ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คาบ

   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คาบ-, *คาบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาบ[N] period, See also: time, Syn. หน, ครั้ง, ช่วงเวลา, Example: พวกเราจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 คาบหรือ 1 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์, Thai definition: ระยะเวลาที่เวียนรอบ
คาบ[V] inform, See also: tell, communicate the news, pass on the information, Example: เขาคาบรายละเอียดมารายงานเจ้าพ่ออย่างเรียบร้อยหมดเปลือก, Thai definition: แจ้งข่าวให้คนอื่นรู้, Notes: (สแลง)
คาบ[V] hold in the mouth, See also: hold between one's lips, catch, carry, Example: แม่นกจะคาบเอาขี้ของตัวเองและของลูกนกทิ้งออกมานอกรัง, Thai definition: เอาปากหรือสิ่งที่มีลักษณะอย่างปากงับหนีบไว้
คาบ[N] plane, See also: plain, Syn. พื้นหน้าเรียบ
คาบข่าว[V] communicate the news, See also: pass on the information (to someone), inform (others), Example: ทีมงานของเราคาบข่าวมาแจ้งให้ท่านได้รู้ก่อนใครๆ, Thai definition: นำข่าวมาแจ้งให้ให้คนอื่นรู้
คาบเส้น[V] be situated on the border-line, See also: overlay the line, Example: ผลการสอบครั้งนี้คาบเส้นพอดี, Thai definition: อยู่บนเส้นที่กำหนดพอดี
คาบสมุทร[N] peninsula, Syn. แหลม, Example: เมืองนครศรีธรรมราชมีเส้นทางข้ามคาบสมุทรผ่านช่องเขามายังเมืองตรังซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งทะเลตะวันตก, Count unit: คาบสมุทร, Thai definition: แหลมใหญ่ที่ยื่นออกไปในทะเล
คาบเกี่ยว[V] overlap, See also: extend over, be related, be connected, Syn. คาบกัน, ต่อเนื่องกัน, Example: ช่วงอายุระหว่าง 15 - 25 ปี เป็นช่วงอายุที่คาบเกี่ยวระหว่างวัยรุ่นตอนปลายกับวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
คาบลูกคาบดอก[ADJ] ambiguous, See also: borderline, equivocal, uncertain, Syn. ไม่แน่นอน, ก้ำกึ่ง, Ant. แน่นอน, Example: สถานการณ์การเมืองของไทยตกอยู่ในสภาพคาบลูกคาบดอก เอาแน่เอานอนไม่ได้, Thai definition: ตกอยู่ในระยะคับขันกำลังจะได้หรือเสียก้ำกึ่งกันโดยไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างไหน
คาบเกี่ยวกัน[V] overlap, See also: be interrelated, be connected, extend over, Syn. ติดต่อกัน, เกี่ยวเนื่องกัน, Example: คนมักไขว้เขวเรื่องวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีว่ามันคาบเกี่ยวกันได้อย่างไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คาบน. ครั้ง, หน, ระยะเวลาเวียนรอบ, ช่วงเวลา.
คาบก. กลั้นใจบริกรรมเวทมนตร์ครั้งหนึ่ง ๆ.
คาบก. เอาปากหรือสิ่งที่มีลักษณะอย่างปากงับหนีบไว้, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คาบข่าวไปบอก.
คาบน. พื้นหน้าเรียบ เช่น ราบคาบ.
คาบชุดน. ชื่อปืนเล็กยาวอย่างโบราณ ใช้ชุดจุดดินหูเวลายิง.
คาบลูกคาบดอกว. อยู่ในระยะคับขันกำลังจะได้หรือเสียก้ำกึ่งกัน สำนวนนี้เปรียบกับต้นไม้ที่ออกดอกและกำลังจะเป็นลูกคาบเกี่ยวกัน จึงว่า คาบลูกคาบดอก.
คาบศิลาน. ชื่อปืนเล็กยาวอย่างโบราณ มีนกเป็นเหล็กคาบหินเหล็กไฟหรือหินปากนกสับลงกับเหล็กให้เป็นประกายติดดินหู.
คาบสมุทรน. ส่วนของแผ่นดินที่มีน้ำล้อมเกือบรอบ ตามปรกติมักต่อเนื่องกับผืนแผ่นดินใหญ่เป็นคอคอด หรือยื่นยาวออกไปในทะเล.
คาบเกี่ยวก. ติดต่อเกี่ยวเนื่องกัน เช่น ที่ดินคาบเกี่ยวกัน.
คาบเส้นก. อยู่ตรงเกณฑ์ที่กำหนดพอดี เช่น สอบไล่ได้คะแนนคาบเส้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periodคาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
periodคาบ, ช่วงเวลา, รอบเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scan periodคาบการกราดตรวจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
terminal sessionคาบเวลาใช้เครื่องปลายทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balkan Peninsulaคาบสมุทรบอลข่าน [TU Subject Heading]
Wave periodคาบเวลาของคลื่น [อุตุนิยมวิทยา]
periodคาบ, กลุ่มธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในแถวเดียวกันตามแนวนอนในตารางธาตุ  ธาตุใดอยู่ในคาบที่เท่าใดก็จะมีจำนวนระดับพลังงานในอะตอม เท่ากับเลขที่ของคาบนั้น เช่น K, Ca และ Br อยู่ในคาบที่ 4 แสดงว่าแต่ละธาตุมีจำนวนระดับพลังงานในอะตอม 4 ระดับ ได้แก่ n = 1, n = 2, n = 3  และ n [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
periodคาบ, เวลาที่เคลื่อนที่ครบ 1 รอบของการเคลื่อนที่แบบสั่น  หรือการเคลื่อนที่แบบคลื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It gives me pleasure.ฉันฉัน ทหารถือปืนคาบศิลา ดโรก, How I Won the War (1967)
Third Troop, Fourth Musketeers.กองร้อยที่สามที่สี่ ทหารถือปืน คาบศิลา มาในมาในมาใน How I Won the War (1967)
Third Troop, Fourth Musketeers.กองร้อยที่สามที่สี่ ทหารถือปืน คาบศิลา มาในมาใน How I Won the War (1967)
Come on.กองร้อยที่สามที่สี่ ทหาร ถือปืนคาบศิลา How I Won the War (1967)
- It was a complete cock-up.มันเป็นผิดพลาดสมบูรณ์ในใจ ของฉัน 144,177 ทหารถือปืนคาบศิลา เตาอั้งโล่เอส How I Won the War (1967)
Lieutenant of Musket Ernest Goodbody.ผู้แทนของเออร์เนส กุดบอดี ปืนคาบศิลา มันทั้งหมดเริ่มต้นในปี 1939 How I Won the War (1967)
War is without doubt the noblest of games.สงครามโดยไม่ต้องสงสัยสูงส่ง ของเกม ปลีกย่อยฉันคิดว่าการลงโทษ ของปืนคาบศิลา How I Won the War (1967)
Finer, I think, Corporal of Musket.สิบโทของปืนคาบศิลากรอบวง กบ, How I Won the War (1967)
Very square.จูนิเปอร์ ทหารถือปืนคาบศิลา, ความสุขที่จะมีอยู่ในทีมใด ๆ How I Won the War (1967)
Musketeer Gripweed, without whom these memoirs would never have been written.ทหารถือปืนคาบศิลา กริปวีด โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ บันทึกความทรงจำเหล่านี้จะ ไม่ได้รับการเขียน How I Won the War (1967)
Not all of us, Corporal of Musket.ไม่ทั้งหมดของเราโทปืนคาบ ศิลา จะมีผู้รอดชีวิต How I Won the War (1967)
Ernest, I want you to take your troop of musketeers and go and do this job for me.ที่จะใช้ทหารของคุณ ทหารถือ ปืนคาบศิลา และไปและทำงานนี้สำหรับฉัน How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาบ[n.] (khāp) EN: period ; time ; cycle   FR: période [f] ; cycle [m]
คาบ[v.] (khāp) EN: hold in the mouth ; hold between one's lips ; catch ; carry   FR: saisir avec la bouche
คาบกัน[v. exp.] (khāp kan) EN: overlap   
คาบสมุทร[n.] (khāpsamut) EN: peninsula   FR: péninsule [f]
คาบูล[n. prop.] (Khābūn = Khābūl) EN: Kabul   FR: Kaboul [m]
คาบเกี่ยว[v.] (khāpkīo) EN: overlap   
คาบเกี่ยวกัน[v. exp.] (khāpkīo kan) EN: overlap ; be interrelated   
คาบเส้น[v. exp.] (khāpsen) EN: be situated on the border-line   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Indochina[N] แหลมอินโดจีน, See also: คาบสมุทรอินโดจีน
Jutland[N] คาบสมุทรจัตแลนด์ที่อยู่ในเดนมาร์กและเยอรมนีตอนเหนือ, Syn. Jylland
Kabul[N] คาบูล, See also: เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถาน
Malay Peninsula[N] คาบสมุทรหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
overlap[VT] คาบเกี่ยวกัน, Syn. coincide
peninsula[N] คาบสมุทร, See also: แหลม, Syn. foreland, cape, headland

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anatolia(แอนนะโท' เลีย) n. ที่ราบสูงกว้างใหญ่ระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเทอเรเนียน, คาบสมุทรของ Asia Monor (vast plateau)
asia minorคาบสมุทรในเอเชียตะวันตกระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
brown bessn. ปืนคาบศิลา
c & f abbrev. cost and freight ราคาบวกค่าขนส่ง
c.f.v. cost and freight ราคาบวกค่าขนส่ง
chersonese(เคอ'ซะนีซ) n. คาบสมุทร
clobber {clobberedvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
clobberingvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
clobbers}vt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
continent(คอน'ทะเนินทฺ) n. ทวีป,ผืนแผ่นดินใหญ่ (ซึ่งต่างจากเกาะหรือคาบสมุทร) ,ส่วนที่ต่อเนื่องกัน,สิ่งที่เป็นที่บรรจุหรือพรมแดน -Phr. (the Continent ผืนแผ่นดินใหญ่ของยุโรป (ซึ่งต่างจากเกาะอังกฤษ) ,adj. ซึ่งควบคุมตัวเอง, Syn. abstinent ###A. le

English-Thai: Nontri Dictionary
cabaret(n) คาบาเร่ต์
fusil(n) ปืนคาบศิลา
halcyon(adj) สงบเงียบ,สงบราบคาบ
housetop(n) หลังคาบ้าน
mouth(vt) ใช้ปากคาบ,อม,เคี้ยว
musket(n) ปืนคาบศิลา
musketeer(n) ทหารปืนคาบศิลา
musketry(n) ปืนคาบศิลา
outright(adv) ทันที,ทีเดียว,ฉับพลัน,ราบคาบ,สิ้นเชิง
overawe(vt) ทำให้ราบคาบ,ข่มขู่,ขู่ขวัญ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
半島[はんとう, hantou] (n) คาบสมุทร
歌舞伎[かぶき, kabuki] (n ) คาบุกิ การแสดงละครแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top