ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repas

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repas-, *repas*, repa
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repast[N] อาหาร (คำโบราณ), Syn. food, meal
repast[VI] รับประทานอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repast(รีพาสทฺ') n. ปริมาณอาหารต่อมื้อ,มื้ออาหาร,เวลารับประทานอาหาร,การรับประทานอาหาร vi. รับประทานอาหาร,เลี้ยงอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
repast(n) มื้ออาหาร,อาหาร,เวลารับประทานอาหาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah, you've brought a repast.อ้อ เจ้านำอาหารมาส่ง Monster Movie (2008)
A toast to Mr. Finn for providing such fine victuals for our Christmas repast.ดื่มให้คุณฟินน์... ที่หาของกินให้เราในมื้อฉลองคริสต์มาส Stonehearst Asylum (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
อาหารมื้อกลางวัน[n.] (āhān meū klāngwan) EN: lunch   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อาหารมื้อหนึ่ง[n. exp.] (āhān meū neung) EN: a meal   FR: un repas
อาหารมื้อนี่[n. exp.] (āhān meū nī) EN: this meal   FR: ce repas
อาหารหนัก[n. exp.] (āhān nak) EN: heavy meal   FR: repas lourd [m]
อาหารพร้อมแล้ว[n. exp.] (āhān phrøm laēo) FR: le repas est servi ; le repas est prêt

CMU English Pronouncing Dictionary
REPASS    R IY0 P AE1 S
REPASKY    R IH0 P AA1 S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repast    (n) rˈɪpˈaːst (r i1 p aa1 s t)
repasts    (n) rˈɪpˈaːsts (r i1 p aa1 s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
餐饮[cān yǐn, ㄘㄢ ㄧㄣˇ, / ] repast, #6,305 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
repas(n) n.m. อาหาร, See also: S. nourriture,
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレパス[, kurepasu] (n) (abbr) pastel crayons [Add to Longdo]
テレパシー[, terepashi-] (n) telepathy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  repas /ʀəpa/ 
   meal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top