ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*夋*

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -夋-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[酸, suān, ㄙㄨㄢ] tart, sour; spoiled; acid
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [ideographic] Wine 酉 aged too long 夋; 夋 also provides the pronunciation,  Rank: 1,456
[俊, jùn, ㄐㄩㄣˋ] talented, capable; handsome
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 1,847
[峻, jùn, ㄐㄩㄣˋ] high, steep, towering; stern
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain,  Rank: 2,506
[梭, suō, ㄙㄨㄛ] a weaver's shuttle; to go back and forth
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 2,681
[骏, jùn, ㄐㄩㄣˋ] an excellent horse; a noble steed
Radical: Decomposition: 马 (mǎ ㄇㄚˇ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 3,273
[唆, suō, ㄙㄨㄛ] to make mischief; to instigate, to incite
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 3,654
[竣, jùn, ㄐㄩㄣˋ] to terminate, to finish, to end; to quit
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] stand,  Rank: 3,704
[浚, jùn, ㄐㄩㄣˋ] to dredge
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 3,753
[狻, suān, ㄙㄨㄢ] a fabulous beast
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] animal,  Rank: 4,637
[逡, qūn, ㄑㄩㄣ] to withdraw, to retreat, to fall back
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 4,984
[黢, qū, ㄑㄩ] black
Radical: Decomposition: 黑 (hēi ㄏㄟ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] black,  Rank: 5,569
[羧, suō, ㄙㄨㄛ] carboxyl group
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [] ,  Rank: 5,676
[睃, suō, ㄙㄨㄛ] to squint at
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] eye,  Rank: 5,958
[皴, cūn, ㄘㄨㄣ] chapped, cracked
Radical: Decomposition: 夋 (qūn ㄑㄩㄣ)  皮 (pí ㄆㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hide,  Rank: 5,961
[悛, quān, ㄑㄩㄢ] to repent; to reform
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 6,250
[馂, jùn, ㄐㄩㄣˋ] leftovers
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [ideographic] Food 饣 left over 夋; 夋 also provides the pronunciation,  Rank: 7,341
[夋, qūn, ㄑㄩㄣ] to dawdle; the emperor Yao's father
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  八 (bā ㄅㄚ)  夂 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: []
[焌, jùn, ㄐㄩㄣˋ] to ignite, to light
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] fire
[餕, jùn, ㄐㄩㄣˋ] leftovers
Radical: Decomposition: 飠 (shí ㄕˊ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [ideographic] Food 飠 left over 夋; 夋 also provides the pronunciation
駿[駿, jùn, ㄐㄩㄣˋ] an excellent horse; a noble steed
Radical: Decomposition: 馬 (mǎ ㄇㄚˇ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] horse

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top