ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

api

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -api-, *api*
Possible hiragana form: あぴ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, See also: movable property, A. fixed capital, Syn. fluid capital
Pediculus humanus capitis(n) เหา, Syn. human head louse
share capital(n) ทุนเรือนหุ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apian(adj) เกี่ยวกับผึ้ง
apish(adj) คล้ายมนุษย์หรือลิงไม่มีหาง
apiary(n) สถานที่ที่เลี้ยงผึ้ง
apical(adj) ยอด, See also: ปลาย
apiece(adv) แต่ละ, Syn. each
apiarian(adj) เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง
apiarist(n) ผู้ที่เลี้ยงผึ้ง
apivorous(adj) ที่กินผึ้งเป็นอาหาร
apiculture(n) การเลี้ยงผึ้ง, Syn. beekeeping

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
apian(เอ'เพียน) adj. เกี่ยวกับผึ้ง
apiarian(เอพิแอ'เรียน) adj. เกี่ยวกับผึ้งหรือการเลี้ยงผึ้ง
apiary(เอ'พิเออรี) n. ที่เลี้ยงผึ้ง, รังผึ้ง. -apiarist n., Syn. beehive
apical(แอพ'พิคัล) adj. ยอด, ปลาย, สุด, ใช้ปลายลิ้นเปล่งเสียงออกมา (of, the apex)
apices(แอพ'พิซีซ) n. พหูพจน์ของ apex
apiculture(เอ'พิคัลเชอะ) n. การเลี้ยงผึ้ง
apiece(อะพีซฺ') adv. แต่ละ, ชิ้นละ, อันละ
apiology(เอพิออล'โลจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับผึ้ง, - apiologist n. (scientific study of bees)
apis(เอ'พิส) n. วัวศักดิ์สิทธิ์ของอียิปต์., Syn. Hapi, Hap

English-Thai: Nontri Dictionary
apiary(n) ที่เลี้ยงผึ้ง
apiece(adv) อันละ, แต่ละชิ้น
capillary(adj) เล็กเหมือนเส้นผม
capillary(n) เส้นโลหิตฝอย
CAPITAL capital punishment(n) การตัดสินประหารชีวิต
capital(adj) มหันต์, อุกฉกรรจ์, สำคัญ, มีโทษถึงตาย, โต, มาก
capital(n) เมืองหลวง, นครหลวง, ทุนทรัพย์, เงินทุน
capitalism(n) ลัทธินายทุน, ระบบทุนนิยม
capitalist(n) นายทุน, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี
capitalistic(adj) แบบนายทุน, ของคนมั่งมี, เกี่ยวกับนายทุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
API (application program interface)เอพีไอ (ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
API gravityค่าถ่วงจำเพาะเอพีไอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
apical bud; terminal budตายอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical dominanceการข่มของตายอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical foramenรูปลายรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
apical meristemเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical placentaพลาเซนตาที่ยอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical sound; apicalเสียงใช้ปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
apical; apical soundเสียงใช้ปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
apical; terminal-ยอด, -ปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apicalที่ยอด [การแพทย์]
Apical Heaveบริเวณกว้างกว่าปกติ [การแพทย์]
Apical Lordotic Viewท่าการถ่ายภาพรังสีเพื่อดูยอดปอดและกระดูกไหปลาร้า [การแพทย์]
Apical Surfaceทางด้านบนของเซลล์ [การแพทย์]
Apical Thirdส่วนรากฟัน [การแพทย์]
Apicis Cordisยอดของหัวใจ [การแพทย์]
Apicoectomyรากฟัน, การตัด [การแพทย์]
Apis Mellificaผึ้ง [การแพทย์]
Apitoxinsน้ำพิษของผึ้ง, พิษของผึ้ง [การแพทย์]
Apium Graveolensคึ่นช่าย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
apilak[อภิลักษณ์] (n) [ อภิลักษณ์ ] คำนามของไทยคำหนึ่ง มักใช้ตั้งชื่อบุคคล มีความหมายคือ ผู้ซึ่งมี ลักษณะใหญ่โตมโหฬาร Name of person(Thai people) mean "Big Character"

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It fired military API for christ sake.มันยิงทหาร เอพีไอ เพื่อพระเจ้า Law Abiding Citizen (2009)
This is what General Apis asked of me.– Gеnеrаl Αріѕ... – Yоu, my dеаr... Cloud Atlas (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผึ้งรวง(n) bee, See also: Apis indica, Syn. พรวด, Example: รังที่เห็นอยู่ที่มุมหลังคานั้นเป็นรังของผึ้งรวงที่มีมาหลายเดือนแล้ว แต่ไม่มีใครกล้าทำลาย, Count Unit: ตัว, ฝูง, Thai Definition: ชื่อผึ้งโพรง (Apis cerana) ในวงศ์ Apidae รวมตัวอยู่เป็นกลุ่ม ทำรังอยู่ในโพรงหรือตามซอกหิน ซอกหลังคาบ้านที่ปิดมิดชิด
มิ้ม(n) species of small bee, See also: Apis florae, Syn. มิ่ม, นิ่ม, นิ้ม, Example: มิ้มชอบทำรังเล็กๆ อยู่ตามกอไผ่, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อผึ้งขนาดเล็กชนิด Apis florea ผึ้งงานยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร อกกว้างประมาณ 2.5 มิลลิเมตร อาศัยอยู่รวมเป็นกลุ่ม ทำรังในที่โล่งแจ้งเป็นแผ่นเดี่ยวๆ มีขนาดตั้งแต่ฝ่ามือไปจนถึง 30 เซนติเมตร เมื่อเลี้ยงลูกโตแล้วจะทิ้งรังไปหาที่ใหม่ต่อไป
มิ้ม(n) species of small bee, See also: Apis florae, Syn. มิ่ม, นิ่ม, นิ้ม, Example: มิ้มชอบทำรังเล็กๆ อยู่ตามกอไผ่, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อผึ้งขนาดเล็กชนิด Apis florea ผึ้งงานยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร อกกว้างประมาณ 2.5 มิลลิเมตร อาศัยอยู่รวมเป็นกลุ่ม ทำรังในที่โล่งแจ้งเป็นแผ่นเดี่ยวๆ มีขนาดตั้งแต่ฝ่ามือไปจนถึง 30 เซนติเมตร เมื่อเลี้ยงลูกโตแล้วจะทิ้งรังไปหาที่ใหม่ต่อไป
ชีล้อม(n) Apium, See also: Oenanthe javanica, Syn. อ้นอ้อ, หนอกช้าง, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Oenanthe javanica (Bl.) DC. ในวงศ์ Umbelliferae ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ ใบแบนรีขอบจัก ใช้เป็นผัก ดอกเป็นกระจุกสีขาว ผลกลมค่อนข้างยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรตัวใหญ่[aksøn tūa yai] (n, exp) EN: capital letter  FR: lettre capitale [ f ] ; lettre majuscule [ f ] ; capitale [ f ]
อำเภอเมือง[amphoē meūang] (n, exp) EN: capital district ; provincial capital  FR: chef-lieu de province [ m ] ; préfecture [ f ]
อ่าว[āo] (adv) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip  FR: rapidement
อภิรักษ์ โกษะโยธิน[Aphirak Kōsayōthin] (n, prop) EN: Apirak Kosayodhin  FR: Apirak Kosayodhin
อัตราความเร็ว[attrā khwāmrēo] (n, exp) EN: speed ; velocity  FR: vitesse [ f ] ; rapidité [ f ]
ใบ[bai] (n) EN: sheet of paper  FR: feuille (de papier) [ f ]
บัญชีทุน[banchī thun] (n, exp) EN: capital account
บางกะปิ[Bāng Kapi] (n, prop) EN: Bang Kapi  FR: Bang Kapi
เบ้อ[boē] (adj) EN: gaping  FR: béant ; profond
บท[bot] (n) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson  FR: chapitre [ m ] ; leçon [ f ] ; strophe [ f ] ; épisode [ m ] ; terme [ m ] ; clause [ f ] ; article [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APIA AA1 P IH0 AA2
APING EY1 P IH0 NG
APIECE AH0 P IY1 S
APICELLA AA2 P IH0 S EH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aping (v) ˈɛɪpɪŋ (ei1 p i ng)
apish (j) ˈɛɪpɪʃ (ei1 p i sh)
apiary (n) ˈɛɪpɪəʳriː (ei1 p i@ r ii)
apices (n) ˈɛɪpɪsiːz (ei1 p i s ii z)
apiece (a) ˈəpˈiːs (@1 p ii1 s)
apiaries (n) ˈɛɪpɪəʳrɪz (ei1 p i@ r i z)
apiarist (n) ˈɛɪpɪəʳrɪst (ei1 p i@ r i s t)
apiarists (n) ˈɛɪpɪəʳrɪsts (ei1 p i@ r i s t s)
apiculture (n) ˈɛɪpɪkʌltʃər (ei1 p i k uh l ch @ r)
apicultures (n) ˈɛɪpɪkʌltʃəz (ei1 p i k uh l ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿皮亚[Ā pí yà, ㄚ ㄆㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Apia, capital of the Independent State of Samoa #88,709 [Add to Longdo]
舌尖音[shé jiān yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄣ, ] apical consonant (produced with the tip of the tongue, i.e. d or t) #349,630 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Kapitel(n) |das, pl. Kapitel| บทในหนังสือ
kapieren(vt, slang) |kapierte, hat kapiert| เข้าใจ เช่น Ich kapiere das einfach nicht! = ผมไม่เข้าใจมันเลยเนี่ย ให้ตายสิ!, Syn. verstehen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apia (Hauptstadt von Samoa)Apia (capital of Samoa) [Add to Longdo]
ProgrammierschnittstelleAPI : application programming interface [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
papi(n) |m| ปู่, ตา (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
chapiteau, chapiteuaxle, เต็นท์
lapine(n) |f| กระต่ายตัวเมีย
lapin(n) |m| กระต่ายตัวผู้
papillon[ปาปิยอง] (n) |m| ผีเสื้อ

Japanese-English: EDICT Dictionary
東京[とうきょう, toukyou] (n) Tokyo (current capital of Japan); (P) #96 [Add to Longdo]
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
都(P);京[みやこ, miyako] (n) capital; metropolis; (P) #334 [Add to Longdo]
[し, shi] (n, n-suf) (1) death; decease; (2) (arch) (See 五刑) death penalty (by strangulation or decapitation); (P) #1,412 [Add to Longdo]
[きょう(P);けい, kyou (P); kei] (n) (1) (きょう only) imperial capital (esp. Kyoto); (2) (きょう only) (See 伊呂波歌) final word of an iroha-uta; (3) (usu. けい) 10^16; 10, 000, 000, 000, 000, 000; ten quadrillion (American); (obs) ten thousand billion (British); (P) #1,852 [Add to Longdo]
首都[しゅと, shuto] (n, adj-no) capital city; metropolis; (P) #1,973 [Add to Longdo]
資本[しほん, shihon] (n) funds; capital; (P) #2,089 [Add to Longdo]
固定[こてい, kotei] (n, vs, adj-no) fixation; fixing (e.g. salary, capital); (P) #2,789 [Add to Longdo]
ずつ(P);づつ(P)[zutsu (P); dutsu (P)] (suf) (1) (also written as 宛) apiece; each; (2) at a time; piecemeal; (P) #2,955 [Add to Longdo]
資金[しきん, shikin] (n) funds; capital; (P) #3,137 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
シェーピング[しえーぴんぐ, shie-pingu] shaping [Add to Longdo]
シェイピング[しえいぴんぐ, shieipingu] shaping [Add to Longdo]
ジャンパピン[じゃんぱぴん, janpapin] jumper pin [Add to Longdo]
トラヒックシェイピング[とらひっくしえいぴんぐ, torahikkushieipingu] traffic shaping [Add to Longdo]
トラフィックシェーピング[とらふぃっくしえーぴんぐ, torafikkushie-pingu] traffic shaping [Add to Longdo]
急成長[きゅうせいちょう, kyuuseichou] rapid growth [Add to Longdo]
信号成形[しんごうせいけい, shingouseikei] signal transformation, signal shaping [Add to Longdo]
信号変換[しんごうへんかん, shingouhenkan] signal transformation, signal shaping [Add to Longdo]
切り離す[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top