ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเลว

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเลว-, *ความเลว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเลวทราม[N] wickedness, See also: badness, immorality, depravity, Syn. ความต่ำช้า, ความชั่วช้า, Example: ทุกคนรู้จักความเลวทรามของมันดี แต่มันก็ยังลอยหน้าอยู่ได้, Thai definition: ความไม่ดี, การกระทำชั่วช้าเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unocal is emblematic of corporate abuse and corporate power run amokยูโนแคลคือสัญลักษณ์ความเลวร้ายของบรรษัท และอำนาจบรรษัทที่บ้าคลั่ง The Corporation (2003)
It's just being bad.แต่มันเป็นความเลวร้าย Sorry, I Love You (2004)
I'm bored of wicked. I'm here because...ข้าเบื่อความเลวร้าย. Kingdom of Heaven (2005)
For I swear, dreadful darkness will fall upon you.เพราะฉันสาบานว่า ความเลวร้าย หายนะจะมาถึงแก An American Haunting (2005)
I was born from the union of evil and innocence.ของความเลวร้ายและความบริสุทธิ์ An American Haunting (2005)
I know that you piece of shit, but what's he doing on that fucking monitor?ฉันรู้ว่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของความเลว,แต่อะไร เขากำลังทำอะไรในจอมอนิเตอร์บ้านี่ ? Saw II (2005)
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม. V for Vendetta (2005)
And thus I clothe my naked villainy with old odd ends stolen forth from holy writ and seem a saint, when most I play the devil.เมื่อนั้นฉันห่อหุ้มความเลวร้ายอันเปลือยเปล่า... ...ด้วยเศษซากสุดท้าย ที่ขโมยเอามาจากคำจารึกในพระคัมภีร์... ...ดุจดังนักบุญ, ยามที่ฉันเผชิญหน้ากับมัจจุราช V for Vendetta (2005)
the scales of good and evil.เครืองชั่งความดีกับความเลว Happily N'Ever After (2006)
Yeah, yeah. I could have knocked over the scales of good and evil... and changed the destiny of every character in Fairytale Land.ใช่ ใช่ ฉันรู้ ฉันทำ ตาชั่งความดีความเลวหล่น Happily N'Ever After (2006)
The prince defeats Frieda... we fix the scales of good and evil... and the boss doesn't have to know!เจ้าชายชนะฟรายด้า.. เราแก้ไขตาชั่งแห่งความดีความเลว... และเจ้านายก็ไม่ต้องรู้! Happily N'Ever After (2006)
Dastardly follower in charge of badness?ผู้ติดตามเลวๆ ดูแลเรื่องความเลว Happily N'Ever After (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเลว[n.] (khwām lēo) EN: malignance ; badness ; vice   FR: médiocrité [f]
ความเลวทราม[n.] (khwām lēosām) EN: wickedness   
ความเลวร้าย[n.] (khwām lēorāi) EN: vileness   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
badness[N] ความเลว, See also: ความชั่วร้าย, Syn. evil, wickedness, Ant. goodness
baseness[N] ความเลวทราม, See also: ความไม่ดี, Syn. brutality, wickedness, Ant. kindness, mercy
enormity[N] ความเลวทราม, See also: ความชั่วร้าย, ความเสื่อมศีลธรรม, Syn. evil, outrage, wickedness
lewdness[N] ความลามก, See also: ความเลวทราม, Syn. obscenity, lewdness, bawdry, salaciousness, salacity
nefariousness[N] ความเลวร้าย, See also: ความร้ายกาจ
rascality[N] ความสารเลว, See also: ความเลวทราม, Syn. roguery, villainy
turpitude[N] ความเลวทราม
vice[N] ความชั่วร้าย, See also: ความเลว, ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, มลทิน
vileness[N] ความเลวร้าย, See also: ความต่ำช้า, Syn. turpitude, lewdness
villainy[N] ความชั่วร้าย, See also: ความเลวร้าย, Syn. depravity, knavery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burning(เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ
horror(ฮอ'เรอะ) n. ความน่ากลัว,ความน่าเบื่อหน่ายที่สุด,ความเลวร้ายมาก, Syn. dread
ill(อิล) adj.,adv. ไม่สบาย,ป่วย,เป็นโรค,เลว,ชั่ว,น่ารังเกียจ,ไม่เหมาะสม,ยุ่งยาก,ไม่ชำนาญ,มุ่งร้าย. n. ความเลว,ผลร้าย,อันตราย,โชคร้าย,บาดเจ็บ,โรคบาป., See also: illilly adv., Syn. sick,evil,harm
illness(อิล'นิส) n. การไม่สบาย,การเจ็บไข้ได้ป่วย,อาการคลื่นเหียนอาเจียน,ความเลวร้าย
low(โล) adj.,adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย,หย่อน,งอลง,อ่อนเพลีย,อ่อนแรง,ค่าต่ำ,หดหู่ใจ,ต่ำต้อย,เลว,ชั่ว,หยาบช้า,เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ,ราคาต่ำ,ค่าต่ำ,เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง,เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสี
muckrake(มัค'เรค) vt. ค้นหาและเปิดเผยความเลว,การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรืออื่น ๆ, See also: muckraker n.
relapse(รีแลพซฺ') vi.,n. (การ) กลับสู่สภาพเดิม,กลับทรุด,กำเริบใหม่,กลับสู่ความเลวเดิม, See also: relapser n. relapsable adj., Syn. weaken,regress
scaliness(สเคล'ลินิส) n. การมีเกล็ด,การมีสะเก็ด,การตกสะเก็ด,การมีคราบ,คราบบนผิวของเหลว,ความเลวทราม,ความใจแคบ
turpitude(เทอ'พิทูด) n. ความต่ำช้า,ความเลวทราม,พฤติกรรมที่เลวทราม
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity

English-Thai: Nontri Dictionary
baseness(n) ความเลวทราม,ความเลว,ความต่ำช้า
coarseness(n) ความเลว,ความหยาบ,คุณภาพเลว
depravity(n) ความเลวทราม,ความชั่วช้า,ความต่ำช้า,ความเสื่อมทราม
derogation(n) การทำให้เสื่อม,ความเสียหาย,ความเลว
deterioration(n) การเสื่อมลง,ความเลวลง,ความเสื่อมทราม
dirt(n) สิ่งสกปรก,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,ความเลวทราม
enormity(n) ความใหญ่โต,ความมหึมา,ความเลวร้าย,ความร้ายกาจ
evil(n) สิ่งชั่วร้าย,คนชั่วร้าย,ความอัปมงคล,ความเลว,ความชั่ว
immorality(n) ความเลวทราม,ความผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม
impurity(n) ความไม่บริสุทธิ์,ความไม่ดี,ความเลว,การมีสิ่งเจือปน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top