ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กามวิตถาร

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กามวิตถาร-, *กามวิตถาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กามวิตถาร[N] sexual pervert, See also: abnormal sex, Example: เขาเป็นพวกกามวิตถาร, Thai definition: การประกอบกามกิจที่ผิดปกติวิสัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กามวิตถาร(กามวิดถาน) น. การประกอบกามกิจที่ผิดปรกติวิสัย เช่น รักร่วมเพศ, การทรมานตนหรือผู้อื่นก่อนหรือในระหว่างร่วมเพศ.
กามวิตถาร(กามวิดถาน) ว. ผิดปรกติทางเพศเช่นนั้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perv!ไอ้กามวิตถารOpening Doors (2008)
Now we know he's a perv, don't know if he's the perp.ตอนนี้เรารู้ว่าเขาเป็นพวกพวกกามวิตถาร ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนร้านอะนะ Chuck Versus the Cougars (2008)
You are a pervert!ไอพวกกามวิตถาร 17 Again (2009)
Umberto's brother already hit on me, and most of his family thinks I'm a pervert, but thanks.และคนในครอบครัวส่วนใหญ่ของเขา คิดว่าชั้นเป็นพวกกามวิตถาร แต่ก็ขอบคุณนะคะ When in Rome (2010)
This is probably just your standard-issue perv, right?ฉันแค่บอกตามที่เห็น บางทีอาจเป็นแค่ พวกกามวิตถารทั่วๆไปก็ได้ จริงมั้ย? Live Free or Twihard (2010)
Normally, you dress like the fantasy of a perverted Japanese businessman with a very dark, specific fetish, but I actually dig this look.ปกติเธอก็แต่งตัวเหมือนกับ นักธุรกิจญี่ปุ่นกามวิตถาร กับเครื่องรางสีทึมๆนั่น Britney/Brittany (2010)
That was an accident- a happy accident, kind of, I guess, not really- uh, but I'm not a weirdo pervert by any stretch of the imagination.มันเป็นอุบัติเหตุ อุบัติเหตุอันแสนสุข นิดหน่อย ผมว่า เอ่อ แต่ผมไม่ใช่พวกกามวิตถาร Chuck Versus the Suitcase (2010)
A cluster of pervs?กลุ่มกามวิตถารเหรอ Into the Woods (2010)
Isn't that a rare paraphilia?นั่นมันกามวิตถารรึเปล่า Proof (2011)
I am here today to talk to you about paraphilias and their relation to violent crime.เพื่อพูดเรื่องกามวิตถาร และความเกี่ยวข้องในการฆาตกรรมที่รุนแรง True Genius (2012)
Yeah. I love the names of those paraphilias.ครับ ผมชอบชื่อเกี่ยวกับ กามวิตถารนั่น True Genius (2012)
Randall, please tell me this is one of your sick perversions, and you did not lose the Shard to that amateur!แรนดัล บอกทีว่านี่แค่กามวิตถารของนาย และยังไม่เสียชาร์ดไปให้นังไก่อ่อนนั่น Blood and Fear (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กามวิตถาร[n.] (kāmwittathān) EN: sexual pervert ; abnormal sex   FR: perversion sexuelle [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
masochism(แมส'ซะคิสซึม) n. กามวิตถารชนิดหนึ่งที่ได้รับความสุขหรือความพอใจเมื่อตัวเองถูกโบยตีหรือทำให้เจ็บ (ตรงกันข้ามกับ sadism) ,ความสุขหรือความพอใจดังกล่าว., See also: masochist n. masochistic adj.
necrophilia(เนคระฟิล'เลีย) n. กามวิตถารที่ชอบร่วมเพศกับศพ., See also: necrophilism n. necrophiliac,necrophilic adj.,n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top