ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฝั่งทะเล

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝั่งทะเล-, *ฝั่งทะเล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝั่งทะเล[N] seashore, See also: coast, coastline, seaside, shore, Syn. ชายฝั่ง, หาด, ฝั่ง, Example: ตำรวจปราบปรามโจรสลัดที่ฉวยโอกาสมาปล้นสะดมชาวบ้านตามริมฝั่งทะเล, Count unit: ฝั่ง, Thai definition: ที่ดินริมทะเล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coastsฝั่งทะเล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It rather reminds me of our coastline at home. Do you know Cornwall at all?มันทําให้นึกถึงชายฝั่งทะเลแถวบ้าน คุณรู้จักคอร์นวอลมั้ย Rebecca (1940)
I'm president of Clarion Records... the largest recording company on the eastern seaboard.ผมเป็นประธานของแคลริโนเรคขอด บริษัทที่ใหญ่ที่สุดบนชายฝั่งทะเลทิศตะวันออก The Blues Brothers (1980)
Yeah, my parents put an ocean between them after the nastiest divorce ever.ใช่ พ่อแม่ฉันอยู่คนละฝั่งทะเลหลังหย่ากัน Raise Your Voice (2004)
Um..."Across the sea these twins stand determined..."เอ่อ..." อีกฝั่งทะเล มีฝาแฝดยืนหยัด..." National Treasure: Book of Secrets (2007)
The Germans had captured the rest of Europe and were only a hundred miles or so from these shores.พวกเยอรมันได้ยึดครองส่วนที่เหลือของยุโรปเอาไว้ทั้งหมด และเราก็อยู่ห่างจาก ชายฝั่งทะเลเราวร้อยไมล์ The Water Horse (2007)
And miami is on the east coast of florida,so there's really nothing we can-- the brochure said,"watch the sun set over the ocean." Didn't it,honey?และไมอามี่อยูฝั่งทะเลตะวันออกของฟลอริด้า เราทำอะไรไม่.. ก็โบชัวร์บอกว่า "ดูพระอาทิตย์ตกทะเล" ใช่มั้ยคะ ที่รัก All in the Family (2008)
Every dock and coastline east of the Siberian Sea to the Baffin Bay...ทุก ๆ ท่าเทียบเรือและชายฝั่งทะเลตะวันออกของ ทะเลไซบีเรียไปจนถึงอ่าวบาฟฟิน Odyssey (2008)
/All of a sudden, /a big hairy guyทันใดนั้น ก็มีชายตัวใหญ่ที่มีเคราพะรุงพะรัง สลบอยู่ที่ชายฝั่งทะเล Bedtime Stories (2008)
You worry about the gigahertz and the offshore drilling.คุณแค่ห่วงเรื่องกิกะเฮิร์ทซ์ กับการขุดเจาะชายฝั่งทะเลเถอะ Shut Down (2008)
We're building coast-to-coast.เราข้ามจากฝั่งทะเล Public Enemies (2009)
And the eastern seaboard.และแถบตอนใต้ติดชายฝั่งทะเลด้วย Free to Be You and Me (2009)
Oh, the usual--I'm just painting my toenails and planning on taking a trip up the coast.โอ้ เป็นปกติดี--ฉันเพิ่ง ทาสีเล็บเท้ามาใหม่ และวางแผนไปพักผ่อน ริมฝั่งทะเล Dream Logic (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝั่งทะเล[n. prop.] (fang thalē) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside   FR: littoral [m] ; rivage [m] ; zone côtière [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seacoast[N] ฝั่งทะเล, See also: ชายฝั่ง, ชายทะเล, Syn. seaboard, seashore, strand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeolis(อี' โอลิส) n. ชื่อบริเวณฝั่งทะเลโบราณที่เป็นเมืองขึ้นของกรีก
avocet(แอฟวะเซท) n. นกขายาวจำพวก Recurvirostra มีเท้าเป็นตีนเป็ด จะงอยปลายที่ยาวโค้งขึ้น อยู่ตามฝั่งทะเล
catabasis(คะแทบ'บะซิส) n. การเดินขบวนสู่ฝั่งทะเล,การถอนทัพ -pl. catabases
circumlittoraladj. ซึ่งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล
coast(โคสทฺ) {coasted,coasting,coasts} n. ฝั่งทะเล v. แล่นแคร่เลื่อนหิมะ,แล่นเรือไปตามชายฝั่ง,แล่นไหลลงเนินเขา,ไปเรื่อยเปื่อย, See also: coaster n. ดูcoast
coastlinen. เส้นแนวชายฝั่งทะเล
crawl(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลาน,เลื้อย,แล่นคลาน,ขนลุกขนพอง,เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า,เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน n. การคลาน,การเลื้อย,การแล่นคลาน,คอกล้อมบนน้ำตื้น ๆ บนชายฝั่งทะเล สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามปู ปลา, Syn. creep
hinterland(ฮิน'เทอะแลนดฺ) n. เขตหัวเมืองที่ส่งเสบียงให้แก่เรือ,ผืนแผ่นดินหลังฝั่งทะเล.
littoral(ลิท'เทอเริล) adj., n. (เกี่ยวกับ) ฝั่งทะเลสาบ, ฝั่งทะเลหรือฝั่งมหาสมุทร, Syn. litoral
sea frontn. บริเวณฝั่งทะเล,เขตชายทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
coast(n) ชายฝั่ง,ฝั่งทะเล,เขตแดน,พรมแดน
coastal(adj) ตามฝั่งทะเล,ใกล้ชายฝั่ง
coaster(n) เรือยามฝั่ง,เรือค้าขายตามฝั่งทะเล,ถาดรองแก้ว
coastland(n) ฝั่งทะเล
seaboard(adj) ที่ติดฝั่งทะเล,จดทะเล
seacoast(n) ฝั่งทะเล,ชายทะเล,ชายหาด
seashore(n) ชายทะเล,ฝั่งทะเล,ชายหาด
shore(n) ชายทะเล,ฝั่งทะเล

German-Thai: Longdo Dictionary
Küste(n) |die, pl. Küsten| พื้นที่ริมทะเล, ริมชายฝั่งทะเล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top