Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ furthermore แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
longdo-survey

×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


31 ผลลัพธ์ สำหรับ furthermore  F ER1 DH ER0 M AO2 R
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -furthermore-, *furthermore*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
furthermore(adv) นอกจากนี้, See also: ยิ่งกว่านี้, มากไปกว่านี้, Syn. besides, in addition, moreover

Hope Dictionary
furthermoreadj. นอกจากนี้, มากกว่านี้, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Syn. further

Nontri Dictionary
furthermore(adv) ยิ่งกว่านั้น, ใช่แต่เท่านั้น, นอกจากนี้, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

Longdo Unapproved EN-TH
furthermoreนอกจากนี้ เนื่องจากนโยบายบริษัท

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Furthermore industry has known about this at least most industries have known about this and have attempted to trivialize these risks. ยิ่งกว่านั้น อุตสาหกรรมก็รู้เรื่องพวกนี้ดี อุตสาหกรรมส่วนใหญ่รู้อยู่แก่ใจ แต่ยังพยายามกลบเกลื่อนความเสี่ยงเหล่านี้ The Corporation (2003)
Furthermore if you're married, in a life full of chance encounters, you won't be able to cook ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเธอแต่งงาน ชีวิตที่เต็มไปด้วยการเผชิญหน้ากัน เธอจะไม่มีทางได้ทำครัวเลย Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Furthermore they live together ยิ่งไปกว่านั้นเขาอยู่ด้วยกัน Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Einstein furthermore realized that gravity is a manifestation of the curvature of space-time. ไอสไตน์ ตระหนักยิ่ง แรงโน้มถ่วงที่มีการรวมตัวกันของ ความโค้งของพื้นที่เวลา Does Time Really Exist? (2011)
Furthermore we didn't steal it, wasn't it, that the contract came out on its own? ยิ่งไปกว่านั้น พวกเราไม่ได้ขโมยมัน แล้วสัญญาฉบับนั้นก็จะออกมาเองใช่ไหมล่ะ Ojakgyo Brothers (2011)
Furthermore in the same year March, Mr. B.'s daughter, Miss B., have been given entry to H. University's Arts Faculty. ยิ่งไปกว่านั้น ในปีเดียวกัน เดือนมีนาคม ลูกสาวของนายบี คุณบี ได้รับการเข้าเรียนที่คณะศิลปะศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเอช Ojakgyo Brothers (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
furthermoreFurthermore, even after the company information session, we sometimes hold company tours.
furthermoreFurthermore, experiments were never carried out against the rules but were performed always well within them - otherwise they would not be recognized as experiments at all.
furthermoreThey rob, and furthermore cheat each other.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ยิ่งกว่านั้น(conj) moreover, See also: furthermore, Syn. อีกทั้ง, Example: ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ยิ่งกว่านั้นยังมีแคลอรี่น้อยเหมาะกับคนที่ควบคุมน้ำหนัก
อนึ่ง(conj) in addition to, See also: furthermore, moreover, besides, for another thing, Example: อนึ่ง ความรักใคร่ยังช่วยให้คนเราได้รับความสุขความพอใจอีกด้วย, Thai Definition: อีกอย่างหนึ่ง, อีกประการหนึ่ง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
นอกจากนี้[nok jāk nī] (x) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond  FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; en dehors de cela ; outre ceci
ยิ่งกว่านั้น[ying kwā nan] (conj) EN: more than that ; moreover ; furthermore  FR: en outre ; de plus ; en plus de cela

CMU Pronouncing Dictionary
FURTHERMORE F ER1 DH ER0 M AO2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary
furthermore (a) fˌɜːʳðəmˈɔːr (f @@2 dh @ m oo1 r)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
还有[hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ, / ] furthermore; in addition; still; also, #185 [Add to Longdo]
再者[zài zhě, ㄗㄞˋ ㄓㄜˇ, ] furthermore, #16,857 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
さえに[saeni] (exp) furthermore; and another thing; even as [Add to Longdo]
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P) [Add to Longdo]
その他にも[そのほかにも, sonohokanimo] (exp) in addition; furthermore; also [Add to Longdo]
も一つ[もひとつ, mohitotsu] (exp) furthermore; adding to the above-mentioned [Add to Longdo]
加うるに[くわうるに, kuwauruni] (conj, exp) besides; furthermore [Add to Longdo]
且つ又;且又[かつまた, katsumata] (conj) (uk) besides; furthermore; moreover [Add to Longdo]
更に[さらに, sarani] (adv, conj) (uk) furthermore; again; after all; more and more; moreover; even more; (P) [Add to Longdo]
此の上[このうえ, konoue] (adv) furthermore; anymore; above or beyond this [Add to Longdo]
尚(P);猶[なお, nao] (adv, conj) (uk) furthermore; still; yet; more; still more; in addition; greater; further; (P) [Add to Longdo]
然も(P);併も;而も(oK)[しかも, shikamo] (conj) (uk) moreover; furthermore; nevertheless; and yet; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1106 seconds, cache age: 12.296 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม