Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ extremely แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


71 ผลลัพธ์ สำหรับ extremely  IH0 K S T R IY1 M L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -extremely-, *extremely*, extreme

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
extremely(adv) อย่างสุดขีด, See also: อย่างมาก, อย่างยิ่ง, อย่างยิ่งยวด, อย่างที่สุด, อย่างเต็มที่, อย่างรุนแรงที่สุด, เต็มพิกัด, Syn. greatly, utterly

Nontri Dictionary
extremely(adv) อย่างยิ่งยวด, อย่างยิ่ง, อย่างที่สุด, อย่างมาก

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extremely high frequency (EHF)ความถี่สูงสุด (อีเอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extremely low frequency (ELF)ความถี่ต่ำสุด (อีแอลเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's extremely important. มันสำคัญมากทีเดียว The Little Prince (1974)
It's a man-eater. It's extremely rare for these waters. มันเป็นฉลามกินคน ซึ่งหายากในน่านนํ้านี่ Jaws (1975)
- Extremely serious. - ร้ายเเรงมากเลยละ Airplane! (1980)
- Considered extremely dangerous. เอลวุด บลูส พิจารณาอย่างสุดขีดซึ่งเป็นอันตราย กระเพนเฟืวเรอ The Blues Brothers (1980)
It's extremely dangerous... to go up on top and round them up in the wild. มันเสี่ยงเกินไป ถ้าเกิดมันหลุดออกไปข้างนอก Day of the Dead (1985)
well, ed, right now we're at an extremely sensitive juncture. ขณะนี้ การเจรจา กำลังอยู่ในจุดที่ละเอียดอ่อน Spies Like Us (1985)
My father told me that this girl is unusually beautiful, ... for a human in this village, and her blood is extremely tasty and mild. พ่อของข้าบอกว่า นังเด็กนั่น งามอย่างไร้ที่ติ เกินกว่าใครในหมู่บ้าน และโลหิตก็แสนโอชา Vampire Hunter D (1985)
We have extremely incriminating photos of you and that little.... เรามีรูปของคุณที่จะนำออกมาฟ้องร้อง... ...รูปของคุณ และหุ่น... Mannequin (1987)
He is an extremely dangerous state! Don't let him through! เขาเป็นบุคคลที่มีอันครายอย่างสูง อย่าให้เขาผ่านไปได้! Akira (1988)
At any rate, he's in an extremely dangerous condition! ถึงตอนนี้แล้ว เขาอยู่ในขั้นที่อันตรายที่สุด Akira (1988)
Okay, I understand your desire for privacy, and I wouldn't dream of intruding if this weren't extremely important. ผมเข้าใจคุณต้องการความเป็นส่วนตัว และผมก็ไม่อยากก้าวก่าย ถ้ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญ Field of Dreams (1989)
Your contributions to the museum over the years have been extremely generous. การบริจาคของคุณ ให้กับทางพิพิธภัณฑ์ ตลอดปีที่ผ่านมา คุณใจกว้างมากๆ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extremelyAn air traffic controller is an extremely high pressure job.
extremelyAs usual, his thoughts were extremely unrealistic.
extremelyComputers are capable of doing extremely complicated work.
extremelyEmperor Nero was an extremely evil tyrant.
extremelyFrank's boss is extremely money hungry.
extremelyHe is an extremely frank person.
extremelyHe is extremely pessimistic and has no aspirations.
extremelyHe seems like a softy on the surface. But at the core he's got an iron will that makes him an extremely tough negotiator.
extremelyHis thoughts are extremely academic.
extremelyI agree with the ban in principle but in practice it will be extremely difficult.
extremelyI may seem confident, but I get extremely nervous speaking in front of people. My hands tremble, I get all tongue-tied, and sometimes I don't even know what I'm saying myself.
extremelyI'm extremely embarrassed that it has taken so long to reply.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ไม่เบา(adv) very, See also: extremely, Syn. มาก, Example: ไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุแค่นี้จะสามารถทำได้ เก่งไม่เบาเลยนะ
มากเกินไป(adv) overabundantly, See also: extremely, Ant. น้อยเกินไป, Example: กรุงเทพฯ ตอนนี้มีประชากรมากเกินไป
อย่างยิ่งยวด(adv) extremely, See also: terribly, Syn. อย่างที่สุด, Example: ผมไม่เคยเห็นใครบ้าบิ่นอย่างยิ่งยวดเช่นเขามาก่อน
ของขึ้น(n) insanity, See also: extremely foolish action, Thai Definition: การแสดงความกล้าอย่างบ้าบิ่นซึ่งไม่ใช่ปกติวิสัย
ยิ่ง(adv) extremely, See also: the asmostmost, the greatest, the most extremely, Syn. เป็นยอด, ที่สุด, Example: การถ่ายทอดอารมณ์ให้กับภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
สุด(adv) extremely, See also: exceedingly, utterly, Syn. มาก, สุดๆ
หนักหนา(adv) extremely, See also: exceedingly, very much, Syn. มากยิ่ง, ยิ่งนัก, นักหนา, Example: มะเร็งร้ายเป็นโรคร้ายที่คนหวาดกลัวกันหนักหนา
หวิว(adv) extremely (light), See also: very (light), Example: เมื่อได้ลองสัมผัสของชิ้นนี้ จึงรู้ว่ามันเบาหวิวจริงๆ, Thai Definition: เบาแทบจะไร้น้ำหนัก, เบามาก
ล้ำ(adv) exceedingly, See also: extremely, very, exceptionally, extraordinarily, Syn. ยิ่ง, Example: แนวความคิดของเขาช่างฉลาดล้ำเหลือเกิน
สุดขั้ว(adv) extremely, See also: exceedingly, awfully, Syn. สุดขีด, เต็มที่, Example: กลุ่มเชื้อชาติและศาสนาที่แตกต่างกันสุดขั้วในอิรักกำลังขัดแย้งกันอย่างรุนแรง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โฉด[chōt] (adj) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious  FR: méchant ; mauvais
ดาย[dāi] (adv) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally
หูดับตับไหม้[hūdaptapmai] (x) EN: extremely loud
ใจรัก[jairak] (v) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in  FR: être fou amoureux ; adorer
จ้าน[jān] (adj) EN: very ; extremely
จัง[jang] (adv) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed  FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จัด[jat] (adv) EN: very ; extremely ; exceedingly ; excessively  FR: extrêmement ; très
จริงจัง[jingjang] (adv) EN: seriously ; extremely ; earnestly  FR: sérieusement
กาจ[kāt] (adv) EN: very ; extremely ; terrible  FR: très
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า[khāi dī pen thēnāmthēthā] (v, exp) EN: be selling like hot cakes ; sell extremely well  FR: se vendre comme des petits pains

CMU Pronouncing Dictionary
EXTREMELY IH0 K S T R IY1 M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
extremely (a) ˈɪkstrˈiːmliː (i1 k s t r ii1 m l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, / ] extremely; pole (geography, physics); utmost; top, #959 [Add to Longdo]
极为[jí wéi, ㄐㄧˊ ㄨㄟˊ, / ] extremely; exceedingly, #3,896 [Add to Longdo]
极其[jí qí, ㄐㄧˊ ㄑㄧˊ, / ] extremely, #4,522 [Add to Longdo]
极度[jí dù, ㄐㄧˊ ㄉㄨˋ, / ] extremely, #7,139 [Add to Longdo]
不亦乐乎[bù yì lè hū, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄌㄜˋ ㄏㄨ, / ] extremely; awfully, #21,678 [Add to Longdo]
巨幅[jù fú, ㄐㄩˋ ㄈㄨˊ, ] extremely large (of paintings, photographs etc), #21,897 [Add to Longdo]
静悄悄[jìng qiāo qiāo, ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄠ ㄑㄧㄠ, / ] extremely quiet, #23,744 [Add to Longdo]
大发雷霆[dà fā léi tíng, ㄉㄚˋ ㄈㄚ ㄌㄟˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] extremely angry, #41,929 [Add to Longdo]
惨绝人寰[cǎn jué rén huán, ㄘㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] extremely tragic (成语 saw); with unprecedented brutality, #46,734 [Add to Longdo]
绝顶聪明[jué dǐng cōng ming, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˇ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, / ] extremely bright (成语 saw), #79,591 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
lebensgefährlich { adj }extremely dangerous [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
いとも[itomo] (adv) extremely [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp, v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
けったくそ悪い;卦体糞悪い[けったくそわるい, kettakusowarui] (adj-i) (vulg) extremely vexing [Add to Longdo]
この上なく;この上もなく[このうえなく(この上なく);このうえもなく(この上もなく), konouenaku ( kono jouna ku ); konouemonaku ( kono ue monaku )] (exp) most of all; extremely [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]
そうにない[souninai] (exp) (after masu-stem of verb) showing no signs of (verb); extremely unlikely to (verb) [Add to Longdo]
それは;そりゃ;そりゃあ[soreha ; sorya ; soryaa] (adv) (1) (See それはそれは・2) very; extremely; (exp) (2) that is [Add to Longdo]
それはそれは[sorehasoreha] (exp, int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely [Add to Longdo]
ど下手[どべた, dobeta] (n, adj-na) very unskillful; extremely awkward [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1781 seconds, cache age: 22.199 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม