ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

raise the price

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raise the price-, *raise the price*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นราคา[V] raise the price, See also: increase the price, Syn. เพิ่มราคา, Ant. ลดราคา, Example: พ่อค้าขึ้นราคาสินค้าอีกครั้งก่อนจะสิ้นปี, Thai definition: เพิ่มราคาให้มากขึ้นกว่เดิม
โก่ง[V] raise the price, Syn. ขึ้นราคา, Example: พ่อค้ากักตุนสินค้าเพื่อโก่งราคา, Thai definition: บอกราคาเกินสมควร
โก่งราคา[V] raise the price, See also: raise the price, Syn. ขึ้นราคา, Example: แม่ค้าโก่งราคาสินค้าเป็น 2 เท่า เมื่อขายให้คนต่างชาติ, Thai definition: บอกราคาเกินสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึ้นราคา[v. exp.] (kheun rākhā) EN: increase the price ; raise the price ; go up in price ; raise prices   FR: augmenter le prix
โก่ง[v.] (kōng) EN: inflate ; raise the price   FR: gonfler ; arrondir

Japanese-English: EDICT Dictionary
洛陽の紙価を高める[らくようのしかをたかめる, rakuyounoshikawotakameru] (exp,v1) (id) (arch) to be highly-reputed and sell extremely well (of a printed literary work); to raise the price of paper in Luoyang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top