Search result for

กลุ้ม

(60 entries)
(0.0519 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลุ้ม-, *กลุ้ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลุ้ม[V] worry, See also: depress, distress, Syn. กลุ้มใจ, กังวล, Ant. สบายใจ, Example: ในสังคมเมืองใหญ่ๆ คนต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มาก เมื่อกลุ้มก็มักจะหาทางระบายความเครียดด้วยวิธีการต่างๆ นาๆ, Thai definition: รู้สึกรำคาญหรือยุ่งยากใจ ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
กลุ้มใจ[V] worry, See also: be depressed, distress, Syn. กลุ้ม, กังวลใจ, กลุ้มอกกลุ้มใจ, Ant. สบายใจ, Example: ผมไม่กลุ้มใจเลย เพราะการทำงานอย่างนี้ต้องกระทบกระทั่งคนใหญ่คนโต, Thai definition: รู้สึกรำคาญหรือยุ่งยากใจ
กลุ้มรุม[V] besiege, See also: beset, throng, crowd, Syn. รุม, ล้อม, Example: เด็กกลุ่มใหญ่กำลังกลุ้มรุมเขาจนเรามองไม่เห็นตัวเขา, Thai definition: ประดังห้อมล้อมเข้ามา
กลุ้มอกกลุ้มใจ[V] worry, See also: distress, trouble, be depressed, Syn. กลุ้มใจ, อัดอั้นใจ, Ant. เบิกบาน, ปลอดโปร่ง, Example: เธอกลุ้มอกกลุ้มใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ, Thai definition: รู้สึกรำคาญหรือยุ่งยากใจ ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลุ่ม(กฺลุ่ม) น. คน สัตว์ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นหมู่ ๆ หรือเป็นกลุ่มก้อน เช่น กลุ่มคน กลุ่มดาว กลุ่มด้าย
กลุ่มอาการที่เข้ามารวมกันเช่นนี้ เรียกว่า จับกลุ่ม
กลุ่มลักษณนามเรียกของที่เป็นกลุ่ม เช่น ด้าย ๓ กลุ่ม แบ่งนักเรียนเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน.
กลุ้ม(กฺลุ้ม) ก. ปกคลุมอยู่ทำให้มืดคลุ้ม เช่น ควันกลุ้ม หมอกกลุ้ม. ว. ชุลมุน, ขวักไขว่, เช่น วิ่งกันให้กลุ้ม, ประดังกัน ในคำว่า พูดกันให้กลุ้ม.
กลุ้ม(กฺลุ้ม) ก. รู้สึกอัดอั้นยุ่งใจ เช่น คิดไม่ออกกลุ้มเหลือเกิน.
กลุ้มรุมก. ประดังห้อมล้อมเข้ามา.
กลุ้มอกกลุ้มใจก. รู้สึกกังวลเป็นทุกข์หรือยุ่งยากใจ.
ก๊วนกลุ่มคนที่มักก่อความวุ่นวาย เช่น ก๊วนมอเตอร์ไซค์ซิ่ง ก๊วนกวนเมือง.
แก๊งกลุ่มคนที่ประพฤติตนไม่ดี เช่น ในซอยนี้มีแก๊งติดยา ฉันจึงไม่กล้าเดินเข้าไปคนเดียว.
ไข่ขาวกลุ่มของโปรตีน ซึ่งมีนํ้าหนักโมเลกุลประมาณ ๖๕,๐๐๐ ถึง ๗๐,๐๐๐.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Serena knew how upset I was.เซรีน่ารู้ว่าฉันกลุ้มใจแค่ไหน Pret-a-Poor-J (2008)
I'll say this guy is some sort of a lame or tumor you bailed last week, we're worried you missed the penis enlargement spraysฉันจะบอกคนที่แต่งตัวประหลาดนี้เป็นบางส่วนการจัดเรียงของกะพร่องกะแพร่งหรือบวม คุณ bailed สัปดาห์ที่ผ่านมาเรากำลังกลุ้มใจ คุณพลาดกระเจี๊ยวขยับขยาย sprays Gas Pills (2008)
I know you're exhausted and upset, and so am I.ผมรู้ว่าคุณเหนื่อย แล้วก็กลุ้มใจ ผมก็เหมือนกัน Orphan (2009)
Just upset.- แค่กลุ้มใจน่ะ Up in the Air (2009)
I need to know if you remember any woman that gave you any signals, depression...ฉันต้องการจะรู้ถ้านายจำได้ มีผู้หญิงไหนที่ให้สัญญาณอะไร ของความกลัดกลุ้ม... Up in the Air (2009)
- They're all depressed. We're firing them.- ทุกคนก็กลัดกลุ้มหมด ก็เราไล่เขาออก Up in the Air (2009)
Your sarcasm worries me.กลุ้มกับวาจาแดกดันของเธอเหลือเกิน Nowhere Boy (2009)
Not in a weird way, just to have a little mess around with.ไม่ใช่เพี้ยนนะเว้ย จะได้มีอะไรเล่นแก้กลุ้ม Nowhere Boy (2009)
Lisa was so worried about her mom she was afraid to go to bed.ลิซ่ากลุ้มเรื่องแม่เค้ามาก จนไม่กล้าเข้านอน Beyond Here Lies Nothin' (2009)
We're all susceptible to it... the dread and anxiety of not knowing what's coming.พวกเราทั้งหมด หวั่นไหวง่าย... ต่อความน่ากลัว และความกลุ้มใจ ของการ ไม่รู้ ว่าอะไรจะเกิดขึ้น I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
To leave you stewing in your mediocrity.เพื่อให้คุณคลายจากความกลัดกลุ้มใจในความอยากเป็นคนธรรมดาของคุณ Chapter Two 'Ink' (2009)
You seem upset.คุณดู... กลุ้มใจ Throwdown (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy   FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กลุ่ม[n.] (klum) EN: ball of string ; ball of thread   FR: pelote [f]
กลุ่ม[n.] (klum) EN: [classifier : reels, balls of string, rolls, skeins, groups of persons]   FR: [classificateur : bobines, écheveaux, pelotes, groupes de personnes]
กลุ้ม[v.] (klum) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried   FR: être abattu ; être accablé
กลุ่มก้อน[n.] (klumkøn) EN: group   
กลุ่มคน[n. exp.] (klum khon) EN: crowd ; throng ; group ; community ; group of people   FR: groupe de personnes [m]
กลุ่มคนเสื้อน้ำเงิน[n. exp.] (klum khon seūa nāmngoen) EN: blue shirt people ; blue shirts   
กลุ่มคนเสื้อแดง [n. exp.] (klum khon seūa daēng) EN: red shirts   FR: chemises rouges [fpl]
กลุ่มคำ[n. exp.] (klum kham) EN: phrase   
กลุ่มจับตาประชาธิปไตย[n. exp.] (klum japtā prachāthippatai) EN: watchdog   FR: observateurs [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
besiege with[PHRV] รุมเร้าด้วย, See also: กลุ้มรุมด้วย
worry[VI] วิตกกังวล, See also: กลุ้มใจ, เป็นทุกข์, พะวง, ห่วงใย, เป็นห่วง, กลุ้มใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)
anguish(แอง' กวิช) n. อาการปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมานมาก, อาการกลัดกลุ้มมาก
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering)
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
badly(แบด'ลี) adj.,adv. เลว,ร้าย,บกพร่อง,ไม่ถูกต้อง,มีอารมณ์กลัดกลุ้ม,ป่วย, Syn. not well
beset(บิเซท') {beset,beset,besetting,besets} vt. โจมตีทุกด้าน,กลุ้มรุม,รบกวน,ห้อมล้อม, See also: besetment n. ดูbeset besetter n. ดูbeset, Syn. annoy
besetting(บิเซท'ทิง) adj. ซึ่งโจมตีหรือกลุ้มรุมอย่างไม่หยุดยั้ง
besiege(บีซีจฺ') {besieged,besieging,besieges} vt. ล้อม,โอบล้อม,ล้อมโจมตี,กลุ้มรุมด้วย (คำถาม/งาน/การรบกวนหรืออื่น ๆ), See also: besiegement n. besieger n.
discompose(ดิสคัมโพซ') vt. ทำให้กลัดกลุ้ม,ทำให้ไม่เป็นสุข,ก่อกวน., See also: discomposedly adv., Syn. disarrange
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad,gloomy,dreary,cheerless ###A. pleasing,joyful

English-Thai: Nontri Dictionary
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
beset(vt) โจมตี,กลุ้มรุม,จู่โจม,ห้อมล้อม,ทำให้จนแต้ม
besiege(vt) ล้อมรอบ,กลุ้มรุม,โอบล้อม
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม
disconsolate(adj) สิ้นหวัง,เศร้าสลด,สิ้นหวัง,หดหู่,กลัดกลุ้ม
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
dump(n) ความเศร้า,ความทุกข์ใจ,ความหดหู่ใจ,ความกลัดกลุ้ม
dun(vt) ทวงถาม,รบกวน,ทำให้กลุ้ม,ทวงเงิน
fret(n) ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด,ความกลุ้ม,ความเป็นทุกข์
fret(vi) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,กลุ้ม,หัวเสีย,เสียใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กลุ้มใจ English: to be troubled

German-Thai: Longdo Dictionary
besorgt(adj adv) กลุ้มใจ เช่น Heute sieht er besorgt aus. วันนี้เขาดูท่าทางกลุ้มใจ, See also: S. betrübt, Related: unglücklich

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top