่องร่อนแร่
jog(vt) วิ่งเหยาะๆ,เขย่า,กระตุก,กระทุ้ง,ทิ่ม,ผลัก
jolt(n) อาการกระตุก,การเขย่า,การกระแทก,การสั่นไหว,การส่าย
jolt(vi,vt) กระตุก,เขย่า,กระแทก,ส่าย,สั่น,โคลงเคลง
limp(n) การเดินกะเผลก,การเดินโขยกเขยก,การเดินกระย่องกระแย่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lese majeste (phrase) เขย่าราชบัลลังก์

German-Thai: Longdo Dictionary
treten(vi) |tritt, trat, hat/ist getreten| ก้าวเท้าไป(เล็กน้อยไม่กี่ก้าว)เช่น Sie ist zur Seite getreten. เธอก้าวหรือเขยิบไปข้างๆ
schütteln(vt) |schüttelte, hat geschüttelt| เขย่า เช่น Bitte vor dem Öffnen schütteln. กรุณาเขย่าก่อนเปิด
vor Gebrauchก่อนใช้ เช่น vor Gebrauch gut schütteln ก่อนใช้เขย่าให้ดี

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
schütteln (vi vt) เขย่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top