ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดอกไม้ทะเล

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดอกไม้ทะเล-, *ดอกไม้ทะเล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอกไม้ทะเล[N] species of flower-like sea animal, Syn. เห็ดหลุบ, Example: ดอกไม้ทะเลมีสีสวยงามมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิดและหลายสกุล ในอันดับ Actiniaria รูปทรงกระบอกยืดหดได้ ด้านหนึ่งเป็นฐานสำหรับยึด ด้านตรงข้ามเป็นช่องปาก มีหนวดมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดอกไม้ทะเลน. ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด ในอันดับ Actininaria ลำตัวอ่อนนุ่ม รูปทรงกระบอก ยืดหดได้ ด้านหนึ่งเป็นฐานสำหรับยึด ด้านตรงข้ามเป็นช่องปาก มีหนวดมาก เมื่อยืดตัวออกคล้ายดอกไม้บาน เมื่อหดตัว เรียก สะดือทะเล, ดากทะเล หรือ เห็ดหลุบ ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, first, you gave a gin and tonic to the sea otters and then you stuck your dick in the sea anemone display.สิทธิทั้งหมดเป็นครั้งแรกที่คุณให้จินและยาชูกำลัง ที่นากทะเล แล้วคุณติดกระเจี๊ยวของคุณ ในการแสดงผลดอกไม้ทะเล Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกไม้ทะเล[n. exp.] (døkmāithalē) EN: sea anemone   FR: anémone de mer [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sea anemone[N] ดอกไม้ทะเล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anemone (n ) ดอกไม้ทะเล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top