ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แท้งลูก

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แท้งลูก-, *แท้งลูก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แท้งลูก[V] miscarry, See also: abort

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Minnie here had a history of miscarriages.มินนี่ตัวนี้มีประวัติการแท้งลูก Junior (1994)
In testing the drug on chimpanzees with a history of miscarriages... I found conclusively that in every instance the side effects observed... were consistent with the behavioral and metabolic changes in subjects... with normal unmedicated pregnancies:จากผลการทดลองกับลิงชิมแปนซีที่มีประวัติแท้งลูก ผมสังเกตพบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ของพฤติกรรมและการทานอาหารของตัวอย่างทดลอง Junior (1994)
You had a miscarriage.คุณแท้งลูก The Forgotten (2004)
- Does she blame me for losing the baby?- เธอว่าผมเรื่องแท้งลูกใช่มั้ย? The Constant Gardener (2005)
After his mother died and Miran had the miscarriage,หลังจากที่แม่เขาตาย และมิแรนแท้งลูก The City of Violence (2006)
..I had carried your baby then I would have aborted it....ฉันแท้งลูกของคุณตั้งนานแล้ว Heyy Babyy (2007)
Boy gets girl pregnant. Girl loses baby.เด็กหนุ่มทำเด็กสาวท้อง เด็กสาวแท้งลูก Saw IV (2007)
I'm so sorry for your loss.ฉันเสียใจค่ะ คุณแท้งลูก Orphan (2009)
doctor, you wrote in your report that kristie had had several miscarriages.คริสตี้แท้งลูกหลายครั้ง หลักฐานคืออะไร Cradle to Grave (2009)
We'd lost a baby, and... it tore us apart.เราเคยแท้งลูก และ... ทำให้เราแยกทางกัน Ball and Chain (2010)
I think you should tell Derek about the miscarriage. We're talking about you.ฉันคิดว่าเธอควรบอกเดเร็คเรื่องแท้งลูก\เรากำลังคุยกันเรื่องเธอ With You I'm Born Again (2010)
Siobhan lost the baby.ชีบอนแท้งลูก Maybe We Can Get a Dog Instead? (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แท้งลูก[v. exp.] (thaēng lūk) EN: abort   FR: avorter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abort[VI] แท้ง, See also: แท้งลูก, แท้งบุตร
miscarry[VI] แท้งลูกตามธรรมชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
miscarriage(มิสแค'ริเอจฺ) n. ความล้มเหลว,การไม่สามารถส่งถึงจุดหมายปลายทางได้,การแท้งลูกโดยธรรมชาติ,การคลอดก่อนกำหนด, Syn. failure,abortion
miscarry(มิสแค'รี) vi. ประสบความล้มเหลว,หลงทาง,สูญเสียในระหว่างทาง,แท้งลูกโดยธรรมชาติ, Syn. fail

English-Thai: Nontri Dictionary
miscarriage(n) ความผิดพลาด,การคลอดก่อนกำหนด,การแท้งลูก,ความล้มเหลว
miscarry(vi) ผิดพลาด,ล้มเหลว,แท้งลูก,หลงทาง
slink(vi) แท้งลูก,เล็ดลอด,เดินหลีกไป,เดินหลบหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top