ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-xue-

Z UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: xue, *xue*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
XUE Z UW1
XUEMEI Z UW1 M AY1
XUEDONG Z UW0 D AO1 NG

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
雪崩[xuě bēng, ㄒㄩㄝˇ ㄅㄥ, ] หิมะถล่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะเพศ[awaiyawa phēt] (n, exp) EN: sexual organ ; vulva  FR: organe sexuel [ m ] ; organes génitaux [ mpl ] ; vulve [ f ]
อวัยวะเพศหญิง[awaiyawa phēt ying] (n, exp) EN: vagina ; clitoris  FR: organe sexuel féminin [ m ] ; vagin [ m ] ; clitoris [ m ]
เบี่ยงเบนทางเพศ[bīengbēn thāng phēt] (adj) EN: homosexual  FR: homosexuel
ชำเรา[chamrao] (n) EN: sexual intercourse  FR: rapport sexuel [ m ]
ชำเรา[chamrao] (n) EN: illicit sexual relations ; adultery  FR: adultère [ m ] ; relations sexuelles extra-conjugales [ fpl ]
กาม[kām] (n) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama  FR: plaisir sexuel [ m ] ; plaisir charnel [ m ] ; érotisme [ m ] ; sensualité [ f ] ; désir sexuel [ m ] ; envie [ f ]
กามารมณ์[kāmārom] (n) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido  FR: instinct sexuel [ m ]
กำหนัด[kamnat] (n) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion  FR: désir sexuel [ m ]
กามวิตถาร[kāmwittathān] (n) EN: sexual pervert ; abnormal sex  FR: perversion sexuelle [ f ]
การเบี่ยงเบนทางเพศ[kān bīengbēn thāng phēt] (n, exp) EN: sexual deviation  FR: déviation sexuelle [ f ]
การกระทำทารุณทางเพศ[kān kratham thārun thāng phēt] (n, exp) EN: sexual abuse  FR: abus sexuel [ m ]
การศึกษาเรื่องเพศ[kānseuksā reūang phēt] (n, exp) FR: éducation sexuelle [ f ]
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ[kān seūpphan baēp āsai phēt] (n, exp) EN: sexual reproduction  FR: reproduction sexuée [ f ]
กะเทย[kathoēi] (n) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch  FR: homosexuel [ m ] ; pédéraste [ m ] ; pédé (inj.) [ m ] ; tapette [ f ] (vulg.) ; tante [ f ] (vulg.) ; tata [ f ] (pop.) ; androgyne [ m ] ; travesti [ m ] ; travelo [ m ] (inj.) ; hermaphrodite [ m ]
คนบ้ากาม[khon bā kām] (n, exp) EN: sex maniac  FR: obsédé sexuel [ m ] ; fou de sexe [ m ]
ใคร่[khrai] (n) EN: sexual desire ; erotic feeling  FR: désir (sexuel) [ m ]
ความใคร่[khwām khrai] (n) EN: sexual desire ; lust ; love ; passion  FR: désir (sexuel) [ m ] ; libido [ m ]
ความสัมพันธ์ทางเพศ[khwām samphan thāng phēt] (n, exp) EN: intimacy[ ; sexual intercourse ]  FR: relation sexuelle [ f ]
เพศศึกษา[phetseuksā] (n) EN: Syn. pungently  FR: éducation sexuelle [ f ]
หรู[rū] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[rūrā] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
สังวาส[sangwāt] (v) EN: copulate ; make sexual intercourse  FR: copuler ; avoir un rapport sexuel
เซ็กซ์จัด[sekjat] (adj) FR: obsédé (sexuel)
ทางเพศ[thāng phēt] (adj) EN: sexual  FR: sexuel

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学生[xué sheng, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙, / ] student; school child, #282 [Add to Longdo]
学习[xué xí, ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ, / ] to learn; to study, #362 [Add to Longdo]
学校[xué xiào, ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] school; CL:所[ suo3 ], #416 [Add to Longdo]
[xué, ㄒㄩㄝˊ, / ] learn; study; science; -ology, #508 [Add to Longdo]
科学[kē xué, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] science; scientific knowledge; scientific, #737 [Add to Longdo]
[xuè, ㄒㄩㄝˋ, ] blood; informal colloquial and Taiwan pr. xie3; also pr. xue3, #775 [Add to Longdo]
大学[dà xué, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] university, #919 [Add to Longdo]
教学[jiào xué, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] teacher and student; education, #1,074 [Add to Longdo]
同学[tóng xué, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] (fellow) classmate, #1,270 [Add to Longdo]
[xuě, ㄒㄩㄝˇ, ] snow, #1,462 [Add to Longdo]
学会[xué huì, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] to learn; to master; institute; learned society; (scholarly) association, #1,607 [Add to Longdo]
学院[xué yuàn, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] college; educational institute; school; faculty, #2,091 [Add to Longdo]
大学生[dà xué shēng, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] university student; college student, #2,227 [Add to Longdo]
小学[xiǎo xué, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] primary school, #2,370 [Add to Longdo]
文学[wén xué, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] literature, #2,474 [Add to Longdo]
血管[xuè guǎn, ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, ] vein; artery, #2,585 [Add to Longdo]
学者[xué zhě, ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ, / ] scholar, #2,702 [Add to Longdo]
医学[yī xué, ㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] medicine; medical science; study of medicine, #2,894 [Add to Longdo]
学术[xué shù, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] learning; science; academic, #2,989 [Add to Longdo]
数学[shù xué, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] mathematics; mathematical, #3,019 [Add to Longdo]
化学[huà xué, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] chemistry; chemical, #3,092 [Add to Longdo]
中学[zhōng xué, ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] middle school, #3,250 [Add to Longdo]
血液[xuè yè, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄝˋ, ] blood, #3,349 [Add to Longdo]
哲学[zhé xué, ㄓㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] philosophy, #3,367 [Add to Longdo]
学科[xué kē, ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, / ] subject; branch of learning; course, #3,613 [Add to Longdo]
上学[shàng xué, ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] to go to school; to attend school, #3,900 [Add to Longdo]
科学家[kē xué jiā, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] scientist, #4,189 [Add to Longdo]
出血[chū xuè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ, ] bleeding; hemorrhage; fig. spending money, #4,396 [Add to Longdo]
[xuē, ㄒㄩㄝ, ] boots, #4,415 [Add to Longdo]
学历[xué lì, ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, / ] school record, #4,669 [Add to Longdo]
科学技术[kē xué jì shù, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] science and technology, #4,805 [Add to Longdo]
血清[xuè qīng, ㄒㄩㄝˋ ㄑㄧㄥ, ] serum; blood serum, #5,127 [Add to Longdo]
学员[xué yuán, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, / ] student; member of an institution of learning, #5,381 [Add to Longdo]
留学[liú xué, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] to study abroad, #5,512 [Add to Longdo]
办学[bàn xué, ㄅㄢˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] to run a school, #5,654 [Add to Longdo]
[xué, ㄒㄩㄝˊ, ] cave; cavity; hole; acupuncture point; Taiwan pr. xue4, #5,717 [Add to Longdo]
高血压[gāo xuè yā, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ, / ] high blood pressure; hypertension, #5,832 [Add to Longdo]
下雪[xià xuě, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄩㄝˇ, ] snowing, #6,113 [Add to Longdo]
经济学[jīng jì xué, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] economics (as a field of study), #6,128 [Add to Longdo]
经济学家[jīng jì xué jiā, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] economist, #6,416 [Add to Longdo]
血压[xuè yā, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ, / ] blood pressure, #6,451 [Add to Longdo]
学费[xué fèi, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄟˋ, / ] tuition fee; tuition, #6,532 [Add to Longdo]
学期[xué qī, ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧ, / ] term; semester, #6,621 [Add to Longdo]
学位[xué wèi, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] educational level, #6,951 [Add to Longdo]
小学生[xiǎo xué shēng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] primary school student; schoolchild, #7,360 [Add to Longdo]
入学[rù xué, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] to enter a school or college; to go to school for the first time as a child, #7,451 [Add to Longdo]
鲜血[xiān xuè, ㄒㄧㄢ ㄒㄩㄝˋ, / ] blood, #7,502 [Add to Longdo]
光学[guāng xué, ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ, / ] optics (math. phys.); optical (instrument), #7,856 [Add to Longdo]
北京大学[Běi jīng Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing university, #7,893 [Add to Longdo]
中学生[zhōng xué shēng, ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] middle-school student; high school student, #8,100 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sexuelle Aufklärung { f }sex education; facts of life [Add to Longdo]
Begehren { n } | sexuelles Begehrendesire | sexual desire [Add to Longdo]
sexuelle Belästigung { f }sexual harassment [Add to Longdo]
Heterosexuelle { m, f }; Heterosexueller | Heterosexuellen { pl }heterosexual | heterosexuals [Add to Longdo]
Heterosexuelle { m, f }; Heterosexuellerbreeder [ slang ] [Add to Longdo]
Hilfsmittel { n } | sexuelles Hilfsmittelaid | sex aid [Add to Longdo]
Homophobie { f }; Angst vor Homosexualität/ Homosexuellenhomophobia [Add to Longdo]
Homosexuelle { m, f }; Homosexuellerhomosexual [Add to Longdo]
Promiskuität { f }; häufiger Partnerwechsel; sexuelle Freizügigkeit { f }promiscuity [Add to Longdo]
Sexappeal { m }; sexuelle Anziehungskraft { f }; erotische Anziehungskraft { f }sex appeal [Add to Longdo]
Transsexuelle { m, f }; Transsexueller | Transsexuellen { pl }; Transsexuelletranssexual | transsexuals [Add to Longdo]
Yuppie { m }; junger, karrierebewusster Mensch | homosexueller Yuppieyuppie; young urban professional; young upwardly mobile professional | guppy; gay urban professional [Add to Longdo]
anmachen (sexuell); stimulierento turn on; to sex; to wind up; to arouse [Add to Longdo]
bisexuell; zweigeschlechtig; zwitterhaftbisexual [Add to Longdo]
grapschen; sexuell belästigento grope [Add to Longdo]
heterosexuell { adj }heterosexual [Add to Longdo]
homosexuell { adj }homosexual [Add to Longdo]
homosexuell { adv }homosexually [Add to Longdo]
jdn. (als Homosexuellen) outento out sb. [Add to Longdo]
sich (als Homosexuelle/r) outento come out [Add to Longdo]
sich (als Homosexuelle/r) outento come out of the closet [ fig. ] [Add to Longdo]
schwul; homosexuell { adj }gay [Add to Longdo]
sexuell { adj } | nicht sexuellsexual | unsexual [Add to Longdo]
sexuell { adv } | sexuell aufreizendsexually | sexually suggestive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
督脈[とくみゃく, tokumyaku] (n) Governor vessel (traditional Chinese medicine); Du Meredian; Dumaixue [Add to Longdo]
理学[りがく, rigaku] (n) (1) physical science (e.g. chemistry, biology, etc.); (2) physics; (3) lixue (Song-era Chinese philosophy); (4) (arch) (See 哲学) philosophy; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
前戯[ぜんぎ, zengi] (sexuelles) Vorspiel [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top