ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allogamy

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allogamy-, *allogamy*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allogamy(อะลอก' กะมี) n. การผสมพันธุ์ของดอกไม้ต่างชนิด. -allogamous adj.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allogamy \Al*log"a*my\n. [Gr. ? other + ? marriage.] (Bot.)
   Fertilization of the pistil of a plant by pollen from another
   of the same species; cross-fertilization.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allogamy
   n 1: cross-fertilization in plants [ant: {autogamy}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

allogamy

 


  

 
allogamy
 • (อะลอก' กะมี) n. การผสมพันธุ์ของดอกไม้ต่างชนิด. -allogamous adj. [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top