ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

user

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -user-, *user*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
user(n) ผู้ใช้, See also: ผู้ใช้ประโยชน, สิ่งที่ใช้ประโยชน์
user(n) ผู้ติดยาเสพติด, Syn. drug taker
user(n) การใช้สิทธิ (ทางกฎหมาย)
user-friendly(adj) ใช้ง่าย, See also: เข้าใจง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
user(ยู'เซอะ) n. ผู้ใช้, สิ่งที่ใช้มการใช้สิทธิ, ผู้ติดยาเสพติด
user friendlyใช้สะดวกหมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ง่าย (แปลตามตัว ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้) แม้คนที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ยังสามารถใช้ได้ หรือถ้าต้องฝึกเรียนก็สามารถเรียนได้ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก ระบบวินโดว์ซึ่งเป็นระบบกูอี (GUI หรือ graphical user interface) ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ง่ายสำหรับผู้ใช้ระบบหนึ่ง เพราะใช้ภาพช่วย ในการสื่อความหมายแทนการจำคำสั่ง
user groupกลุ่มผู้ใช้หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spread sheet) ดู vendor group เปรียบเทียบ
user interfaceส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ฯ ที่ทำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับตัวเครื่องในระบบfvl ก็มีสัญลักษณ์ > (prompt) ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถ้าเป็นระบบวินโดว์ ก็หมายถึง สัญรูป (icon) ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ ก็หมายถึง จอภาพ และเมาส์ (mouse)
user-hostileยากสำหรับผู้ใช้หมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ยาก (แปลตามตัวว่าโหดร้ายกับผู้ใช้) แม้คนที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ดี ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ กล่าวคือ เรียนรู้ได้ยาก มีความหมายตรงข้ามกับ user - friendly ดู user - friendly เปรียบเทียบ
causerie(โคซะรี') n. การสนทนา, บทความสั้น ๆ
common user accessการเข้าถึงผู้ใช้ร่วมกันใช้ตัวย่อว่า CUA หมายถึง ตัวชี้นำ (guidelines) ที่ เครื่องไอบีเอ็มสร้างขึ้นมา ใช้เพื่อทำให้การเข้าสู่โปรแกรมมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน แม้แต่เครื่องแมคอินทอชก็ใช้ตัวชี้นำนี้
compuserveคอมพิวเซิร์ฟเป็นบริการที่นำคอมพิวเตอร์ของเราไปต่อสายเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ๆ เพื่อจะได้ขอใช้ข้อมูลบางอย่างได้ โดยปกติ การทำเช่นนี้จะต้องจ่ายค่าบริการค่อนข้างแพง นอกจากนั้น บริการ CompuServe ยังมีโปรแกรมเก่า ๆ ที่ยอมให้มีการคัดลอกมาใช้ได้โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก มีเกมให้เรียกมาเล่นได้ พร้อมทั้งให้บริการอย่างอื่นอีกมาก เช่น จะจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้จะขอดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งกีฬา ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ
computer user groupกลุ่มผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spreadsheet) บางที ใช้เรียกเพื่อให้ดูต่างจากกลุ่มผู้ที่ขายคอมพิวเตอร์ดู computer vendor group เปรียบเทียบ
end userผู้ใช้ขั้นปลายหมายถึง ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คนอื่นสร้างหรือเขียนไว้แล้วมาใช้ (ไม่ได้เขียนโปรแกรมเอง)

English-Thai: Nontri Dictionary
user(n) ผู้ใช้
accuser(n) โจทก์, ผู้ฟ้องร้อง
trousers(n) กางเกงขายาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
userผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
userผู้ใช้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Userผู้ใช้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
user friendlyใช้สะดวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
user friendlyใช้สะดวก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
user groupกลุ่มผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
user interfaceส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
User Network (USENET)ยูสเน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
user profileคำบรรยายลักษณะผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
user profileคำบรรยายลักษณะผู้ใช้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
userผุ้ใช้, Example: ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือได้ประโยชน์จากการใช้คอมพิวเตอร์อาจแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ end user ผู้ใช้ขั้นสุดท้าย ผู้ใช้ข่าวสารข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์คิดงานโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม และ power user ผู้ใช้ระดับเก่ง หมายถึงผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์อย่างมาก จนถึงขั้นสามารถเขียนโปรแกรม หรือสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้เอง [คอมพิวเตอร์]
User chargeค่าใช้บริการ [เศรษฐศาสตร์]
User chargesค่าธรรมเนียมการใช้ [TU Subject Heading]
User educationการศึกษาของผู้ใช้ [TU Subject Heading]
User friendlyง่ายต่อการใช้งาน [การจัดการความรู้]
user groupกลุ่มผู้ใช้, Example: การรวมกลุ่มของผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนช่วยกันและกันในการใช้ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์นั้น [คอมพิวเตอร์]
User interfaceส่วนต่อประสานผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์]
user interfaceส่วนต่อประสานผู้ใช้, Example: ส่วนต่อของโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้สื่อสารใ้งานคอมพิวเตอร์ได้ โดยปกติมักจะต้องกำหนด หรือออกแบบส่วนนี้ให้ใช้ง่าย [คอมพิวเตอร์]
User interfaces (Computer system)ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์]
User interfaces (Computer systems)ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (ระบบคอมพิวเตอร) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
username[ยูส-เซ่อ-เนม] (n) ชื่อผู้ใช้(ผลิตภัณฑ์, บริการ)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've just got a bad case of first-time user anxiety.คุณเป็นผู้เล่นที่ร้อนใจดี eXistenZ (1999)
The boy who was kidnapped isn't on par with you, but he's another user of the Dark Hadou, isn't he?งั้นแสดงว่าเด็กผู้ชายที่ถูกจับตัวไป เค้าเป็นอีกคนที่ใช้จิตสังหารได้เช่นกันสินะ Street Fighter Alpha (1999)
Millions of Zerg users out there!ผู้เล่นเซิร์คนับล้าน! Jenny, Juno (2005)
No fucking way the D.A. puts a drug user on the stand.ไม่มีทางที่อัยการจะให้ขี้ยาขึ้นให้การแน่ It's Alive! (2007)
As a drug user and a hustler, you've played roulette with other people's lives.การที่คุณเป็นคนใช้ยาและโสเภณี คุณต้องเล่น กับชีวิตของผู้อื่น Saw IV (2007)
It's a user card for the electronic money scheme.มันคือการ์ดสำหรับการซื้อขายออนไลน์ Eiga: Kurosagi (2008)
Allowing the user to switch the feed from hereมีใครสักคนลอบเปิดสวิตซ์มัน Episode #2.5 (2008)
It never hurts an occasional drug user to have more than 1 friendมันไม่แย่หรอกน่าสำหรับขึ้ยา ที่จะมีเพื่อนเพิ่มอีกคน Our Father (2008)
Yeah, well, he wasn't a drug user or a C. I.ใช่ พ่อไม่ได้ใช้ยาหรือนอนกับสาย I Had a Dream (2008)
This system allows user accessระบบอนุญาตให้คุณเข้าไป Complications (2008)
Allowing the user to bypass the store's security system.ใช้เพื่อให้รอดจากระบบรักษาความปลอดภัยของร้านค้า Bombshell (2008)
When the user pushed a button, the traffic signal changes.เมื่อมีใครกดปุ่ม สัญญานไฟจราจรก็จะเปลี่ยน Resurrection (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
userBill Gates announces intent to return advertising revenue to the users.
userComputer users have so many buzzwords, it's a wonder if anyone else can understand them.
userIt is not the car but the users that I am concerned about.
userIt's simply that I don't really understand what a "oddball" is when said by a Mixi user.
userOur new product development efforts must be done from the end user's viewpoint.
userRefer to the Users' Guide if you have any problems.
userThe output of E->J translation software can be improved greatly by the way the user utilises it.
userWe provide broad services to the computer end users, based on our experience and technical expertise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ใช้งาน(n) user, Example: ในการออกแบบโปรแกรมต่างๆ ต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก
ผู้ใช้บริการ(n) user, See also: customer, Syn. ผู้รับบริการ, Ant. ผู้ให้บริการ, Example: ศูนย์สารสนเทศมีหน้าที่หลัก คือ การเป็นคนกลางระหว่างผู้ใช้บริการและฝ่ายคอมพิวเตอร์ โดยให้คำปรึกษากับผู้ใช้บริการให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภัย[aphai] (v) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate  FR: pardonner ; excuser
ใช้อำนาจโดยมิชอบ[chai amnāt dōi michøp] (v, exp) EN: abuse  FR: abuser
ใช้อำนาจในทางที่ผิด[chai amnāt nai thāng thī phit] (v, exp) EN: abuse one's power  FR: abuser de son pouvoir
ใช้เกิน[chai koēn] (v, exp) FR: abuser ; exagérer
ใช้ผิด[chai phit] (v, exp) EN: misuse ; misapply  FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
ใช้ผิดทาง[chai phit thāng] (v, exp) FR: mésuser (litt.)
ชำเรา[chamrao] (v) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest  FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ชื่อผู้ใช้[cheū phūchai] (n, exp) EN: user name
ดอง[døng] (v) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep  FR: mariner ; infuser ; macérer
ฟ้อง[føng] (v) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge  FR: accuser ; porter plainte

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
USER
USERS
USERY
USER'S
USERS'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
user
users

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用户[yòng hù, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ,   /  ] user #823 [Add to Longdo]
使用者[shǐ yòng zhě, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄓㄜˇ, 使  ] user #11,956 [Add to Longdo]
人机界面[rén jī jiè miàn, ㄖㄣˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ,     /    ] user interface #71,444 [Add to Longdo]
使用者中介[shǐ yòng zhě zhōng jiè, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄓㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, 使    ] user agent [Add to Longdo]
用户到网络接口[yòng hù dào wǎng luò jiē kǒu, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄠˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ,        /       ] user-network interface; UNI [Add to Longdo]
用户到网络的接口[yòng hù dào wǎng luò de jiē kǒu, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄠˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ,         /        ] User-Network Interface; UNI [Add to Longdo]
用户名[yòng hù míng, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄇㄧㄥˊ,    /   ] user name; userid [Add to Longdo]
用户定义[yòng hù dìng yì, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄧˋ,     /    ] user-defined [Add to Longdo]
用户数据[yòng hù shù jù, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ,     /    ] user data [Add to Longdo]
用户界面[yòng hù jiè miàn, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ,     /    ] user interface [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
außerdemนอกเหนือจากนี้
user(n) |pl.|, See also: das Haus
etw. außer acht lassenเพิกเฉย, ละเลย, See also: nicht beachten
sich äußern(vt) |äußerte sich, hat sich geäußert| พูด หรือ แสดงความคิดเห็น เช่น Ich möchte mich über unsere Teamarbeit äußern. = ผมอยากจะแสดงความเห็นในเรื่องงานที่เราทำด้วยกัน หรือ งานกลุ่ม ( กริยา ตามด้วย กรรมตรง เช่น mich ในประโยคตัวอย่าง ), See also: meinen, sagen, das Gefühl erklären, die Meinung geben, A. schw, Syn. die Meinung sagen
Äußere(n) |das, nur Sg.| ภาพลักษณ์ภายนอก, รูปโฉมภายนอก เช่น Das Äußere spielt heute bei Bewerbungsgesprächen eine größere Rolle. ภาพลักษณ์ภายนอกมีอิทธิพลมากต่อการสัมภาษณ์งานในปัจจุบัน
Außerirdische(n) |der (ein Außerirdischer), pl. Außerirdischen| มนุษย์ต่างดาว เช่น Mit Fotos und Videoaufnahmen wollen wir die Existenz der Außerirdischen beweisen., See also: die Außerirdische

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwenderschnittstelle { f }user interface [Add to Longdo]
Anwenderprogramm { n }; Anwendungsprogramm { n }user program [Add to Longdo]
Anwendersoftware { f }; Anwendungssoftware { f }user software [Add to Longdo]
Bedieneroberfläche { f } (Computerprogramm)user interface [Add to Longdo]
Benutzer { m }; Benutzerin { f }; Anwender { m }; Anwenderin { f } | Benutzer { pl }; Benutzerinnen { pl }; Anwender { pl }; Anwenderinnen { pl }user | users [Add to Longdo]
Benutzerakzeptanz { f }user acceptance [Add to Longdo]
Benutzeranfangskennsatz { m }user header label [Add to Longdo]
Benutzeranforderung { f }user requirement [Add to Longdo]
Benutzeranfrage { f }user inquiry; user query; user request [Add to Longdo]
Benutzeranwendung { f }user application [Add to Longdo]
Benutzeraufruf { m }user call [Add to Longdo]
Benutzerbetreuung { f }; Anwenderunterstützung { f }user support [Add to Longdo]
Benutzerbibliothek { f }user library [Add to Longdo]
Benutzerdokumentation { f }user documentation [Add to Longdo]
Benutzerebene { f }user level [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユーザー(P);ユーザ[yu-za-(P); yu-za] (n) (See 利用者) user; (P) #1,186 [Add to Longdo]
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf, n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) #1,499 [Add to Longdo]
ピクセル[pikuseru] (n) { comp } pixel; picture element; PEL #4,201 [Add to Longdo]
バルセロナ[baruserona] (n) Barcelona; (P) #4,456 [Add to Longdo]
パンツ[pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P) #10,121 [Add to Longdo]
カプセル[kapuseru] (n, adj-no) capsule (ger #10,426 [Add to Longdo]
アクセル[akuseru] (n) (1) (abbr) (See アクセラレータ) accelerator; (2) (abbr) (See アクセルジャンプ) Axel (figure skating jump); axel; (P) #13,714 [Add to Longdo]
原告[げんこく, genkoku] (n) plaintiff; accuser; prosecutor; (P) #14,122 [Add to Longdo]
使い手;遣い手[つかいて, tsukaite] (n) (1) user; consumer; employer; (2) master (e.g. of swordsmanship); (3) prodigal; spendthrift #15,510 [Add to Longdo]
パッチ[pacchi] (n, vs) (1) patch; (n) (2) close-fitting trousers (kor #16,784 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセラレータ[あくせられーた, akuserare-ta] accelerator [Add to Longdo]
エンドユーザ[えんどゆーざ, endoyu-za] end user [Add to Longdo]
カプセル化[カプセルか, kapuseru ka] encapsulation [Add to Longdo]
グラフィカルユーザーインターフェース[ぐらふぃかるゆーざーいんたーふぇーす, gurafikaruyu-za-inta-fe-su] graphical user interface [Add to Longdo]
グラフィカルユーザインタフェース[ぐらふぃかるゆーざいんたふぇーす, gurafikaruyu-zaintafe-su] graphical user interface (GUI) [Add to Longdo]
グラフィックアクセラレータ[ぐらふぃっくあくせられーた, gurafikkuakuserare-ta] graphics accelerator [Add to Longdo]
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook [Add to Longdo]
サンユーザグループ[さにゅーざぐるーぷ, sanyu-zaguru-pu] Sun User Group, SUG [Add to Longdo]
シングルユー[しんぐるゆー, shinguruyu-] single user [Add to Longdo]
ジェネリックセル速度アルゴリズム[ジェネリックセルそくどアルゴリズム, jienerikkuseru sokudo arugorizumu] generic cell rate algorithm (GCRA) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 User \Us"er\, n.
   1. One who uses. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Enjoyment of property; use. --Mozley & W.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 user
   n 1: a person who makes use of a thing; someone who uses or
      employs something
   2: a person who uses something or someone selfishly or
     unethically [syn: {exploiter}, {user}]
   3: a person who takes drugs [syn: {drug user}, {substance
     abuser}, {user}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 user
  n.
 
   1. Someone doing ?real work? with the computer, using it as a means rather
   than an end. Someone who pays to use a computer. See {real user}.
 
   2. A programmer who will believe anything you tell him. One who asks silly
   questions. [GLS observes: This is slightly unfair. It is true that users
   ask questions (of necessity). Sometimes they are thoughtful or deep. Very
   often they are annoying or downright stupid, apparently because the user
   failed to think for two seconds or look in the documentation before
   bothering the maintainer.] See {luser}.
 
   3. Someone who uses a program from the outside, however skillfully, without
   getting into the internals of the program. One who reports bugs instead of
   just going ahead and fixing them.
 
   The general theory behind this term is that there are two classes of people
   who work with a program: there are implementors (hackers) and {luser}s. The
   users are looked down on by hackers to some extent because they don't
   understand the full ramifications of the system in all its glory. (The few
   users who do are known as real winners.) The term is a relative one: a
   skilled hacker may be a user with respect to some program he himself does
   not hack. A LISP hacker might be one who maintains LISP or one who uses
   LISP (but with the skill of a hacker). A LISP user is one who uses LISP,
   whether skillfully or not. Thus there is some overlap between the two
   terms; the subtle distinctions must be resolved by context.
 

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 user /yze/ 
  wear down; wear off; wear out

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top