ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-โก่ง-

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โก่ง, *โก่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โก่ง[V] raise the price, Syn. ขึ้นราคา, Example: พ่อค้ากักตุนสินค้าเพื่อโก่งราคา, Thai definition: บอกราคาเกินสมควร
โก่ง[V] draw, See also: bend, arch, Example: นายพรานโก่งหน้าไม้, Thai definition: ทำให้โค้ง
โก่ง[ADJ] arched, See also: curved, bent, inflated, Syn. โค้ง, งอ, โกง, Ant. ตรง, Example: นางละครพวกนี้คิ้วโก่งราวกับคันศร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โก่งก. ทำให้งอเป็นรูปโค้ง, ทำให้โค้ง, เช่น โก่งศร โก่งคอ, ก่ง ก็ว่า
โก่งบอกราคาเกินสมควร เช่น โก่งราคา.
โก่งว. โค้ง เช่น คิ้วโก่ง, ก่ง ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โก่ง[v.] (kōng) EN: bend ; draw ; arch ; flex   FR: courber ; arquer
โก่ง[v.] (kōng) EN: inflate ; raise the price   FR: gonfler ; arrondir
โก่ง[adj.] (kōng) EN: arched ; bent   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top