Search result for

อวัยวะเพศ

(48 entries)
(0.111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อวัยวะเพศ-, *อวัยวะเพศ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวัยวะเพศ    [N] sexual organ, Syn. ของลับ, อวัยวะสืบพันธุ์, Example: ความผิดปกติทางเพศที่พบมากในเมืองไทย ได้แก่ รักร่วมเพศและเปลือยอวัยวะเพศ, Thai definition: ส่วนของร่างกายที่บ่งบอกเพศและใช้ในการสืบพันธุ์
อวัยวะเพศ    [N] sexual organ, Syn. ของลับ, อวัยวะสืบพันธุ์, Example: ความผิดปกติทางเพศที่พบมากในเมืองไทย ได้แก่ รักร่วมเพศและเปลือยอวัยวะเพศ, Thai definition: ส่วนของร่างกายที่บ่งบอกเพศและใช้ในการสืบพันธุ์
อวัยวะเพศหญิง    [N] vagina, See also: clitoris, Syn. โยนี, จิ๋ม, หี, Example: ตะปิ้งเป็นวัตถุที่ใช้ป้องปิดอวัยวะเพศหญิงของไทยมาแต่โบราณ, Thai definition: ส่วนของร่างกายที่แสดงถึงเพศหญิงและใช้ในการสืบพันธุ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
organ, genital; genitalia; genitalsอวัยวะเพศ, อวัยวะสืบพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genital organ; genitalia; genitalsอวัยวะเพศ, อวัยวะสืบพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genitalia; genitals; organ, genitalอวัยวะเพศ, อวัยวะสืบพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genitals; genitalia; organ, genitalอวัยวะเพศ, อวัยวะสืบพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
viriliaอวัยวะเพศชาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pudendumอวัยวะเพศภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Petasmaอวัยวะเพศภายนอกของกุ้งกุลาดำเพศผู้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thelycumอวัยวะเพศภายนอกของกุ้งกุลาดำเพศเมีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Balanitisอวัยวะเพศชายอักเสบ,การอักเสบของปลายองคชาต [การแพทย์]
Cryptorchidism, Bilateral, Simulatedอวัยวะเพศภายนอกคล้ายชายแต่คลำต่อมเพศไม่ได้ในถุง [การแพทย์]
sex organอวัยวะเพศ, อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ได้แก่ อัณฑะในเพศชาย และ รังไข่ในเพศหญิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Genital Dystrophyอวัยวะเพศมีขนาดเล็กลง [การแพทย์]
Genitalia, Ambiguousอวัยวะเพศผิดปกติไม่บ่งว่าเป็นหญิงหรือชาย, [การแพทย์]
Genitosomia Precoxอวัยวะเพศโตผิดปกติในเพศชาย [การแพทย์]
Labia Majorอวัยวะเพศ, แคมใหญ่ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะเพศ[n. exp.] (awaiyawa phēt) EN: sexual organ ; vulva   FR: organe sexuel [m] ; organes génitaux [mpl] ; vulve [f]
อวัยวะเพศหญิง[n. exp.] (awaiyawa phēt ying) EN: vagina ; clitoris   FR: organe sexuel féminin [m] ; vagin [m] ; clitoris [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
shemale(n) ชายที่ทำศัลยกรรมเป็นผู้หญิง(กะเทย) แต่ยังคงอวัยวะเพศชายไว้อยู่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kaitae[kai tay] (n aux. verb ) อวัยวะเพศของด.ช.พีรกิจหรือเตเต้ มีขนาดเล็กที่สุดในโลกแต่สามารถใช้งานได้มากกว่าไข่พุก หรือ ไข่ม้า see 'KaiPug' for more information
See also: S. KaiPug, A. KaiBright, R. KaiYuay
kuy[ควย] (n adj) อวัยวะเพศของผุ้ชาย ส่วนใหญ่มักใช้ในกรณีด่ากันหาว่าเป็นของต่ำ หรือยังไงประมาณนี้
meatstick (n slang ) อวัยวะเพศชาย
regard[รี-การ์ด] (n) อวัยวะเพศ ของม้าน้ำ
willy (slang ) อวัยวะเพศชาย
จู๋ (n slang) อวัยวะเพศชาย (คำสำหรับเด็ก)
See also: S. penis,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cock    [N] อวัยวะเพศชาย (คำสแลงและคำต้องห้าม), Syn. penis
dick [N] อวัยวะเพศชาย (คำหยาบ), Syn. penis, phallus, cock
fanny    [N] ก้น (คำสแลง), See also: อวัยวะเพศหญิง
gonad    [N] อวัยวะเพศหญิง / ชาย
linga    [N] อวัยวะเพศชายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะในศาสนาฮินดู, See also: องคชาติ, ลึงค์, Syn. phallus, lingam
penis    [N] อวัยวะเพศชาย, See also: องคชาติ, ลึงค์
phallus    [N] อวัยวะเพศชาย, See also: องคชาต
prick    [N] อวัยวะเพศชาย (คำต้องห้าม), See also: องคชาติ
pudenda    [N] อวัยวะเพศ, Syn. genitals
dick [SL] อวัยวะเพศชาย (คำนี้ได้ยินบ่อย) (คำหยาบ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asexual(อะเซค'ชวล) adj. ไร้เพศ,ไม่ใช้อวัยวะเพศ. -asexuality n., Syn. nonsexual)
cunnilingus(คันนะลิง'กัส) n. การกระตุ้นอวัยวะเพศของ สตรีด้วยปากและลิ้น.
diecious(ไดอี'เชิส) adj. ซึ่งมีอวัยวะเพศตัวผู้และเพศตัวเมียอยู่แยกจากกัน., Syn. dioecious
dioecious(ไดอี'ชัส) adj. ซึ่งมีอวัยวะเพศตัวผู้และอวัยวะเพศตัวเมียอยู่แยกจากกัน,ซึ่งมีเพศต่างหาก, Syn. diecious
masturbation(แมสเทอเบ'เชิน) n. การกระทำกามอัตโนมัติ,การกระตุ้นอวัยวะเพศของตัวเองเพื่อให้ถึงจุดสุดยอด., See also: masturbational adj. masturbatory adj.
milt(มิลทฺ) n. น้ำคัดหลังจากอวัยวะเพศของปลา,อวัยวะเพศดังกล่าว
monoecious(มะนี'เชิส) adj. ซึ่งมีอวัยวะเพศชายและหญิงในคน ๆ เดียว,กระเทย,ซึ่งมีเกสรตัวผู้และตัว เมียในต่างดอกกันแต่ต้นเดียวกัน., Syn. monecious,monoicous,
neuter(นู'เทอะ) adj. (ไวยากรณ์) ไร้เพศ,ไร้อวัยวะสืบพันธุ์หรือมีอวัยวะสืบพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์,เป็นกลาง. n. นามที่ไร้เพศ,สัตว์ที่ถูกตอน,แมลงที่มีอวัยวะเพศไม่สมบูรณ์,ผู้ทำตัวเป็นกลาง,พืชที่ไม่มีทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมีย. vt. ตอน
neutral(นิว'เทริล) adj. เป็นกลาง,ไม่มีลักษณะเฉพาะ,ไร้สี,สีเทา,เข้าได้กับทุกสีหรือหลายสี,ไร้อวัยวะเพศ n. บุคคลหรือรัฐที่วางตัวเป็นกลาง,เกียร์ว่าง., Syn. indifferent
sexual(เซคซฺ'ชวล) adj. เกี่ยวกับเพศ,เกี่ยวกับเพศชายและเพศหญิง,เกิดขึ้นระหว่างเพศชายกับเพศหญิง,มีอวัยวะเพศ.

German-Thai: Longdo Dictionary
Penis(n) |der, pl. Penes/Penisse| อวัยวะเพศชาย, ลึงค์

Are you satisfied with the result?

Go to Top