ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

费德勒

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -费德勒-, *费德勒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
费德勒[Fèi dé lè, ㄈㄟˋ ㄉㄜˊ ㄌㄜˋ, / ] Roger Feder (Swiss tennis star), #9,250 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Comrade Fiedler?[CN] - 费德勒同志? The Spy Who Came In from the Cold (1965)
- Fiedler.[CN] 费德勒 The Spy Who Came In from the Cold (1965)
You're going down a blind alley, Fiedler.[CN] 你在走死胡同,费德勒 The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Where's Fiedler?[CN] - 费德勒在哪里? The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Fiedler... is the acolyte who one day will stab the high priest in the back.[CN] 费德勒是那种 有朝一日在别人背后刺上一刀的人 The Spy Who Came In from the Cold (1965)
- Fiedler, my dear Alec... is the linchpin of our plan.[CN] - 费德勒,亲爱的阿莱克 是我们计划的关键 The Spy Who Came In from the Cold (1965)
I'm a technician, Fiedler. Just a technician.[CN] 我是个技术人员,费德勒, 仅此而已 The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Fiedler's a Jew, of course, and Mundt's quite the other thing.[CN] 费德勒是个犹太人,当然了, 穆特不是 The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Comrade Fiedler, you may begin.[CN] 费德勒同志,你可以开始了 The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Fiedler.[CN] 费德勒 The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Yes. There's a man called Fiedler.[CN] 是的,有个叫费德勒的人 The Spy Who Came In from the Cold (1965)
No.[CN] 费德勒的? The Spy Who Came In from the Cold (1965)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top