ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความชั่วร้าย

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความชั่วร้าย-, *ความชั่วร้าย*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
turpituteความชั่วร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What are wicked wiles?อะไรคือความชั่วร้ายมายา? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Get a tube, siphon petrol from the gin palace and fill up the half-track.วังจินและเติมครึ่งติดตาม นั่นคือคุณออกจากความชั่วร้าย How I Won the War (1967)
Maybe there's a hex on the place.บางทีอาจะมีความชั่วร้ายอยู่ที่นี่. Suspiria (1977)
Let's call in the exorcist and have it purged.เราเรียกหมอผีมาล้างความชั่วร้าย Suspiria (1977)
A powerful witch with a tremendous talent for doing evil,เป็นแม่มดที่มีพลังอำนาจ สร้างความชั่วร้ายSuspiria (1977)
Here is a tip from an evil New Yorker.นี่คือเคล็ดลับจากความชั่วร้ายของ ชาวนิวยอร์ก I Spit on Your Grave (1978)
The evil start in Pankot... then like monsoon... it moves darkness... over all country... over all country.เริ่มต้นที่ความชั่วร้ายใน Pankot ... แล้วชอบมรสุม ... มันเคลื่อนความมืด ... Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
The evil?ความชั่วร้ายหรือไม่ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
He told him to go forth and combat evil.เขาบอกว่าเขาจะออกไปต่อสู้กับความชั่วร้ายและ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I have heard the evil stories of the Thuggee cult.ผมเคยได้ยินเรื่องราวความชั่วร้ายของลัทธิทักกี Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Now... now the evil of Kali take me.ตอนนี้ ... ตอนนี้ความชั่วร้ายของกาลีพาฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
"with their sadistic wickedness. "ความชั่วร้ายป่าเถื่อนของพวกมัน In the Mouth of Madness (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชั่วร้าย[n.] (khwām chūarāi) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness   FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
badness[N] ความเลว, See also: ความชั่วร้าย, Syn. evil, wickedness, Ant. goodness
enormity[N] ความเลวทราม, See also: ความชั่วร้าย, ความเสื่อมศีลธรรม, Syn. evil, outrage, wickedness
harm[N] ความชั่วร้าย
maleficence[N] ความชั่วร้าย
malignance[N] ความชั่วร้าย
vice[N] ความชั่วร้าย, See also: ความเลว, ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, มลทิน
viciousness[N] ความชั่วร้าย, See also: ความโหดร้าย, Syn. cruelty, malice
villainy[N] ความชั่วร้าย, See also: ความเลวร้าย, Syn. depravity, knavery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atheism(เอ'ธีอิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าไม่มีพระเจ้า,ความไม่มีพระเจ้า,ความชั่วร้าย
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn
enormity(อีนอร์'มิที) n. ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย,ความมหึมา,สิ่งชั่วร้าย., Syn. baseness
funest(ฟิวเนสท') adj. ซึ่งทำให้ความตาย,ซึ่งทำให้เกิดความชั่วร้าย,น่ากลัว,ร้าย,อุบาทว์,อันตราย
pandora's boxn. ตลับแห่งความชั่วร้าย
sin(ซิน) n. บาป,อกุศล,ความชั่ว,ความชั่วร้าย vi. กระทำบาป,กระทำความชั่ว,ละเมิดต่อหลักการ. vt. กระทำผิด., See also: sinningly adv., Syn. trespass,wrongdoing,wickedness,err
squalor(สควอล'เลอะ) n. ความสกปรก,ความมอซอ,ความรุงรัง,ความรุ่มร่าม,ความเสื่อมทราม,ความชั่วร้าย, Syn. poverty,filth
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity
villainy(วิล'ละนี) n. ความเลวร้าย,ความชั่วร้าย,การกระทำที่เลวร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย
wickedness(วิค'คิดนิส) n. ความชั่วร้าย,ความเลวทราม,ความโหดร้าย,พฤติกรรมที่ชั่วร้าย,สิ่งที่ชั่วร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
darkness(n) ความมืด,ความมืดมัว,ความดำ,ความคลุมเครือ,ความชั่วร้าย
demon(n) ปีศาจ,ภูตผี,มาร,ความชั่วร้าย,สัตว์ร้าย
turpitude(n) ความต่ำช้า,ความชั่วร้าย,ความเลวทราม
villainy(n) ความชั่วช้า,คนเลวทราม,ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย
wickedness(n) ความโหดร้าย,ความชั่วร้าย,ความดุร้าย,ความเลวทราม
wretchedness(n) ความยากจน,ความชั่วร้าย,ความเคราะห์ร้าย,ความน่าเวทนา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top