Search result for

*lames*

(130 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lames, -lames-
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Go up in flames[โกว-อัพ-อิน-เฟลมส์] (phrase ) 1. เผาไหม้ 2. สูญเสียบางสิ่งในทันตา
See also: S. shoot down in flames, fan the flames , R. flame

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pour oil on flames[IDM] ทำให้เลวร้ายยิ่งขึ้น
add fuel to the flames[IDM] ทำให้รู้สึกรุนแรงยิ่งขึ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
To add fuel to the fire or to add fuel to the flames (slang ) ทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น โดยทำให้ใครบางคนโกรธหรือโศกเศร้ามากกว่าแต่ก่อน ex. He not only ignored to call but he also added fuel to the flames by coming to the meeting 1 hour late.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Penned by brooklyn's lamest fiction writer?หนูน้อยนักเขียนแห่งบลู๊คลินหนะ New Haven Can Wait (2008)
You don't prove her innocence by jumping into the flames.เธอต้องไม่พิสูจน์ว่านางบริสุทธิ์ด้วยการโดดลงไปในกองไฟแทนนาง The Mark of Nimueh (2008)
Each family blames the other for taking them.ทั้งสองตระกูลต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายได้มันไป The Secret of Moonacre (2008)
If I stare at the lock really hard, it'll burst into flames and melt.ถ้าฉันจ้องกุญแจนี่นานพอล่ะก็ มันจะลุกเป็นไฟแล้วละลาย Bolt (2008)
The bomb ripped through the Bachelor Officers' Quarters at 3:00 this morning, quickly engulfing it in flames.ช่วงตอนตีสาม เพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว Body of Lies (2008)
He blames the water shortage on global warming.มันเป็นเพราะภาวะโลกร้อน Quantum of Solace (2008)
Philly's gonna burn in flames of damnationฟิลาเดลเฟียกำลังถูกทำลาย WarGames: The Dead Code (2008)
Philly's gonna burn in flames of damnationฟิลาเดลเฟียกำลังถูกทำลาย WarGames: The Dead Code (2008)
The flames... There were flames all over the village.แล้วก็เพลิงไหม้ เพลิงไหม้ไปทั่วทั้งหมู่บ้าน The Reader (2008)
These flames are also from plants. A pocket of sunlight.เปลวไฟเหล่านี้ได้มาจากพืช แสงอาทิตย์อัดแท่ง Home (2009)
He blames me for everything.เขาโทษผมทุกๆอย่าง Chapter Ten '1961' (2009)
I don't know, but she blames you guys.ฉันไม่รู้ แต่เธอโทษพวกคุณ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
I want Mike Chadway to go down in flames.ให้ไมค์ แชดเวย์นั่น โดนย่างจนเกรียม The Ugly Truth (2009)
I mean, there were flames, and there was a hook and that red door.ฉันเห็นเปลวไฟ ตอขอ แล้วก็ประตูสีแดง The Final Destination (2009)
So how are you able to escape the flames?ว่าแต่ท่านทำยังไงถึงไม่โดนไฟเผาได้ Agora (2009)
And that each of these flames represent the two extreme positions of the sun in relation to it.มันบ้ากันไปแล้วรึ? Agora (2009)
Him on his chopper with, like, flames all around.ลูกค้าต้องการลายสักบนแผ่นหลังเขาเสร็จไวๆ เขาสักรูปช้อปเปอร์ สักลายเปลวไฟทั้งแผ่นหลัง Phoenix (2009)
Give me more flames." And I'm like, "A:ให้หนูวาดลายที่ดูเข้มขึ้น ให้หนูเพิ่มลายเปลวไฟมากขึ้นอีก Phoenix (2009)
I have the lamest scene for drama.ฉันมีซีนที่ง่อยที่สุดในละคร Dare (2009)
[FLAMES ROARING]บาร์ก็ตรงกับลักษณะสถานที่ก่อนหน้าด้วย House on Fire (2009)
All that money... up in flames.เงินทั้งหมด อยู่ในกองไฟ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Nobody blames you, bree.ไม่มีใครว่าคุณหรอก บรี Connect! Connect! (2009)
Gentleman's club while my life was going up in flames?เจนเทิลแมนนั่นขณะที่ชีวิตฉันกำลังมอดไหม้งั้นหรอ? The Grandfather (2009)
This thing will cook all night before the flames are visible.มันจะถูกเผาอยู่เเต่ข้างในทั้งคืน ก่อนที่จะมองเห็นเปลวไฟ Balm (2009)
Uh, they'll see the flames from the highway.พวกมันจะเห็นเปลวไฟ จากทางถนนไฮเวย์ Fa Guan (2009)
This thing will cook all night before the flames are visible.มันจะถูกเผาอยู่เเต่ข้างในทั้งคืน ก่อนที่จะมองเห็นเปลวไฟ Fa Guan (2009)
They fled the system, their ships in flames.พวกมันหนีออกจากระบบดาวไป พร้อมๆ กับยานที่มอดไหม้ Storm Over Ryloth (2009)
Madison, nobody blames you for saying it was the sheriff.เมดิสัน ไม่มีใครโทษหนูหรอกนะ เริ่องนายอำเ๓อน่ะ Splash (2009)
I used to think that this was, like, the lamest thing on earth... and maybe it is.ฉันเคยคิดว่า นี่เป็นสิ่งที่... น่าอายที่สุดในโลก ก็อาจจะใช่ Pilot (2009)
You could burst into flames at any second?เพราะเธออาจจะทำให้ไฟไหม้ได้ทุกวินาที Acafellas (2009)
No-one blames you. For what?ไม่มีใครตำหนิคุณ สำหรับอะไร Episode #3.1 (2009)
They do nothing but fan the flames of hatred for us.พวกนั้นมีแต่จะกระพือความเกลียดชังในตัวพวกเรา Timebomb (2009)
Would only fuel the flames of anti-glee-club terror.ชมรมร้องเพลง จะโดนเล่นงาน อย่างรุนแรง Mattress (2009)
No angel can touch or pass through the flames,จะไม่มีเทวทูตตนไหนที่ผ่านเข้ามาได้ Free to Be You and Me (2009)
Gaby discovered that old flames...แก๊บบี้ค้นพบว่า มันก็แค่ถ่านไฟเก่า Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
Oh, honey. Their first marriage went down in flames.โธ่ ที่รัก ชีวิตแต่งงานของพวกเขาครั้งแรกก็เละเทะ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Okay, who had "Leonard flames out with Pennyใครจะทายมั่ง ว่าไฟรักของเลนเนิร์ดกับเพนนี The Jiminy Conjecture (2009)
I don't have to do much but sit back, lit a match and watch her go up in flames.ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรมาก ก็แค่นั่งเฉยๆ จุดไม้ขีด แล้วก็ดูเธอลุกเป็นไฟด้วยตัวเอง The Lost Boy (2009)
Flames, the candles.มีไม้ขีดไฟอยู่ในครัว Family Ties (2009)
Okay, well, K.C. blames this whole thing on me.โอเค K. C. โทษทุกอย่างกับฉัน How to Succeed in Bassness (2009)
Mary falkner's life is in ruins, and she blames us.ชีวิตของแมรี่ ฟอล์คเลอร์ ถูกกระทบกระเทือน และเธอกล่าวโทษพวกเรา A Bright New Day (2009)
Fine. Paint green flames on your little scooter with her.ดี งั้นเชิญไปทาสีเขียวเพลิง บนสกูตเตอร์กับเธอ The Cornhusker Vortex (2009)
I have chased you 'round the moons of Nibia and 'round the Antares maelstrom and 'round perdition's flames!ข้าไล่จับเจ้าไปรอบจันทราแห่งนิเบีย วงแหวนแอนทาเรส เมลสตรอม และไฟโลกันต์แห่งหายนะ The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Thought the bathroom was in flames.นึกว่าห้องน้ำคุณไฟใหม้ Push (2009)
Flames coming up the stairs. You've got 60 seconds.ไฟกำลังไหม้ขึ้นมาบนบันได คุณมีเวลาเหลือแค่60วินาทีเท่านั้น Leap Year (2010)
The flames. That's it.ไฟ ใช่แล้ว Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
We have to go this month. Next months it gets so hot, you'll burst into flames.เราต้องไปเดือนนี้ เพราะเดือนหน้าร้อนไฟลุก Sex and the City 2 (2010)
Was forged in vulcan's flames.ให้ตายห่าลงนรกให้หมด The Thing in the Pit (2010)
One day the flames shall set him free.สักวันนึงเปลวเพลิงจะให้อิสระแก่เขา Mark of the Brotherhood (2010)
Spartacus inflames her beyond reason.ก็สปาตาคัสทำให้หล่อนเกลียดนี่ Whore (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lamesA bad workman always blames his tools.
lamesA bad workman blames his tools.
lamesAll her years of work and effort have gone up in flames.
lamesAll of a sudden, the barn went up in flames.
lamesAll of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.
lamesEverybody blames me for my careless mistake.
lamesFanned by the strong wind, the flames spread in all directions.
lamesHe fanned the fire into flames.
lamesIt's a poor workman that blames his tools. [Proverb]
lamesOn TV we saw Mummy's office in flames.
lamesShe blames me for the fact that our married life isn't going well.
lamesShe easily flames up.
lamesShe gave herself to flames of love.
lamesThe crashed plane burst into flames.
lamesThe fireman could not extinguish the flames.
lamesThe fireplace, lacking firewood, flames already starting to lose their vigour.
lamesThe forest was in flames for three days.
lamesThe girl screamed when she saw the flames.
lamesThe house was in flames.
lamesThe ship went up in flames.
lamesThe volcano is belching out flames and smoke.
lamesThe volcano shoots out flames and lava.
lamesThe wind fanned the flames.
lamesWe heard the explosion and saw the house burst into flames.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุก[V] burn, See also: be in flames, catch fire, kindle, Syn. คุ, ปะทุ, ระอุ, ลุกไหม้, ลุกโชน, Ant. ดับ, Example: เขาหยิบน้ำมันมาราดอย่างระวังจนไฟลุกพรึ่บ, Thai definition: ไหม้โพลงขึ้น
เปลวเพลิง[N] flame, See also: glow, licking flames, Syn. เปลวไฟ, เปลว, Example: ทุกคนต่างมองดูบ้านของตนที่ตกอยู่ในเปลวเพลิงด้วยความรู้สึกสสลดหดหู่เป็นที่สุด, Thai definition: ไฟที่ลุกแลบออกมาหรือพวยพุ่งขึ้น
ลุกไหม้[V] be in flames, See also: flame, kindle, catch fire, burn, be on fire, Syn. เผาไหม้, ลุกโหม, ลุกโชน, Example: เครื่องยนต์บางชิ้นทำงานบกพร่อง จึงทำให้เปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงได้, Thai definition: อาการที่โหมไหม้ทั่วเต็มที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟ [xp] (bānmeūang ja luk pen fai) EN: the country will be in flames   FR: le pays va s'enflammer
คำนินทา[n.] (kham ninthā ) EN: gossip ; gossips [pl.] ; blames [pl.]   FR: commérages [mpl] ; cancans [mpl] ; potins [mpl]
ลุก[v.] (luk) EN: burn ; be in flames ; catch fire ; kindle   FR: brûler ; prendre feu
ลุกไหม้[v.] (lukmai) EN: be in flames ; flame ; kindle ; catch fire ; burn ; be on fire   FR: incendier
เพลิง[n.] (phloēng) EN: fire ; blaze ; flames ; conflagration   FR: feu [m] ; incendie [m] ; déflagration [m]
ทะเลเพลิง[n. exp.] (thalē phloēng) EN: sea of flames   
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames   FR: flasher ; fuser

CMU English Pronouncing Dictionary
BLAMES    B L EY1 M Z
FLAMES    F L EY1 M Z
INFLAMES    IH2 N F L EY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lames    (v) (l ei1 m z)
blames    (v) (b l ei1 m z)
flames    (v) (f l ei1 m z)
lamest    (j) (l ei1 m i s t)
inflames    (v) (i1 n f l ei1 m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tadeltblames [Add to Longdo]
Flamme {f} | Flammen {pl} | in Flammen | in Flammen aufgehenflame | flames | aflame | to go up in flames [Add to Longdo]
Flammenmeer {m}sea of flames; sheet of flames [Add to Longdo]
Reklameschild {n}advertising sign [Add to Longdo]
Reklameschönheit {f}glamour-girl [Add to Longdo]
Reklameschwindel {m}hype [Add to Longdo]
entzündet wiederreinflames [Add to Longdo]
lahm {adj} | lahmer | am lahmstenlame | lamer | lamest [Add to Longdo]
Wenn der Reiter nichts taugt, hat das Pferd schuld.A bad workman blames his tools. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
めらめら[, meramera] (adv,adv-to) (on-mim) flaring up; bursting into flames [Add to Longdo]
炎熱地獄[えんねつじごく, ennetsujigoku] (n) {Buddh} flames of hell [Add to Longdo]
火だるま;火達磨[ひだるま, hidaruma] (n) body covered with flames [Add to Longdo]
火の手[ひのて, hinote] (n) flames; blaze; fire [Add to Longdo]
火を吹く[ひをふく, hiwofuku] (exp,v5k) (1) to burst into flames; (2) to fire (of a gun); (3) to fan a fire with one's breath [Add to Longdo]
火色[ひいろ, hiiro] (n) color of flames; colour of flames [Add to Longdo]
火勢[かせい, kasei] (n) force of flames [Add to Longdo]
火先[ひさき;ほさき, hisaki ; hosaki] (n) flames; forefront of fire; flame tips [Add to Longdo]
火中[かちゅう, kachuu] (n,vs) in the fire; in the flames [Add to Longdo]
嫉妬の炎[しっとのほのお, shittonohonoo] (n) flames of jealousy [Add to Longdo]
焼く(P);灼く;妬く;燬く(oK);焚く(iK)[やく, yaku] (v5k,vt) (1) (焼く, 灼く, 焚く only) to bake; to grill; (2) (焼く, 灼く only) to develop (photos); (v5k,vi) (3) (焼く, 灼く only) (esp. 灼く) to suntan; (4) (焼く, 灼く, 燬く only) to burn (in flames, down, CD, DVD, etc.); to scorch; (5) (焼く, 妬く only) (See 焼ける・2) to be jealous; to be envious; (P) [Add to Longdo]
燃え広がる[もえひろがる, moehirogaru] (v5r,vi) to spread (flames) [Add to Longdo]
燃え上がる[もえあがる, moeagaru] (v5r,vi) to flare up; to burst into flames; (P) [Add to Longdo]
飛び火(P);飛火[とびひ, tobihi] (n) (1) leaping flames; shower of flying sparks; (2) impetigo contagiosa; (P) [Add to Longdo]
猛火[もうか, mouka] (n) raging or roaring flames [Add to Longdo]
瞋恚の炎[しんいのほのお, shin'inohonoo] (exp) intense antipathy (like a blazing fire); flames of rage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烈焰[liè yàn, ㄌㄧㄝˋ ㄧㄢˋ, / ] raging flames, #26,424 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] flames, #39,979 [Add to Longdo]
火焰山[huǒ yàn shān, ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ ㄕㄢ, / ] Mountain of Flames of legend; fig. unsurmountable obstacle; Mountain of Flames in Turpan depression in Xinjiang, #56,742 [Add to Longdo]
付之一炬[fù zhī yī jù, ㄈㄨˋ ㄓ ㄧ ㄐㄩˋ, ] to put to the torch (成语 saw); to commit to the flames; to burn sth down deliberately, #60,496 [Add to Longdo]
狼烟四起[láng yān sì qǐ, ㄌㄤˊ ㄧㄢ ㄙˋ ㄑㄧˇ, / ] fire beacons on all sides (成语 saw); enveloped in the flames of war, #95,435 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
広告塔[こうこくとう, koukokutou] grosses_Reklameschild [Add to Longdo]
看板[かんばん, kanban] -Schild, Reklameschild, Firmenschild [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Lames \Lames\ (l[.a]mz), n. pl. [F. lame a thin plate, L.
     lamina.] (Armor)
     Small steel plates combined together so as to slide one upon
     the other and form a piece of armor.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top