ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -砠-, *砠*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qū, ㄑㄩ, ] rocky hill, #481,522 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we can't win a class-action suit against a man who swindled hundreds of people out of their homes and life savings, then we're not fit to call ourselves a legal aid office.[CN] 狦иゴぃ墓北硂╧篡禕 栋砰禗 计κ璸碞穦礚產耴 Pilot (2012)
He's been receiving death threats after being named publicly in a lawsuit by the family of a victim of a US drone attack.[CN] 癬礚诀端ㄆ珿禗 砆甡產妮そ秨矗 ぃ耞 Zero Dark Thirty (2012)
I regard today's proceedings with the utmost gravity.[CN] и伐腨德篈さぱ禗 About Time (2013)
- The city has to cover legal costs.[CN] - 現┎穦や禗禣ノ Somebody's Watching Me (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top