ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

岩山

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -岩山-, *岩山*
Japanese-English: EDICT Dictionary
岩山[いわやま, iwayama] (n) rocky mountain; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want you to get them familiar with all the rappelling gear.[JA] よさそうな 岩山があったし The Mooring (2012)
High on a rock she waits, asleep.[JA] 彼女は高い岩山の上で眠っている Siegfried (1980)
The joy that awaits me drives me from here, away from the woods to the rock.[JA] 何かが俺を... 森からあの岩山へと駆り立てる Siegfried (1980)
She is locked in slumber on the rock.[JA] 岩山の上で 彼女は深く眠っている Siegfried (1980)
Who told you to search for the rock?[JA] 誰がお前に岩山を探せと言った? Siegfried (1980)
I'm in search of a rock ringed by fiery flames.[JA] 俺は炎に囲まれた岩山を探している Siegfried (1980)
Round the Salthill Prom With a Galway girl[CN] *围绕着岩山海滨我和高威女孩共同漫步* P.S. I Love You (2007)
To win her as your bride you must make your way through the fire.[JA] 灼熱の火炎が岩山を囲い舐めている Siegfried (1980)
I came all this way here to get stuck on the wrong end of this rock pile?[JA] わしはこの岩山の端で立ち往生するために来たのか Up (2009)
Somewhere in this rugged mountain countryside, possibly above the snow line, shrouded in mist, the fugitive John Rambo, is hiding.[CN] 在此岩山荒野某处可能在雪线上 藏着亡命的退伍军人兰博 First Blood (1982)
Fear the guardian of the rock![JA] 岩山の守護者を恐れよ! Siegfried (1980)
But how can I find my way to the rock?[JA] 岩山への道はどうやって見つけるかな? Siegfried (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top