ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

virile

V IH1 R AH0 L   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -virile-, *virile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
virile[ADJ] ที่เป็นลักษณะของเพศชาย, Syn. musculine, manly, Ant. female, feminine, effeminate
virile[ADJ] ที่แข็งแรงเหมือนชาย, Syn. vigorous, strong, Ant. effeminate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
virile(เวอ'เริล,-ไรลฺ) adj. เกี่ยวกับลักษณะของชาย,เกี่ยวกับลักษณะของเพศชาย,มีกำลังวังชาเช่นชาย,สามารถแพร่พันธุ์ได้,สามารถให้กำเนิดลูกได้

English-Thai: Nontri Dictionary
virile(adj) สมเป็นชาย,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,กำยำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
virile-บุรุษเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virilescence; masculinisation; masculinization; virilisation; virilizationบุรุษภาพในหญิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Harold. Whew! What a strong, virile name.และอย่างน้อยอีก 8 ชั่วโมง เราก็จะอยู่ในอัมสเตอร์ดัมกัน Harold (2008)
Please, Sheldon, I'm a young, virile visitor from a foreign land and I need to strut my stuff.ได้โปรดเถอะ เชลด้อน ฉันยังหนุ่มนะ หนุ่มแข็งแรงสมชายจากต่างแดน และฉันต้องการอวดของๆของฉัน The Psychic Vortex (2010)
You are a virile manifestation of the divine.คุณช่างแสดงความเป็นชายหนุ่ม ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆ The Mentalists (2011)
Why not head on down to the clinic, and put your virile teen years to good use?ทำไมเธอไม่ลองไปธนาคารอสุจิ และใช้ความคึกคะนองวัยหนุ่มให้เกิดประโยชน์ละ The Spanish Teacher (2012)
In a world where nothing is what it seems one brave, shockingly handsome, virile young man and his faithful, learning-disabled, robotic manservant...ในโลกนี้ไม่มีที่ไหน ที่ดูเหมือนว่า... ...เป็นเด็กหนุ่มผู้กล้า น่าสงสัย รูปหล่อ และแข็งแรง และโชคชะตาของเขา Bitten (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
VIRILE    V IH1 R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
virile    (j) vˈɪraɪl (v i1 r ai l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふ, fu] (pref) (arch) vital; virile; lively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Virile \Vi"rile\ (?; 277), a. [L. virilis, fr. vir a man; akin
   to AS. wer: cf. F. viril. See {Werewolf}, {World}, and cf.
   {Decemvir}, {Virago}, {Virtue}.]
   Having the nature, properties, or qualities, of an adult man;
   characteristic of developed manhood; hence, masterful;
   forceful; specifically, capable of begetting; -- opposed to
   womanly, feminine, and puerile; as, virile age, virile power,
   virile organs.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 virile
   adj 1: characterized by energy and vigor; "a virile and ever
       stronger free society"; "a new and virile leadership"
   2: characteristic of a man; "a deep male voice"; "manly sports"
     [syn: {male}, {manful}, {manlike}, {manly}, {virile}]
   3: (of a male) capable of copulation [syn: {potent}, {virile}]
     [ant: {impotent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top