Search result for

epa

(84 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epa-, *epa*
Possible hiragana form: えぱ
English-Thai: Longdo Dictionary
EPA(n) องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม, S. Environmental Protection Agency,
mousepad(n) แผ่นรองเมาส์ (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์), S. mouse pad,
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epact[N] ระยะเวลาประมาณ 11 วันที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างปีทางจันทรคติและปีทางสุริยคติ
epaulet[N] เครื่องประดับยศบนบ่าของทหาร, See also: อินทรธนู
epaulette[N] อินทรธนู, See also: เครื่องประดับยศบนบ่าของทหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epaulet(เอพ'พะลีท) n. อินทรธนู., Syn. epaulette
addlepated(แอด' เดิลเพททิด) adj., โง่, จิตสับสน (foolish, silly, addle-brained)
cheeseparingadj. ขี้เหนียว,ใจแคบ
cinepanoramicn. ภาพยนตร์จอกว้างเต็มจอ
creepage(ครี'เพจ) n. การเลื้อย,การคลาน
departed(ดิพาร์ท'ทิด) adj. ตาย,จากไป, See also: Phr. (the departed ผู้ตาย,ผู้ตายที่อ้างถึง)
departee(ดิพาท'ที) n. ผู้จากไป
department(ดิพาร์ท'เมินทฺ) n. แผนก,ภาค,กอง,กรม,ทบวง,กระทรวง,เขต,จังหวัด., See also: departmental adj. ดูdepartment, Syn. section
department storen. ร้านสรรพสินค้า
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดินทาง,การเบี่ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย, Syn. exit,going,leave

English-Thai: Nontri Dictionary
epaulet(n) อินทรธนู
depart(vi,vt) จากไป,ตายแล้ว,สิ้นไป,ออกจาก
department(n) ภาค,แผนก,กระทรวง,กรม,กอง,ทบวง,จังหวัด,เขต
departure(n) การจากไป,การออกเดินทาง,การตาย,การแยกไป
discrepancy(n) ความคลาดเคลื่อน,ความแย้งกัน,ความไม่ตรงกัน
forepart(n) ตอนหน้า,ส่วนหน้า,ช่วงหน้า
inseparable(adj) แยกออกไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้
irreparable(adj) ไม่สามารถจะคืนดีได้,ไม่สามารถแก้ไขได้,ซ่อมแซมไม่ได้
preparation(n) การตระเตรียม,การเตรียมพร้อม
preparatory(adj) เป็นการเตรียมพร้อม,เป็นการเตรียมการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epanalepsisคำซ้ำคั่น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
eparterialเหนือหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epalzeorhychos bicolorปลาทรงเครื่อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nicole had a clot in the epatic vein.นิโคลเส้นเลือดแตก Birthmarks (2008)
I'm going to call the EPA.ฉันจะแจ้งepa Look What He Dug Up This Time (2009)
We haven't always seen always see eye to eye, but i called you because you're the sharpest guy at the epa.เราไม่ค่อยเจอกันตัวต่อตัว ฉันโทรหาคุณเพราะคุณเป็นคนที่ฉลาดที่สุดใน EPA Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
In fact, I'm gonna call the epa.จริงๆแล้วฉันจะเรียกEPA I Agree, It Wasn't Funny (2009)
This one came close... if you were attacked by a guy wearing epaulets...อันนี้ใกล้มาก ถ้าคุณถูกชายที่มีอินทรธนูโจมตี - บ้า New York Sucks (2009)
But our EPA contact suggested we search for sodium chromate?ในช่วง 6 เดือนนี้ไม่เจอเลย แต่กองควบคุมมลพิษแนะนำ ให้เราหาจากโซเดียมโครเมท The Bishop Revival (2010)
We follow all of the rules set forth by the EPA and environmental restrictions in the NAFTA treaty.เราทำตามกฏที่ตั้งขึ้นโดย EPA และข้อจำกัดการรักษาสิ่งแวดล้อมโดย NAFTA The X in the File (2010)
You wanna look up EPA cleanup sites or should I?คุณอยากจะตรวจสอบกับ องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม หรือจะให้ฉันทำดีคะ? Once Upon a Time... (2011)
Several alarming EPA violations that I'm seriously considering reporting.มีการละเมิดกฎสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม อยู่หลายข้อ ฉันก็คิดอยู่ว่าจะไปรายงานอยู่ Abomination (2012)
So she decided to turn the findings over to the EPA.ดังนั้นเธอตัดสินใจจะเปิดเผยเรื่องนี้กับ สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม Cloudy with a Chance of Murder (2012)
Starling City used to have its own aldicarb plant, but per the EPA, it was shut down three years ago.เมืองสตาร์ลิ่งเคยใช้มันในการเพราะปลูก แต่ทางสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม ให้ยกเลิกมันแล้วเมื่อ3ปีที่ผ่านมา League of Assassins (2013)
He received a memo from the EPA that warned about global warming and he edited.เขาได้รับบันทึกข้อความจากสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ที่เตือนเรื่องภาวะโลกร้อน เขาแก้ไขบันทึกนั่น เขาไม่เคยฝึกฝนทางวิทยาศาสตร์ใดๆ An Inconvenient Truth (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค[N] The Provincial Electricity Authority, See also: EPA, Syn. กฟภ., Example: แม่ของฉันทำงานอยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
อาหารมื้อกลางวัน[n.] (āhān meū klāngwan) EN: lunch   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อาหารมื้อหนึ่ง[n. exp.] (āhān meū neung) EN: a meal   FR: un repas
อาหารมื้อนี่[n. exp.] (āhān meū nī) EN: this meal   FR: ce repas
อาหารหนัก[n. exp.] (āhān nak) EN: heavy meal   FR: repas lourd [m]
อาหารพร้อมแล้ว[n. exp.] (āhān phrøm laēo) FR: le repas est servi ; le repas est prêt

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epaulet    (n) (e1 p @ l e t)
epaulets    (n) (e1 p @ l e t s)
epaulette    (n) (e1 p @ l e t)
epaulettes    (n) (e1 p @ l e t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaffeepause(n) |die, pl. Kaffeepausen| ช่วงพักดื่มกาแฟ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Epaulettentrupial [ornith.]Epaulet Oriole [Add to Longdo]
Umweltschutzbehörde {f}EPA : Environmental Protection Agency [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
repas(n) n.m. อาหาร, See also: S. nourriture,
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
A型肝炎[エーがたかんえん, e-gatakan'en] (n) hepatitis A [Add to Longdo]
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
B型肝炎[ビーがたかんえん, bi-gatakan'en] (n) hepatitis B [Add to Longdo]
C型[シーがた, shi-gata] (n) type C (hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
C型肝炎[シーがたかんえん, shi-gatakan'en] (n) hepatitis C [Add to Longdo]
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グループ分離キャラクタ[グループぶんりキャラクタ, guru-pu bunri kyarakuta] group separator (GS) [Add to Longdo]
セパレートアドレッシング[せぱれーとあどれっしんぐ, separe-toadoresshingu] separate addressing [Add to Longdo]
データ編集者[データへんしゅうしゃ, de-ta henshuusha] data preparer [Add to Longdo]
ファイル分離キャラクタ[ファイルぶんりキャラクタ, fairu bunri kyarakuta] file separator (FS) [Add to Longdo]
フィールド分離文字[フィールドぶんりもじ, fi-rudo bunrimoji] field-separator character [Add to Longdo]
プリペイドテレフォンカード[ぷりぺいどてれふぉんかーど, puripeidoterefonka-do] prepaid telephone card [Add to Longdo]
ユニット分離キャラクタ[ユニットぶんりキャラクタ, yunitto bunri kyarakuta] unit separator (US) [Add to Longdo]
レパートリ[れぱーとり, repa-tori] repertoire [Add to Longdo]
引数分離子[ひきすうぶんりし, hikisuubunrishi] parameter separator [Add to Longdo]
改ページ[かいページ, kai pe-ji] repaginate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 EPA
   n 1: an independent federal agency established to coordinate
      programs aimed at reducing pollution and protecting the
      environment [syn: {Environmental Protection Agency}, {EPA}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EPA
     Enhanced Performance Architecture
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EPA
     Environmental Protection Agency (USA, org.)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top