Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ ยิ่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


94 ผลลัพธ์ สำหรับ ยิ่ง  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -ยิ่ง-, *ยิ่ง*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ยิ่ง(adv) extremely, See also: the asmostmost, the greatest, the most extremely, Syn. เป็นยอด, ที่สุด, Example: การถ่ายทอดอารมณ์ให้กับภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
ยิ่ง(adv) the more, Syn. เกิน, ล้ำ, เพิ่มขึ้น, Example: ดูเหมือนว่าหากเขายิ่งวิ่งมากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งเจ็บตัวมากเท่านั้น
ยิ่ง(adv) more, Syn. นัก, แท้, มาก, Example: ผมรักคุณยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้, Thai Definition: อย่างมากมาย, อย่างแท้จริง
ยิ่ง(aux) much, Example: นับวันเธอยิ่งอ้วนมากขึ้นรู้ตัวหรือเปล่า, Thai Definition: เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
ยิ่งนัก(adv) exceedingly, See also: extremely, increasingly, more and more, supremely, Example: คำพูดนี้เป็นประโยคที่ทิ่มตำความรู้สึกของคนชราให้ปวดร้าวยิ่งนัก
ยิ่งกว่า(adv) more…than, See also: even more…than, Syn. มากกว่า, Example: ในอนาคตนั้นภาพเขียนของศิลปินดังจะมีมูลค่ามหาศาลยิ่งกว่าหลักทรัพย์ใดๆ
ยิ่งขึ้น(adv) more, See also: still more, even more, increasingly, further, Syn. เพิ่มขึ้น, Example: เมื่อเทคโนโลยีพัฒนายิ่งขึ้น ความเจริญก็เพิ่มมากขึ้นด้วย
ยิ่งใหญ่(adj) great, See also: superior, mighty, powerful, important, Example: แม้ว่าไคฟูจะไม่ใช่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่เขาก็ทำหน้าที่ได้ดีพอควร
ยิ่งใหญ่(v) be great, See also: be superior, be mighty, be powerful, be important, Example: หัวหน้าเผ่าขณะนั้นมีฐานะเทียบเท่านายอำเภอ ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนขณะนี้
ยิ่งหย่อน(v) be inferior to, See also: be fewer than, be less than, Syn. ด้อย, Example: ผู้หญิงมีความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ชาย

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยิ่งว. ถ้าอยู่ข้างหลัง หมายความว่า เป็นยอด, ที่สุด, เช่น งามยิ่ง ดียิ่ง, ถ้าอยู่ข้างหน้า ใช้ในเชิงเปรียบเทียบหมายความว่า เกิน, ลํ้า, เพิ่มขึ้น, เจริญขึ้น, มากขึ้น, ฯลฯ เช่น ยิ่งงาม ยิ่งดี, ถ้าประกอบหน้าคำอื่นมักมาเป็นคู่กันเสมอ เช่น ยิ่งมากยิ่งดี ยิ่งตียิ่งกัด ยิ่งแก่ยิ่งโง่ ยิ่งโตยิ่งเซ่อ.
ยิ่งกว่านั้นว. มากกว่านั้น.
ยิ่งนักว. อย่างยิ่ง.
ยิ่งยวดว. เยี่ยมที่สุด เช่น มีความสามารถอย่างยิ่งยวด, มากที่สุด เช่น ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด, ยวดยิ่ง ก็ว่า.
ยิ่งใหญ่ว. มีอำนาจมาก เช่น นักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่, มีสติปัญญาความสามารถสูง เช่น กวีผู้ยิ่งใหญ่, สำคัญ เช่น ลดราคาครั้งยิ่งใหญ่.
สหัสายิ่งนัก.
อุค, อุคระยิ่งใหญ่, มีอำนาจ.
อุฬารยิ่งใหญ่, เลิศล้น
เอาฬารยิ่งใหญ่, เลิศล้น
โอฬารยิ่งใหญ่, เลิศล้น

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
a fortiori (L.)ยิ่งกว่านั้น, ยิ่งขึ้นอีก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's mighty purdy. เธอจังอันยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Worse than I thought! ที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่ฉันคิด! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-She's mighty mean! เธอหมายถึงยิ่งใหญ่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аs soon as you're through You'll feel mighty sliсk เร็วที่สุดเท่าที่คุณผ่าน คุณจะรู้สึกเนียนยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That he'll look mighty сute as soon as he's dried ว่าเขาจะดูน่ารักอันยิ่งใหญ่ ทันทีที่เขาแห้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Mighty comfortable. ความสะดวกสบายอัน ยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We've got something marvelous. เรามีบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มาเพื่อท่านครับ The Great Dictator (1940)
Troublemakers! Worse than Jews. พวกกฏบ แย่ยิ่งกว่ายิว The Great Dictator (1940)
Your policy is worse than a crime. It's a tragic blunder. คุณเลวยิ่งกว่าโจร มันน่าเศร้าจริงๆ The Great Dictator (1940)
So you got a big army, huh? คุณมีกองทัพใหญ่ที่ยิ่งใหญ่นะ The Great Dictator (1940)
- Delighted. -ยินดียิ่ง The Great Dictator (1940)
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review. การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ The Great Dictator (1940)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ยิ่ง[ying] (x) EN: excessive ; extreme ; exceedingly ; supremely ; increasingly ; many  FR: sublime ; suprême ; extrême
ยิ่ง[ying] (adv) EN: extremely ; the asmost; the most ; the greatest ; the most extremely ; the more ; more ; much  FR: extrêmement ; à l'extrême
ยิ่ง...ยิ่ง[ying ... ying] (x) FR: plus ... plus
ยิ่งกว่า[ying kwā] (x) EN: more ; even more  FR: encore plus que
ยิ่งกว่านั้น[ying kwā nan] (conj) EN: more than that ; moreover ; furthermore  FR: en outre ; de plus ; en plus de cela
ยิ่งขึ้น[ying kheun] (adv) EN: more ; still more ; even more ; increasingly ; further  FR: de plus en plus
ยิ่งขึ้นไป[ying kheun pai] (adv) EN: increasingly
ยิ่งดีขึ้นทุกที[ying dī kheun thukthī] (x) FR: de mieux en mieux
ยิ่งดีใหญ่[ying dī yai] (x) FR: tant mieux
ยิ่งนัก[ying-nak] (adv) EN: exceedingly ; extremely ; increasingly ; more and more ; supremely

Longdo Approved EN-TH
to be stuck up(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าง, จองหอง
in particular(adv) โดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Syn. especially
made for each otherเหมาะสมกันอย่างยิ่ง เช่น a couple who are just made for each other

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
also(adv) ยิ่งกว่านั้น, See also: ยิ่งไปกว่านั้น, Syn. besides, in addition
and(conj) และ, See also: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น, Syn. also, moreover
A watched pot never boils(idm) ยิ่งคอยก็ยิ่งช้า
besides(adv) นอกจากนี้, See also: ยิ่งไปกว่านี้
big(adj) ใหญ่, See also: ยิ่งใหญ่, Syn. large, Ant. small
even(adv) ยิ่งไปกว่านั้น, Syn. furthermore, moreover, still
furthermore(adv) นอกจากนี้, See also: ยิ่งกว่านี้, มากไปกว่านี้, Syn. besides, in addition, moreover
go beyond(phrv) เกินกว่า, See also: ยิ่งใหญ่กว่า, ดีกว่า, Syn. be beyond
grandiose(adj) ยิ่งใหญ่, See also: หรูหรา, สง่างาม, Syn. grand, flamboyant, Ant. humble
grandiosely(adv) ยิ่งใหญ่, See also: หรูหรา, สง่างาม

Hope Dictionary
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
allen's lawเป็นภาวะที่เกิดในผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งมีทฤษฎีนี้กล่าวว่า มีการรับคาร์โบไฮเดรตมากแต่มีการใช้ยิ่งน้อยลง
americanist(อะเม' ริคันนิสทฺ) n. นักศึกษาเกี่ยวกับเครื่องของอเมริกา (โดยเ) พาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร็และภูมิศาสตร์) พวกเชี่ยวชาญวัฒรธรรมหรือภาษาของอินเดียนแดง. -Americanistic adj. (student of America)
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
arrogance(แอร'โรเกินซฺ) n. ความหยิ่ง,ความยโส,ความจองหอง., Syn. arrogancy n.
arrogant(แอร'โรเกินทฺ) adj. หยิ่ง,ยโส,จองหอง, Syn. haughty, conceited, Ant. modest

Nontri Dictionary
almighty(adj) ยิ่งใหญ่,มีอานุภาพ,มีอำนาจมาก,มีอิทธิพล
arrogance(n) ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ความอวดดี
arrogant(adj) หยิ่ง,จองหอง,ยโส,อวดดี
beloved(adj) ที่รัก,สุดที่รัก,เป็นที่รักยิ่ง
BIG big shot(n) ผู้ยิ่งใหญ่,ผู้มีอิทธิพล
bigness(n) ความใหญ่,ความยิ่งใหญ่,ความสำคัญ
bumptious(adj) ทะลึ่ง,ทะเล้น,อวดดี,หยิ่ง
cockscomb(n) ดอกหงอนไก่,คนหยิ่ง,คนขี้โอ่
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
conceited(adj) หยิ่ง,อวดดี,ทะนง,ถือดี

Longdo Unapproved EN-TH
best of all[bes of all] ยิ่งไปกว่านั้น, ที่่ดีไปกว่านั้น,ที่ดีกว่าอะไรทั้งนั้น
indeed(adv) ยิ่งนัก

Longdo Approved JP-TH
それに[それに, soreni] (n) ยิ่งไปกว่านั้น, นอกเหนือไปจากนั้น
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] (phrase) ยิ่งปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

Longdo Unapproved JP-TH
一層[いっそう, issou] (adv) ยิ่งขึ้นไปอีก
に連れ[につれ, nitsure] (conj) ยิ่ง

Saikam JP-TH-EN Dictionary
以上[いじょう, ijou] TH: ยิ่งกว่า  EN: greater than

Longdo Approved DE-TH
besondersโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น Ich esse Tomaten besonders gern. ฉันชอบทานมะเขือเทศเป็นพิเศษ
durchausทั้งนี้และทั้งนั้น, ทุกวิถีทาง, จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น Er möchte durchaus in diese Schule gehen. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องการจะเข้าโรงเรียนนี้, Syn. unbedingt
insbesonders(adv) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น Autos sind wichtige Exportwaren für die Industrieländer, insbesonders Deutschland und Japan, See also: besonders, besondere
jeยิ่ง มักใช้คู่กับ desto เช่น Je mehr desto besser. ยิ่งมาก ยิ่งดี
sehrอย่างยิ่ง
zudemมากไปกว่านั้น, ยิ่งกว่านั้น
eitel(adj) หยิ่ง, ทะนงตัว
Supraleiter(n) |der, pl. Supraleiter| ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
großartig(adj, adv) ดีมาก, ยิ่งใหญ่ เช่น ein großartiger Junge ชายหนุ่มที่ดีมาก, ein großartiges Bauwerk สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ตระการ, Syn. klasse
je..umso..ยิ่ง.. ยิ่ง.., See also: Related: je

Longdo Approved FR-TH
magnifique(adj) สวยงาม หรูหรา ยิ่งใหญ่ ตระการตา

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.7235 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม