Search result for

คาบ

(76 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คาบ-, *คาบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาบ[N] period, See also: time, Syn. หน, ครั้ง, ช่วงเวลา, Example: พวกเราจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 คาบหรือ 1 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์, Thai definition: ระยะเวลาที่เวียนรอบ
คาบ[V] inform, See also: tell, communicate the news, pass on the information, Example: เขาคาบรายละเอียดมารายงานเจ้าพ่ออย่างเรียบร้อยหมดเปลือก, Thai definition: แจ้งข่าวให้คนอื่นรู้, Notes: (สแลง)
คาบ[V] hold in the mouth, See also: hold between one's lips, catch, carry, Example: แม่นกจะคาบเอาขี้ของตัวเองและของลูกนกทิ้งออกมานอกรัง, Thai definition: เอาปากหรือสิ่งที่มีลักษณะอย่างปากงับหนีบไว้
คาบ[N] plane, See also: plain, Syn. พื้นหน้าเรียบ
คาบข่าว[V] communicate the news, See also: pass on the information (to someone), inform (others), Example: ทีมงานของเราคาบข่าวมาแจ้งให้ท่านได้รู้ก่อนใครๆ, Thai definition: นำข่าวมาแจ้งให้ให้คนอื่นรู้
คาบเส้น[V] be situated on the border-line, See also: overlay the line, Example: ผลการสอบครั้งนี้คาบเส้นพอดี, Thai definition: อยู่บนเส้นที่กำหนดพอดี
คาบสมุทร[N] peninsula, Syn. แหลม, Example: เมืองนครศรีธรรมราชมีเส้นทางข้ามคาบสมุทรผ่านช่องเขามายังเมืองตรังซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งทะเลตะวันตก, Count unit: คาบสมุทร, Thai definition: แหลมใหญ่ที่ยื่นออกไปในทะเล
คาบเกี่ยว[V] overlap, See also: extend over, be related, be connected, Syn. คาบกัน, ต่อเนื่องกัน, Example: ช่วงอายุระหว่าง 15 - 25 ปี เป็นช่วงอายุที่คาบเกี่ยวระหว่างวัยรุ่นตอนปลายกับวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
คาบลูกคาบดอก[ADJ] ambiguous, See also: borderline, equivocal, uncertain, Syn. ไม่แน่นอน, ก้ำกึ่ง, Ant. แน่นอน, Example: สถานการณ์การเมืองของไทยตกอยู่ในสภาพคาบลูกคาบดอก เอาแน่เอานอนไม่ได้, Thai definition: ตกอยู่ในระยะคับขันกำลังจะได้หรือเสียก้ำกึ่งกันโดยไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างไหน
คาบเกี่ยวกัน[V] overlap, See also: be interrelated, be connected, extend over, Syn. ติดต่อกัน, เกี่ยวเนื่องกัน, Example: คนมักไขว้เขวเรื่องวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีว่ามันคาบเกี่ยวกันได้อย่างไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คาบน. ครั้ง, หน, ระยะเวลาเวียนรอบ, ช่วงเวลา.
คาบก. กลั้นใจบริกรรมเวทมนตร์ครั้งหนึ่ง ๆ.
คาบก. เอาปากหรือสิ่งที่มีลักษณะอย่างปากงับหนีบไว้, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คาบข่าวไปบอก.
คาบน. พื้นหน้าเรียบ เช่น ราบคาบ.
คาบชุดน. ชื่อปืนเล็กยาวอย่างโบราณ ใช้ชุดจุดดินหูเวลายิง.
คาบลูกคาบดอกว. อยู่ในระยะคับขันกำลังจะได้หรือเสียก้ำกึ่งกัน สำนวนนี้เปรียบกับต้นไม้ที่ออกดอกและกำลังจะเป็นลูกคาบเกี่ยวกัน จึงว่า คาบลูกคาบดอก.
คาบศิลาน. ชื่อปืนเล็กยาวอย่างโบราณ มีนกเป็นเหล็กคาบหินเหล็กไฟหรือหินปากนกสับลงกับเหล็กให้เป็นประกายติดดินหู.
คาบสมุทรน. ส่วนของแผ่นดินที่มีน้ำล้อมเกือบรอบ ตามปรกติมักต่อเนื่องกับผืนแผ่นดินใหญ่เป็นคอคอด หรือยื่นยาวออกไปในทะเล.
คาบเกี่ยวก. ติดต่อเกี่ยวเนื่องกัน เช่น ที่ดินคาบเกี่ยวกัน.
คาบเส้นก. อยู่ตรงเกณฑ์ที่กำหนดพอดี เช่น สอบไล่ได้คะแนนคาบเส้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periodคาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
periodคาบ, ช่วงเวลา, รอบเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scan periodคาบการกราดตรวจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
terminal sessionคาบเวลาใช้เครื่องปลายทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balkan Peninsulaคาบสมุทรบอลข่าน [TU Subject Heading]
Wave periodคาบเวลาของคลื่น [อุตุนิยมวิทยา]
periodคาบ, กลุ่มธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในแถวเดียวกันตามแนวนอนในตารางธาตุ  ธาตุใดอยู่ในคาบที่เท่าใดก็จะมีจำนวนระดับพลังงานในอะตอม เท่ากับเลขที่ของคาบนั้น เช่น K, Ca และ Br อยู่ในคาบที่ 4 แสดงว่าแต่ละธาตุมีจำนวนระดับพลังงานในอะตอม 4 ระดับ ได้แก่ n = 1, n = 2, n = 3  และ n [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
periodคาบ, เวลาที่เคลื่อนที่ครบ 1 รอบของการเคลื่อนที่แบบสั่น  หรือการเคลื่อนที่แบบคลื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, you're right. It's too broad.โอเค คุณพูดถูก มันดูหยาบคาบมาก New Haven Can Wait (2008)
You slept through history class last year.เธอหลับตลอดคาบประวัติศาสตร์นี่ New Haven Can Wait (2008)
If it's RTA, all she needs is sodium bicarbonate for the acid and surgery to remove the calcifications.ถ้าเป็น RTA เธอต้องการ โซเดียมไบคาบอเนท สำหรับกรด และผ่าตัดเอาความผิดปกติออก Lucky Thirteen (2008)
Put him on parenteral steroids and sodium bicarbonate.ให้พาเรนเธอรัล สเตอรอย กับโซเดียมไบคาบอเนท The Itch (2008)
Cabaret, ahjummas and old people who are turning sixty.คาบาเรต์, ป้า และคนแก่ อายุปาเข้าไปหกสิบ Beethoven Virus (2008)
The strange sounds of the Cabaret.เสียงคาบาเรต์ประหลาดนั่น Beethoven Virus (2008)
Go, get it Bolt! Go, get it!ไป ไปคาบมา ไป ไปเลย Bolt (2008)
Kablooey!คาบูอี้ Kung Fu Panda (2008)
They'll leak to the jihadists.แล้วจะคาบข่าวไปบอกพวกจิฮัด Body of Lies (2008)
Simplejoy of walking side by side with your buddy out in the fresh air... throwin'a stick.ความสุขเรียบง่ายของการเดินเคียงข้างกัน กับคู่หูของคุณในวันที่อากาศสดชื่น โยนไม้ให้คาบ Marley & Me (2008)
Threw sticks for Marley in the park. Watched him swim in the bay.โยนไม้ให้มาร์ลีย์คาบที่สวน ดูมันว่ายน้ำที่อ่าว Marley & Me (2008)
LONDONกับมัมมี่ที่ถูกกำราบอย่างราบคาบ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาบ[n.] (khāp) EN: period ; time ; cycle   FR: période [f] ; cycle [m]
คาบ[v.] (khāp) EN: hold in the mouth ; hold between one's lips ; catch ; carry   FR: saisir avec la bouche
คาบกัน[v. exp.] (khāp kan) EN: overlap   
คาบสมุทร[n.] (khāpsamut) EN: peninsula   FR: péninsule [f]
คาบูล[n. prop.] (Khābūn = Khābūl) EN: Kabul   FR: Kaboul [m]
คาบเกี่ยว[v.] (khāpkīo) EN: overlap   
คาบเกี่ยวกัน[v. exp.] (khāpkīo kan) EN: overlap ; be interrelated   
คาบเส้น[v. exp.] (khāpsen) EN: be situated on the border-line   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Indochina[N] แหลมอินโดจีน, See also: คาบสมุทรอินโดจีน
Jutland[N] คาบสมุทรจัตแลนด์ที่อยู่ในเดนมาร์กและเยอรมนีตอนเหนือ, Syn. Jylland
Kabul[N] คาบูล, See also: เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถาน
Malay Peninsula[N] คาบสมุทรหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
overlap[VT] คาบเกี่ยวกัน, Syn. coincide
peninsula[N] คาบสมุทร, See also: แหลม, Syn. foreland, cape, headland

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anatolia(แอนนะโท' เลีย) n. ที่ราบสูงกว้างใหญ่ระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเทอเรเนียน, คาบสมุทรของ Asia Monor (vast plateau)
asia minorคาบสมุทรในเอเชียตะวันตกระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
brown bessn. ปืนคาบศิลา
c & f abbrev. cost and freight ราคาบวกค่าขนส่ง
c.f.v. cost and freight ราคาบวกค่าขนส่ง
chersonese(เคอ'ซะนีซ) n. คาบสมุทร
clobber {clobberedvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
clobberingvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
clobbers}vt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
continent(คอน'ทะเนินทฺ) n. ทวีป,ผืนแผ่นดินใหญ่ (ซึ่งต่างจากเกาะหรือคาบสมุทร) ,ส่วนที่ต่อเนื่องกัน,สิ่งที่เป็นที่บรรจุหรือพรมแดน -Phr. (the Continent ผืนแผ่นดินใหญ่ของยุโรป (ซึ่งต่างจากเกาะอังกฤษ) ,adj. ซึ่งควบคุมตัวเอง, Syn. abstinent ###A. le

English-Thai: Nontri Dictionary
cabaret(n) คาบาเร่ต์
fusil(n) ปืนคาบศิลา
halcyon(adj) สงบเงียบ,สงบราบคาบ
housetop(n) หลังคาบ้าน
mouth(vt) ใช้ปากคาบ,อม,เคี้ยว
musket(n) ปืนคาบศิลา
musketeer(n) ทหารปืนคาบศิลา
musketry(n) ปืนคาบศิลา
outright(adv) ทันที,ทีเดียว,ฉับพลัน,ราบคาบ,สิ้นเชิง
overawe(vt) ทำให้ราบคาบ,ข่มขู่,ขู่ขวัญ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
半島[はんとう, hantou] (n) คาบสมุทร
歌舞伎[かぶき, kabuki] (n ) คาบุกิ การแสดงละครแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top