ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดอกไม้จีน

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดอกไม้จีน-, *ดอกไม้จีน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอกไม้จีน[N] day lily, See also: lemon lily, Count unit: ดอก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุก 2 ชนิด ในสกุล Hemerocallis วงศ์ Liliaceae ชนิด H. flava Linn. ดอกสีเหลือง ชนิด H. fulva Linn. ดอกสีแสด ทั้ง 2 ชนิดนิยมใช้ดอกแห้งเป็นอาหาร
ดอกไม้จีน[N] Chinese paper flower, Thai definition: ดอกไม้กระดาษแบบจีน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดอกไม้จีนน. ดอกไม้กระดาษแบบจีน.
ดอกไม้จีนดูใน ดอก ๑.
ดอกไม้จีนน. ชื่อไม้ล้มลุก ๒ ชนิด ในสกุล Hemerocallis วงศ์ Hemerocallidaceae คือ ชนิด H. lilioasphodelusL. ดอกสีเหลือง และชนิด H. fulva (L.) L. ดอกสีส้ม, ทั้ง ๒ ชนิดนิยมใช้ดอกแห้งเป็นอาหาร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I can't eat day lilies.ฉันกินดอกไม้จีนนี้ไม่ได้ Trouble (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top