ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bring out

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bring out-, *bring out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring out(phrv) ดึงออกมา, See also: ลากออกมา, Syn. pull out
bring out(phrv) เคลื่อนย้ายออกไปจาก (ห้องหรืออาคาร), Syn. fetch out
bring out(phrv) วางให้เห็น, See also: นำมาให้เห็น, Syn. be out, come out, fetch out
bring out(phrv) เผยให้เห็น, See also: เผยออกมา, แสดงออกมา, Syn. show up
bring out(phrv) ผลิต, See also: สร้าง, Syn. be out, come out, fetch out
bring out(phrv) กระตุ้นให้กล้า(คิด, พูดหรือทำ), Syn. come out, draw out
bring out(phrv) หยุดงานประท้วง, Syn. be out, call out, come out
bring out(phrv) ย้ายไปตั้งรกรากที่อื่น, Syn. come over
bring out(phrv) แสดงออกด้วย (คำพูดหรือเขียน)
bring out(phrv) ได้รับรู้ (สิ่งที่เป็นความลับ), See also: ล่วงรู้, แอบรู้, Syn. let out

WordNet (3.0)
bring(v) take something or somebody with oneself somewhere, Syn. convey, take
bring(v) cause to come into a particular state or condition
introduce(v) bring before the public for the first time, as of an actor, song, etc., Syn. bring out
produce(v) bring onto the market or release, Syn. bring on, bring out
publish(v) prepare and issue for public distribution or sale, Syn. put out, release, bring out, issue
uncover(v) make visible, Syn. reveal, bring out, unveil
unwrap(v) make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret, Syn. let on, let out, disclose, break, give away, reveal, bring out, expose, discover, divulge

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Sighs ] Well, bring out the Gimp.[ การทอดถอนใจ ] ดีนำมาออก Gimp Pulp Fiction (1994)
The war brings out the best in some, you know?สงครามออกมาดีที่สุดในบาง คุณรู้? How I Won the War (1967)
It'll just bring out Rhodes and the men.เดี๋ยวโรห์ดกับพวกได้ยิน Day of the Dead (1985)
How about this? "What's My Orientation?" Every day we bring out guests, and a panel has to guess if they're gay or straight.เอางี้มั้ย"ฉันเป็นเพศไหนเอ่ย" ให้คนดังมาทายกันว่าแขกคนไหนเป็นเกย์ Woman on Top (2000)
Well, bring on the noise and bring on the funk, because I'm bringing out what's in my trunk.รถกระป๋อง? โอหรอ? ส่งเสียงและฟั๊งกี้หน่อย... Inspector Gadget 2 (2003)
The profit motive which drove Klutzy to accomplish so much may bring out the evil as well as the good...การแสวงหากำไรที่เป็นแรงผลักดันคลัทซี่ ให้ประสบความสำเร็จมากมาย อาจนำมาซึ่งความชั่วร้ายเท่า ๆ กับความดี... The Corporation (2003)
I know today she's the main girl, but bringing out the fruits is not that of a big deal.เหตุผลที่คุณสองคน ไปเที่ยวด้วยกัน คุณมีปัญหา เรื่องการสื่อสารแน่ๆ Something About 1% (2003)
And he's got the war which brings out the worst in people.สงครามดึงด้านมืดของคนออกมา Schindler's List (1993)
Let's bring out bachelorette number one!พบกับสาวโสดหมายเลขหนึ่ง! A Cinderella Story (2004)
Okay, okay, let's bring out bachelorette number two!โอเค โอเค คนต่อไป - สาวโสดหมายเลขสอง! A Cinderella Story (2004)
The lady hates chicken salad. So I bring out a bunch of tuna fish sandwiches.ผมเลยเอาแซนด์วิชทูน่าออกมา I Heart Huckabees (2004)
Someone I can bring out the best in... and someone that brings out the best in me.ใครที่ฉันสามารถ ดึงส่วนที่ดีที่สุดออกมาได้ และใครที่สามารถ ดึงส่วนที่ดีที่สุดของฉันออกมา The Perfect Man (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bring outHe intends to bring out a new monthly magazine.
bring outHer husband intends to bring out a new monthly magazine.
bring outIn order to bring out your talents to the full you need to a profession more suited to you, to find a new work place.
bring outIt's warm enough today to bring out a slight sweat.
bring outThey are going to bring out "Romeo and Juliet" this coming fall.
bring outTry to bring out the best in him.

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠し味[かくしあじ, kakushiaji] (n) (putting in) subtle seasoning to bring out the flavor [Add to Longdo]
持ち出す(P);持出す[もちだす, mochidasu] (v5s, vt) (1) to take out; to carry out; to bring out from where it belongs; (2) to mention something; to broach a topic; to bring up (a subject); to raise (an issue); to mention; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top