Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bort

B AO1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bort-, *bort*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bort(บอร์ทฺซ) n. เพชรชั้นเลว, กากเพชร
bortz(บอร์ทฺซ) n. เพชรชั้นเลว, กากเพชร
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
aborticide(อะบอร์' ทิไซดฺ) n. การทำแท้ง, สารที่ทำให้เกิดการแท้ง, Syn. feticide
abortion(อะบอร์' เชิน) n. การทำแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด, Syn. miscarriage
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด

English-Thai: Nontri Dictionary
abort(vi) แท้ง, คลอดก่อนกำหนด
abort(vt) ทำแท้ง, รีดลูก
aborticide(n) การทำแท้ง
abortion(n) การแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด
abortive(adj) ซึ่งแท้ง, ซึ่งคลอดก่อนกำหนด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bort; boart; boortบอร์ต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bortzบอตซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพชรซีก(n) bort, See also: cut diamond, Example: เมื่อเข้าใกล้จึงเห็นว่าเป็นอักษรตัวแอลโรยเพชรซีกเล็กๆ แทบมองไม่เห็น, Thai Definition: เพชรที่เจียระไนแล้วไม่แพรวพราวงามเท่าเพชรลูก มักได้จากส่วนที่ตัดออกในการตัดแต่งเจียระไนเพชรลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแท้ง[kān thaēng] (n) EN: abortion ; miscarriage  FR: avortement [ m ] ; fausse couche [ f ]
การแท้งลูก[kān thaēng lūk] (n, exp) EN: abortion  FR: avortement [ m ]
การทำแท้ง[kān thamthaēng] (n) EN: abortion  FR: avortement [ m ]
แท้ง[thaēng] (v) EN: miscarry ; have a miscarriage ; abort ; have an abortion  FR: avorter ; faire une fausse couche
แท้งลูก[thaēng lūk] (v, exp) EN: abort  FR: avorter
ทำแท้ง[thamthaēng] (n) EN: abortion
ทำแท้ง[thamthaēng] (v) EN: abort ; have an abortion  FR: avorter
ยกเลิก[yokloēk] (v) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate  FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BORT B AO1 R T
BORTZ B AO1 R T S
BORTH B AO1 R TH
BORTEN B AO1 R T AH0 N
BORTEL B AO1 R T EH2 L
BORTON B AO1 R T AH0 N
BORTLE B AO1 R T AH0 L
BORTNER B AO1 R T N ER0
BORTNICK B AO1 R T N IH0 K
BORTHWICK B AO1 R TH W IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bortsch (n) bˈɔːtʃ (b oo1 ch)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博乐[Bó lè, ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ, / ] Börtala Shehiri, county level city in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang #88,614 [Add to Longdo]
博乐市[Bó lè shì, ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ ㄕˋ, / ] Börtala Shehiri of Bole City, county level city in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang #133,558 [Add to Longdo]
博尔塔拉蒙古自治州[Bó ěr tǎ lā Měng gǔ zì zhì zhōu, ㄅㄛˊ ㄦˇ ㄊㄚˇ ㄌㄚ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, / ] Börtala Mongol autonomous prefecture in Xinjiang #150,450 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
中絶[ちゅうぜつ, chuuzetsu] (n, adj-no) (1) (See 妊娠中絶) abortion; (vs) (2) to have an abortion; (3) (now rare) interruption; discontinuance; suspension; abeyance; (P) #17,910 [Add to Longdo]
アボート;アポート(ik)[abo-to ; apo-to (ik)] (n, vs) { comp } abort [Add to Longdo]
ミフェプリストン[mifepurisuton] (n) mifepristone (abortifacient steroid developed under the name RU-486) [Add to Longdo]
下ろし薬[おろしぐすり, oroshigusuri] (n) an abortive [Add to Longdo]
人工中絶[じんこうちゅうぜつ, jinkouchuuzetsu] (n) (abbr) (See 人工妊娠中絶) abortion [Add to Longdo]
人工妊娠中絶[じんこうにんしんちゅうぜつ, jinkouninshinchuuzetsu] (n) abortion [Add to Longdo]
人工流産[じんこうりゅうざん, jinkouryuuzan] (n) abortion [Add to Longdo]
水子;稚子;若子[みずこ;みずご;ちし(稚子), mizuko ; mizugo ; chishi ( chigo )] (n) (1) (みずこ, みずご only) aborted, stillborn or miscarried foetus (fetus); (2) (arch) newborn baby [Add to Longdo]
水子供養[みずごくよう, mizugokuyou] (n) memorial service to appease an aborted foetus [Add to Longdo]
水子地蔵[みずこじぞう, mizukojizou] (n) (See 地蔵) Ksitigarbha statue erected to help deliver miscarried and aborted fetuses to buddhahood (foetuses) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アポート[あぽーと, apo-to] abort [Add to Longdo]
打ち切る[うちきる, uchikiru] (to) abort [Add to Longdo]
放棄シーケンス[ほうきシーケンス, houki shi-kensu] abort sequence [Add to Longdo]
アボート[あぼーと, abo-to] abort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bort \Bort\, n.
   Imperfectly crystallized or coarse diamonds, or fragments
   made in cutting good diamonds which are reduced to powder and
   used in lapidary work.
   [1913 Webster]

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 bort
  1. away
  2. trimming

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top