ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sehr

S EH1 R   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sehr-, *sehr*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sehr gut, Jamaica. We'll see you in four years, ja?เยี่ยมมาก จาไมก้า เจอกันใหม่ 4 ปีข้างหน้านะ? Cool Runnings (1993)
Sehr gut.ดีมาก Cat and Mouse (2012)
- Sehr gut.- ดีมากเลย Alternative History of the German Invasion (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SEHR S EH1 R

German-Thai: Longdo Dictionary
sehrอย่างยิ่ง
sehr(adv) |ใช้เติมหน้าำคำคุณศัพท์ หรือ อยู่โดดๆได้| อย่างยิ่ง อย่างมาก เช่น Sie hat sehr geweint. เธอร้องให้มาอย่างหนัก, Er ist sehr reich. เขารวยมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sehr lebhafter Mensch; Quirl {m}live wire [Add to Longdo]
Sehrohr {n}periscope [Add to Longdo]
sehr detailliert; spezifischnitty-gritty [Add to Longdo]
sehr deutlich; schonungslos; unverblümt; offen; ungehobelt {adj}blunt [Add to Longdo]
sehr deutlich; schonungslos; unverblümt; offen; ungehobelt {adv}bluntly [Add to Longdo]
sehr engagiert sein (bei)to be very involved (with; in) [Add to Longdo]
sehr oftas often as not; ever so often [Add to Longdo]
sehrvery [Add to Longdo]
sehr klein machendminiaturizing [Add to Longdo]
sehr vielea great many [Add to Longdo]
sehr vielea great many; a great deal [Add to Longdo]
sehr; wirklichvery [Add to Longdo]
sehr langlengthy [Add to Longdo]
sehr selten; nicht sehr oft {adv}occasionally [Add to Longdo]
sehr wechselhaftchameleonic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大いに[おおいに, ooini] sehr, viel [Add to Longdo]
大好き[だいすき, daisuki] sehr_gern_haben [Add to Longdo]
忙殺される[ぼうさつされる, bousatsusareru] sehr_beschaeftigt_sein [Add to Longdo]
[ごく, goku] sehr, aeusserst [Add to Longdo]
満悦[まんえつ, man'etsu] sehr_vergnuegt [Add to Longdo]
煩忙[はんぼう, hanbou] sehr_beschaeftigt [Add to Longdo]
甚大[じんだい, jindai] sehr_gross, ausserordentlich [Add to Longdo]
興味津津[きょうみしんしん, kyoumishinshin] sehr_interessant [Add to Longdo]
興味深い[きょうみぶかい, kyoumibukai] sehr_interessant [Add to Longdo]
褒め上げる[ほめあげる, homeageru] sehr_loben, lobpreisen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  sehr /zeːr/
   right; very

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top