ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

küste

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -küste-, *küste*
CMU English Pronouncing Dictionary
KUSTER    K AH1 S T ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Küste(n) |die, pl. Küsten| พื้นที่ริมทะเล, ริมชายฝั่งทะเล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Küste {f} | Küsten {pl}coast | coasts [Add to Longdo]
Küste {f} | Küsten {pl}shore | shores [Add to Longdo]
Küste {f}; Küstenlinie {f}; Ufer {n}shoreline [Add to Longdo]
Küste {f}waterside [Add to Longdo]
Küsten...coastal [Add to Longdo]
Küstenfahrer {m}coaster [Add to Longdo]
Küstenfluss {m} | Küstenfahrer {pl}coastal river | coasters [Add to Longdo]
Küstengewässer {n}coastal waters [Add to Longdo]
Küstenlinie {f}coastline [Add to Longdo]
Küstenlinie {f} | Küstenlinien {pl}shore line | shore lines [Add to Longdo]
Küstenschifffahrt {f}; Küstenschiffahrt {f} [alt]coasting; coastal traffic [Add to Longdo]
Küster {m} | Küster {pl}sacristan; verger | sacristans; vergers [Add to Longdo]
Küster {m} | Küster {pl}sexton | sextons [Add to Longdo]
küstenabgewandt {adj}offshore [Add to Longdo]
küstennah {adj}coastal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Küste /kɵstə/ 
   coast; seaboard; seacoast; shore; shoreline; waterside

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top