ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rocky mountains

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rocky mountains-, *rocky mountains*, rocky mountain
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Rocky Mountains[N] เทือกเขาร็อกกี้มีความยาว 4,828 กิโลเมตร)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But given its status as the most violent, corrupt and incompetent police department this side of the Rocky Mountainsแต่ในสภาพความรุนแรง คอรัปชั่น และการขาดความสามารถของกรมตำรวจ ทางด้านนี้ของภูเขา Changeling (2008)
Where are the Rocky Mountains, anyway?เทือกเขาร๊อคกี้อยู่ไหนอ่ะ The Zazzy Substitution (2010)
And a billion years from now, what will Earth be like... long after our cities, the Egyptian pyramids, the Rocky Mountains have all been eroded to dust?สิ่งที่โลกจะเป็นเช่น นานหลังจากที่เมืองของเรา, ปิรามิดอียิปต์ เทือกเขาร็อกกีได้รับ การกัดเซาะฝุ่น? Unafraid of the Dark (2014)
There's a $70 bonus in the rocky mountains fur company for two men, who stays back with glass, to see this through.มีโบนัส $70 ในเทือกเขาหินร็อกกี้ บริษัท สำหรับ 2 คน ใครอยู่ กลับมาพร้อมกับกลาส ช่วยเหลือเขา The Revenant (2015)
- Who controls all of the land west of the rocky mountains.- Who controls all of the land west of the rocky mountainsOutlaw Country (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทือกเขาร็อกกี[n. prop.] (theūakkhao Røkkhī) EN: Rocky Mountains   FR: montagnes Rocheuses [fpl] ; Rocheuses [fpl]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
落基山[Luò jī shān, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ, ] Rocky mountains in west US and Canada, #142,483 [Add to Longdo]
洛基山[luò jī shān, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ, ] Rocky Mountains; also written 洛磯山|洛矶山, #324,371 [Add to Longdo]
洛矶山[Luò jī shān, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ, / ] Rocky Mountains, #377,376 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rocky Mountains {pl}Rocky Mountains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロッキー山脈[ロッキーさんみゃく, rokki-sanmyaku] (n) Rocky Mountains; the Rockies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Rocky Mountains
   n 1: the chief mountain range of western North America; extends
      from British Columbia to northern New Mexico; forms the
      continental divide [syn: {Rockies}, {Rocky Mountains}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top