ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rocky*

R AA1 K IY0   
94 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rocky, -rocky-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rocky[ADJ] เต็มไปด้วยหิน, See also: ซึ่งมีหินมาก, Syn. stony, flinty, solid, rockbound
Rocky Mountains[N] เทือกเขาร็อกกี้มีความยาว 4,828 กิโลเมตร)

English-Thai: Nontri Dictionary
rocky(adj) เหมือนหิน,เต็มไปด้วยหิน,เหนียวแน่น,ใจแข็ง,เด็ดเดี่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Rocky mountain spotted feverไข้ผื่นภูเขารอกกี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fever, Rocky mountain spottedไข้ผื่นภูเขารอกกี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rocky!RockyRoad to Salina (1970)
Rocky Balboa!Rocky Balboa! Rocky V (1990)
Rocky?Und du, RockyGangsters (2002)
Rocky!RockyOpération Casablanca (2010)
"I could kill you for that." "Junior, do that again and I'll kill you." "Rocky, kill him.""ฉันจะฆ่าคุณสำหรับการที่". "จูเนียร์ทำแบบนั้นอีกครั้งและฉันจะฆ่าคุณ". "ร็อคกี้ฆ่าเขา". 12 Angry Men (1957)
I thought it fitting, considering the rocky terrain.ข้าคิดว่ามันเหมาะสม ดูจากสภาพที่มีแต่หินนี่ The Princess Bride (1987)
You may have a couple of rocky days, but I don't want to risk any complications.นายอาจจะรู้สึกแย่วันสองวัน แต่ฉันไม่อยากให้นายต้องมาเสี่ยง Junior (1994)
- You want some more Rocky Road?- คุณอยากได้ไอศครีมเพิ่มอีกไหม Junior (1994)
Half-black, half-Samoan. Used to call him "Tony Rocky Horror."ครึ่งสีดำครึ่งซามัว ที่ใช้ในการเรียกเขาว่า "โทนี่ร็อคกี้สยองขวัญ". Pulp Fiction (1994)
- Tony Rocky Horror. You know him.- โทนี่ร็อคกี้สยองขวัญ คุณจะรู้ว่าเขา Pulp Fiction (1994)
You heard Marsellus... threw Tony Rocky Horror out of a fourth- story window for giving me a foot massage?คุณได้ยิน Marsellus ... โยนโทนี่ร็อคกี้สยองขวัญออกมาจากหน้าต่างชั้นที่สี่ที่ให้ฉันนวดเท้าหรือไม่ Pulp Fiction (1994)
There's rocky road and cookie dough and bing cherry vanilla.ร็อคกี้โร้ด และคุกกี้โดว์ และก็ปิ๊ง เชอรี่วานิลา The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
- I knew you had the Rockys.- ฉันรู้ว่าคุณมีรูปร็อคกี้ ฉันก็คิดว่า The One with the East German Laundry Detergent (1994)
So you could wear Bullwinkle and Bullwinkle or wear Rocky and Rocky, or you can mix and match.คุณจะใส่บูลวิงเกิ้ลกับบูลวิงเกิ้ล หรือร็อคกี้กับร็อคกี้ หรือจะใส่สลับกันได้ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Rocky, the ramp!ร็อกกี้ ทางลาด Toy Story (1995)
Let me implore you, however amidst your sorrow to remember little Lexie Chandler the incarnation of pure innocence and wondrous joy bounding barefoot along the rocky shores of Dark Harbor.ขอวิงวอนทุกคน ระหว่างความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้นึกถึง เล็กซ์ซี่ แชนด์เลอร์ Dark Harbor (1998)
The moment the relationship starts getting a little rocky, they start lining up replacement sex partners.แรกรักน้ำต้มผักก็หวาน... รักกันดีเลิศประเสิรฐศรี Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
plus I got your favorite rocky road for desert.แล้วก็ไอติม ร๊อคกี้โรด เป็นของหวาน Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Rocky, what are you doing?ร็อคกี้... P2 (2007)
Rocky, sit down.รอๆ... . P2 (2007)
Rocky, shut the fuck up.ร็อกกี้ หุบปากซักทีสิวะ.. P2 (2007)
Good boy. Stay right there, Rocky.ดีแล้ว,เด็กดี,ฉันแค่ต้องการเอากระเป๋าเท่านั้น P2 (2007)
Looks like somebody's playing games, huh, Rocky?เฮ้ ร็อคกี้ ดูเหมือนมีใครบางคนกำลังเล่นเกมส์อยู่ ว่ามั้ย P2 (2007)
Except me and Rocky. Two of you working here tonight.แล้วคุณทั้งสองก็เข้าเวรคืนนี้ P2 (2007)
No, no. It's just me and Rocky, not a party.ไม่ใช่ครับไม่มีปาร์ตี้อะไรหรอกครับ มีแค่ผมกับร็อกกี้เท่านั้น P2 (2007)
Rocky.ร็อคกี้! P2 (2007)
That sort of stuff, is it, sort of rocky Lizzy stuff or...?แนวของคุณ ใช่แนวร๊อค Lizzy หรือ... ? Once (2007)
"ROCKY"ร็อคกี้ Meet the Spartans (2008)
I choose the rocky road less traveled.ฉันเอาร้อคกี้โร้ด Snow Buddies (2008)
Where did you learn to tie people up, a Rocky and Bullwinkle cartoon?นายไปเรียนมัดเชือกจากไหนมา Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
I can take you to the hospital, or I can get you some Rocky Road?จะให้พ่อพาโรงพยาบาลก็ได้นะ ซื้อร๊อกกี้ โร๊ดให้จ๊ะ? Chuck Versus the DeLorean (2008)
Rocky Road.ร๊อกกี้ โร๊ดค่ะ Chuck Versus the DeLorean (2008)
Uh, Dad, can you get me some Rocky Road?เอ่อ. พ่อคะ, พ่อไปซื้อ ไอศครีมร๊อกกี้ โรดให้หนูหน่อยได้มั้ย? Chuck Versus the DeLorean (2008)
* i'm walking down this rocky road * * wondering where my life is leading * * rolling on to the bitter end ** I'm walking down this rocky road * * Wondering where my life is leading * * Rolling on to the bitter end * Heaven and Hell (2008)
Young, a rocky start.ดีแล้ว มิตเตอร์ยัง เป็นการเริ่มที่หนักแน่น The Dreamscape (2008)
And suddenly, I'm taking incoming rocky road.And suddenly, I'm taking incoming rocky road. A Vision's Just a Vision (2008)
But given its status as the most violent, corrupt and incompetent police department this side of the Rocky Mountainsแต่ในสภาพความรุนแรง คอรัปชั่น และการขาดความสามารถของกรมตำรวจ ทางด้านนี้ของภูเขา Changeling (2008)
And the terrain starts to get really rocky and steep.แล้วพื้นที่ราบๆก็เริ่มกลายเป็นขรุขระและชันขึ้นเรื่อยๆ 500 Days of Summer (2009)
- The soil is too rocky- ดินมันแข็งเกินไปครับ The Breath (2009)
it's gonna get rocky.มันจะสะเทือนหน่อยนะ 2012 (2009)
Listen, "The rocky path from humble peasantฟังนี่"เส้นทางชาวนา จากความต้อยต่ำ" Princess Protection Program (2009)
Sailors would chase them, completely ignoring the rocky shores, and dash themselves to pieces.ต่างไม่สนใจกับหินโสโครก จากนั้นเรือก็อับปางลง Sex and Violence (2009)
He specified a rocky shoreline you could see.บ้านริมน้ำ Cold Comfort (2009)
Rocky peed on his stupid windmill, so then he gave our dog chocolate laxatives.ร็อกกี้ไปฉี่รดเสา กังหันลมของเขา เขาเลยให้ยาถ่ายช็อคโกแล็ต กับหมาเรา The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Rocky died from cancer.ร็อคกี้ตายเพราะมะเร็ง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Rocky totally died of cancer.ร็อคกี้ตายเพราะมะเร็ง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
"Coco, Rocky and Harley.โคโค่,ร็อกกี้กับฮาเล่ย์ Hotel for Dogs (2009)
Thanks, yeah. Little bit of a rocky start, but I think I finished strong.ขอบคุณ แต่ตอนเริ่มอาจจะดูติดขัดนิดหน่อย Chuck Versus First Class (2010)
The tiny African nation seeks to improve its rocky diplomatic relations...ประเทศนี้พยายามหาทางพัฒนา สัมพันธ์การทูตที่ง่อนแง่น... . Chuck Versus the Tooth (2010)
"Peter Griffin, you and your family are cordially invited to a gala dinner in your honor at Rocky Point Manor.""ปีเตอร์ กริฟฟิน คุณและครอบครัว ได้รับเชิญให้ มางานกาล่าดินเนอร์เชิดชูเกียรติให้คุณ ที่คฤหาสน์ร็อคกี้พอยท์" And Then There Were Fewer (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rockyRed Mulligan has announced that he'll fight Rocky Luciano next month.
rockyThey called the dog Rocky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูผา[N] rocky mountain, See also: mountain, Syn. เขาหิน, ภูเขา, ภูธร, Example: แพะภูเขาชอบอยู่บริเวณภูผา, Count unit: ลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผา[n.] (phā) EN: rock ; rock face ; cliff ; rocky mountain   FR: falaise [f] ; rocher [m]
เทือกเขาร็อกกี[n. prop.] (theūakkhao Røkkhī) EN: Rocky Mountains   FR: montagnes Rocheuses [fpl] ; Rocheuses [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROCKY    R AA1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rocky    (j) rˈɒkiː (r o1 k ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wéi, ㄨㄟˊ, ] rocky, #46,792 [Add to Longdo]
崔嵬[cuī wéi, ㄘㄨㄟ ㄨㄟˊ, ] stony mound; rocky mountain; lofty; towering, #128,567 [Add to Longdo]
落基山[Luò jī shān, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ, ] Rocky mountains in west US and Canada, #142,483 [Add to Longdo]
洛矶山脉[luò jī shān mài, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] the Rocky Mountains, #302,047 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] stiff, hard clay or rocky strata; crack in a jar, #314,455 [Add to Longdo]
洛基山[luò jī shān, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ, ] Rocky Mountains; also written 洛磯山|洛矶山, #324,371 [Add to Longdo]
洛矶山[Luò jī shān, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ, / ] Rocky Mountains, #377,376 [Add to Longdo]
[lè, ㄌㄜˋ, ] rocky, #453,421 [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] rocky hill, #481,522 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] rocky; stony, #943,258 [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] rocky hill [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] jagged mountain peaks (poetic); rocky peaks; lofty and dangerous [Add to Longdo]
[zú, ㄗㄨˊ, ] rocky peaks; lofty and dangerous [Add to Longdo]
[xué, ㄒㄩㄝˊ, ] big rocky mountain [Add to Longdo]
蛇岛[Shé dǎo, ㄕㄜˊ ㄉㄠˇ, / ] Shedao or Snake island in Bohai sea 渤海 off Lüshun 旅順|旅顺 on the tip of the Liaoning peninsula, small rocky island famous for snakes [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chinook {m}; Chinook-Wind {m}; warmer Wind in den Rocky Mountainschinook; chinook wind [Add to Longdo]
felsig {adj} | felsiger | am felsigstenrocky | rockier | rockiest [Add to Longdo]
wackelig; wacklig {adj} | wackeliger | am wackeligstenrocky [coll.] | rockier | rockiest [Add to Longdo]
Rocky Mountains {pl}Rocky Mountains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロッキー山脈[ロッキーさんみゃく, rokki-sanmyaku] (n) Rocky Mountains; the Rockies [Add to Longdo]
磯(P);礒[いそ, iso] (n,adj-na) (rocky) beach; seashore; (P) [Add to Longdo]
磯魚[いそうお, isouo] (n) inshore fish; fish that lives in rocky coastal waters [Add to Longdo]
磯焼け[いそやけ, isoyake] (n) rocky-shore denudation; sea desert; sea desertification [Add to Longdo]
岩群[いわむら, iwamura] (n) rocky outcrop; jumble of rocks [Add to Longdo]
岩山[いわやま, iwayama] (n) rocky mountain; (P) [Add to Longdo]
岩場[いわば, iwaba] (n) rocky area; rockface; rock wall [Add to Longdo]
石壁[いしかべ;せきへき, ishikabe ; sekiheki] (n) (1) stone wall; dry wall; (2) rocky cliff; stone precipice [Add to Longdo]
草付き;草付[くさつき, kusatsuki] (n) patch of plants or shrubs (e.g. on a steep rocky surface) [Add to Longdo]
潮溜まり;潮溜り[しおだまり, shiodamari] (n) tide pool; rocky place where sea water remains after the tide draws out [Add to Longdo]
白岩山羊[しろいわやぎ;シロイワヤギ, shiroiwayagi ; shiroiwayagi] (n) (uk) mountain goat (Oreamnos americanus); Rocky Mountain goat [Add to Longdo]
露頭[ろとう, rotou] (n) rocky outcrop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rocky \Rock"y\, a.
   1. Full of, or abounding in, rocks; consisting of rocks; as,
    a rocky mountain; a rocky shore.
    [1913 Webster]
 
   2. Like a rock; as, the rocky orb of a shield. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Not easily impressed or affected; hard; unfeeling;
    obdurate; as, a rocky bosom. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Rocky Mountain locust} (Zool.), the Western locust, or
    grasshopper. See {Grasshopper}.
 
   {Rocky Mountain sheep}. (Zool.) See {Bighorn}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top