ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กลางคัน

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลางคัน-, *กลางคัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลางคัน[ADV] halfway, See also: in between, in the meantime, midway, Syn. กลางทาง, Example: โฆษกหยุดพูดกลางคันในขณะที่ผู้ฟังกำลังฟังอยู่, Thai definition: ในระหว่างเหตุการณ์, ในระหว่างที่ยังไม่เสร็จ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลางคันว. ในระหว่างเหตุการณ์, ในระหว่างที่ยังไม่เสร็จ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You stopped mid-way.เธอหยุดไปกลางคัน Wild Reeds (1994)
You think I'm still a little girl?ออกมากลางคันหล่ะสิ Something About 1% (2003)
-Not one that runs away.- เอาที่ไม่วิ่งหนีกลางคันน่ะ Uno (2004)
And I've confiscated your mother's key, so she can't sneak up on us anymore.แถมผมยังยึดกุญแจสำรองของแม่คุณมาแล้วด้วย ไม่ต้องกลัวโผล่เข้ามากลางคัน Imagine Me & You (2005)
Why would a demon stop halfway through an attack?คนโจมตีอาจจะถูกสิง แล้วทำไมปีศาจถึงหยุดโจมตีกลางคันBedtime Stories (2007)
Leave In The Middle Of Thanksgiving Dinner?เล่นออกมากลางคันตอนทานอาหาร แบบนั้น? Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Anyways, is it the in thing with your friends to leave wedding ceremonies halfway?อย่างไรก็ตาม มีบางอย่างเกิดขึ้นกับเพื่อนของนาย ออกไปจากพิธีแต่งงานกลางคัน Operation Proposal (2007)
I had to leave.ฉันต้องเลิกเล่นกลางคัน Knight Rider (2008)
We're not changing in midstream,hotch. I have a rapport. This is my interview.เราไม่เปลี่ยนใจกลางคันหรอกฮอตช์ ผมรักเพื่อนพ้อง นี่คือการสอบสวนของผม Masterpiece (2008)
I took a job out of high schoolผมออกจากไฮสคูลกลางคัน Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
And wanted to change the conductors half-way by getting an ordinary trumpeter to conduct.และต้องการจะเปลี่ยนคอนดัตเตอร์กลางคัน แล้วจะเอาคนที่เล่นทรัมเปตมาเป็นคอนดัตเตอร์ Beethoven Virus (2008)
I must apologize for leaving Gotham in the middle of our negotiations.ผมต้องขอโทษด้วย ที่ออกจากกอธแฮมมากลางคัน The Dark Knight (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลางคัน[adj.] (klāngkhan) EN: halfway ; uncompleted   
กลางคัน[adv.] (klāngkhan) EN: in between   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drop-outn. นักเรียนที่ถอนการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง,ผู้ที่เลิกเรียนเมื่อครบอายุ,การถอนออกกลางคัน,ผู้ที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน, Syn. quitter
dropoutn. นักเรียนที่ถอนการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง,ผู้ที่เลิกเรียนเมื่อครบอายุ,การถอนออกกลางคัน,ผู้ที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน, Syn. quitter
halfwayadj. กึ่งทาง,กลางคัน,เกือบจะ. -meet halfway ประนีประนอม,อะลุ้มอล่วย., Syn. almost,nearly
interim(อิน'เทอริม) n. ช่วงเวลาหยุดพัก,ระหว่างเวลา. adj. ระหว่างเวลา,ชั่วคราว,กลางคัน
stall(สทอล) n. คอก,คอกสัตว์,แผงลอย,ที่นั่งยกพื้นของพระในโบสถ์ฝรั่ง,ที่นั่งแถวยาวในโบสถ์หรือโรงละคร,ข้ออ้าง,หน้าม้า,การหน่วงเหนี่ยว vt. ใส่คอก,ทำให้หยุด vi. หยุดกลางคัน,หยุด,ติดขัด,อยู่ในคอก vi.,vt. หน่วงเหนี่ยว,ล่อ,ถ่วงเวลา, See also: stalls n. ที่นั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
halfway(adj,adv) ครึ่งทาง,กลางทาง,กลางคัน,กึ่งทาง
pause(n) การหยุดกลางคัน,การหยุดชั่วครู่
pause(vi) หยุดกลางคัน,หยุดชั่วครู่

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top