ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dump

D AH1 M P   
121 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dump-, *dump*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dump[N] คลังเก็บอาวุธ (ทางทหาร)
dump[VT] ทิ้ง, See also: สุม, กอง, Syn. throw over, jilt
dump[N] ที่ทิ้งขยะ, See also: กองขยะ, Syn. trash pile, rubbish heap
dump[SL] อึ, See also: ถ่ายอุจจาระ
dumper[N] รถขนดินหรือหิน, Syn. dumptruck
dump on[PHRV] หลอกลวง (คำไม่เป็นทางการ), See also: เอาเปรียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dump(ดัมพฺ) vt. ทิ้งขยะ,ทิ้ง,เท,ทุ่มเท,ขับไล่,ยกเลิก vi. ตกลงมาอย่างกะทันหัน,ทิ้งขยะ. n. กองขยะ,ที่ทิ้งขยะ,การเท., See also: dumper n. ดูdump, Syn. throw
dumpling(ดัมพฺ'ลิง) n. ก้อนแห้งต้ม,ก้อนหมี่,ก้อนพูดดิ่งยัดไส้แอปเปิลหรือผลไม้อื่น
antidumping(แอนทีดัม' พิง) adj. ซึ่งต่อต้านนโบยายทุ่มตีตลาด
screen dumpการพิมพ์ภาพบนจอหมายถึง การสั่งพิมพ์ข้อความหรือภาพที่ปรากฏอยู่บนจอภาพทั้งหมดออกมาทางเครื่องพิมพ์ มีความหมายเหมือน print screen

English-Thai: Nontri Dictionary
dump(n) ความเศร้า,ความทุกข์ใจ,ความหดหู่ใจ,ความกลัดกลุ้ม
dump(n) ที่ทิ้งขยะ,กองขยะ,การทิ้ง
dump(vt) เท,ทิ้งขว้าง,ยกเลิก,ขับไล่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dump๑. เท(ข้อมูล)๒. ข้อมูลเทออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dumpingการทุ่มตลาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dumpingการทุ่มตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dumping syndromeกลุ่มอาการอาหารเร่งทุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dump เท, กอง, เทกอง
การนำขยะไปเทหรือสุมไว้โดยไม่มีแบบแผน [สิ่งแวดล้อม]
dumped riprapdumped riprap, หินทิ้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Dumpingการทุ่มตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Dumping (International trade)การทุ่มตลาด [TU Subject Heading]
Dumping at Sea การทิ้ง(ลง)ทะเล [สิ่งแวดล้อม]
dumpy levedumpy leve, กล้องระดับดัมปี [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Apple dumplings!เกี๊ยวแอปเปิ้ล! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Crapple dumpkins.คแรปล ดัมกินส Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Come on. Out with it! Tell me, what else would a woman of her class be doing in a dump like this?โธ่เอ้ย บอกมาเถอะ ว่าผู้หญิงมีระดับ อย่างหล่อนจะมาทำอะไรในที่กระจอกๆ แบบนี้ Rebecca (1940)
- We take it from a German petrol dump.เราเอามันจากการถ่ายโอน ข้อมูลน้ำมันเยอรมัน ดีมากครับ How I Won the War (1967)
Harve, you and Carl take it out tomorrow and dump it in the drink.ฮาร์ฟ พรุ่งนี่นายกับคาร์ล เอามันไปโยนทิ้งทะเล Jaws (1975)
I have spent the last several weeks programming Hal for a 1,000-day orbit back to Earth and now all those programs will have to be dumped.การเขียนโปรแกรมสำหรับ แฮล วงโคจร 1000 วัน กลับมาสู่โลกและตอนนี้ทุก โปรแกรมเหล่านั้น จะต้องถูกทิ้ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
So this is the young lady he dumped you for?ตกลงนั่นเป็นสาวที่เขานอนด้วยรึ? Mannequin (1987)
Dump the asshole.ทิ้งเขาเถอะ Punchline (1988)
This is bad. What do we do with him? We can't just dump him on the street.แย่แน่ๆ, เราจะทำไงกับมัน เอาไปทิ้งไว้ข้างถนนไม่ได้หรอกนะ Goodfellas (1990)
That dump? Are you crazy?โง่หรือเปล่า แกบ้าเหรอไง Mannequin: On the Move (1991)
The ex-wife teaches him everything she knows, makes him rich and he dumps her, huh?ไม่.. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
She's making those potato dumplings you like.ป้าทำมันฝรั่งที่นายชอบเอาไว้ให้. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dumpWhen the singer appeared on stage the audience gave him the Bronx cheer, because he dumped his wife for another woman.
dump"Look! Thanks to you I'm getting dumped all the time." "Oh? Isn't it just because of your everyday behaviour?"
dumpHe was dumped by his girlfriend.
dumpNo dumping of rubbish here!
dumpHumpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again.
dumpWhy don't you just call a spade a spade and admit that she dumped you for that American guy she met at the English school?
dumpYou've just been down in the dumps.
dumpHumpty Dumpty sat on a wall; Humpty Dumpty had a great fall; All the King's horses and all the King's men; Couldn't put Humpty Dumpty together again.
dumpJapan disproved phony accusations of computer chip dumping.
dumpBefore retiring he usually dumps the chicken feed from all his pockets onto the table.
dumpYou were about to dump her flat out, weren't you?
dumpThe taxi collided head-on with a dumpster truck and was badly crushed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุ่มทุน[V] dump money to, Example: ผู้กำกับละครทุ่มทุนมหาศาลสำหรับละครเรื่องนี้ โดยยกกองถ่ายบินถ่ายทำไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์, Thai definition: นำเงินจำนวนมากไปลงทุน
ม่อต้อ[ADJ] dumpy, See also: short and plump, squat, stocky, Syn. ซึ่งเตี้ยล่ำ, Ant. ซึ่งสูงโปร่ง, Example: ผู้ที่มีอาชีพที่ต้องให้บริการลูกค้า ไม่ค่อยมีใครที่รูปร่างม่อต้อ
เกี๊ยว[N] dumpling, Example: อาหารสร้างชื่อของร้านนี้ก็มีบะหมี่-เกี๊ยว ข้าวหน้าเป็ด ข้าวหมูแดง, Count unit: ตัว, Thai definition: ของกินชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งสาลีเป็นแผ่นห่อหมูสับเป็นต้น, Notes: (จีน)
ทุ่มตลาด[V] dumping, See also: import goods in order to sell at lower price, Syn. ตีตลาด, Thai definition: นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศในราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติของสินค้านั้น อันก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ทุ่มตลาด[V] dumping, See also: flood the market with, out down the price to get hold of the market, Syn. ตีตลาด, Example: เขาทุ่มตลาด ด้วยการออกสินค้าตัวใหม่ในราคาต่ำกว่าสินค้าคู่แข่ง, Thai definition: นำสินค้าจำนวนมากออกขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติ
โละทิ้ง[V] discard, See also: dump, get rid of, reject, Example: บาลสร้างโรงจอดรถใต้ดินและโละทิ้งที่จอดรถบนดินตามถนนหนทางต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัมพ์[v.] (dam) EN: dump   
การทุ่มตลาด[n. exp.] (kān thumtalāt) EN: dumping   FR: dumping [m] (anglic.)
กะหรี่ปั๊บ[n.] (karīpap) EN: curry puff ; fried curry dumpling (with meat or vegetable snuffing)   
เกี๊ยว[n.] (kīo) EN: dumpling ; wonton   FR: boulette de pâte [f] ; ravioli [m]
กองขยะ[n. exp.] (khøng khaya) EN: pile of garbage ; garbage dump   FR: tas d'ordures [m]
ม่อต้อ[v.] (møtø) EN: be dumpy ; be short and plump ; be squat ; be stocky   
มอเตอร์[adj.] (møtø) EN: dumpy ; short and plump ; squat ; stocky ; fat   FR: trapu ; râblé
ระบายสินค้า[v. exp.] (rabāi sinkhā) EN: release products ; release commodity ; dump   
ซึ่งเตี้ยล่ำ[adj.] (seung tīa lam) EN: dumpy   
เทขยะ[v. exp.] (thē khaya) EN: tip rubbish ; dump rubbish ; empty garbage   FR: vider les ordures

CMU English Pronouncing Dictionary
DUMP    D AH1 M P
DUMPS    D AH1 M P S
DUMPY    D AH1 M P IY0
DUMPER    D AH1 M P ER0
DUMPED    D AH1 M P T
DUMPTY    D AH1 M P T IY0
DUMPING    D AH1 M P IH0 NG
DUMPLING    D AH1 M P L IH0 NG
DUMPSTER    D AH1 M P S T ER0
DUMPSTERS    D AH1 M P S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dump    (v) dˈʌmp (d uh1 m p)
dumps    (v) dˈʌmps (d uh1 m p s)
dumpy    (j) dˈʌmpiː (d uh1 m p ii)
dumped    (v) dˈʌmpt (d uh1 m p t)
dumper    (n) dˈʌmpər (d uh1 m p @ r)
dumpers    (n) dˈʌmpəz (d uh1 m p @ z)
dumpier    (j) dˈʌmpɪəʴr (d uh1 m p i@ r)
dumping    (v) dˈʌmpɪŋ (d uh1 m p i ng)
dumpiest    (j) dˈʌmpɪɪst (d uh1 m p i i s t)
dumpling    (n) dˈʌmplɪŋ (d uh1 m p l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuán, ㄊㄨㄢˊ, / ] dumpling, #917 [Add to Longdo]
饺子[jiǎo zi, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙, / ] dumpling; pot-sticker, #7,283 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, / ] dumplings with meat filling, #17,101 [Add to Longdo]
水饺[shuǐ jiǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] dumplings or wonton in broth, #18,652 [Add to Longdo]
自卸车[zì xiè chē, ㄗˋ ㄒㄧㄝˋ ㄔㄜ, / ] dump truck [Add to Longdo]
饺子馆[jiǎo zi guǎn, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙ ㄍㄨㄢˇ, / ] dumpling restaurant [Add to Longdo]
饺饵[jiǎo ěr, ㄐㄧㄠˇ ㄦˇ, / ] dumpling; pot-sticker; same as 餃子|饺子 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absteuerbeschleuniger {m}dump valve [Add to Longdo]
Dumpingverbotsgesetz {n}antidumping [Add to Longdo]
Dumpingpreis {m} | zu Dumpingpreisen verkaufen; verschleuderndumping price; giveaway price | to dump [Add to Longdo]
Kipper {m} (LKW)dump truck [Add to Longdo]
dumpf aufschlagen; dröhnen; aufschlagen; aufprallento thud [Add to Longdo]
Autoschütter {m}dump truck; dumper [Add to Longdo]
Kipper {m}dump truck; dumper [Add to Longdo]
Muldenkipper {m}dump truck; dumper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たこ焼き;蛸焼[たこやき, takoyaki] (n) octopus dumplings [Add to Longdo]
みたらし団子;御手洗団子[みたらしだんご, mitarashidango] (n) skewered rice dumplings in a sweet soy glaze [Add to Longdo]
わらび餅;蕨餅[わらびもち, warabimochi] (n) bracken-starch dumpling (type of dumpling traditionally made using bracken starch) [Add to Longdo]
オンラインダンプ[, onraindanpu] (n) {comp} online dump [Add to Longdo]
カーダンパー[, ka-danpa-] (n) car dumper [Add to Longdo]
コアを吐く[コアをはく, koa wohaku] (exp,v5k) {comp} to dump core; to dump memory contents [Add to Longdo]
コアダンプ[, koadanpu] (n) {comp} core-dump [Add to Longdo]
ゴミ漁り[ゴミあさり, gomi asari] (n) picking through garbage; dumpster diving; scavenging rubbish [Add to Longdo]
ゴミ捨て場[ゴミすてば, gomi suteba] (n) dump site [Add to Longdo]
ソーシャルダンピング[, so-sharudanpingu] (n) social dumping [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダンプ[だんぷ, danpu] dump (vs) [Add to Longdo]
フルダンプ[ふるだんぷ, furudanpu] full dump [Add to Longdo]
メモリダンプ[めもりだんぷ, memoridanpu] memory dump [Add to Longdo]
事後分析ダンプ[じごぶんせきダンプ, jigobunseki danpu] postmortem dump [Add to Longdo]
変更域ダンプ[へんこういきダンプ, henkouiki danpu] change dump [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dump \Dump\ (d[u^]mp), n. [See {Dumpling}.]
   A thick, ill-shapen piece; a clumsy leaden counter used by
   boys in playing chuck farthing. [Eng.] --Smart.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dump \Dump\, n. [Cf. dial. Sw. dumpin melancholy, Dan.dump dull,
   low, D. dompig damp, G. dumpf damp, dull, gloomy, and E.
   damp, or rather perh. dump, v. t. Cf. {Damp}, or {Dump}, v.
   t.]
   1. A dull, gloomy state of the mind; sadness; melancholy; low
    spirits or a mild depression; despondency; ill humor; --
    now used only in the plural.
    [1913 Webster]
 
       March slowly on in solemn dump.    --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
       Doleful dumps the mind oppress.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I was musing in the midst of my dumps. --Bunyan.
    [1913 Webster]
 
   Note: The ludicrous associations now attached to this word
      did not originally belong to it. "Holland's translation
      of Livy represents the Romans as being `in the dumps'
      after the battle of Cann[ae]." --Trench.
      [1913 Webster]
 
   2. Absence of mind; revery. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. A melancholy strain or tune in music; any tune. [Obs.]
    "Tune a deploring dump." "Play me some merry dump."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. An old kind of dance. [Obs.] --Nares.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dump \Dump\, n.
   1. A car or boat for dumping refuse, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. A ground or place for dumping ashes, refuse, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is dumped.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mining) A pile of ore or rock.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dump \dump\ n.
   a coarse term for defecation.
 
   Syn: shit.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dump \Dump\ (d[u^]mp), v. t. [imp. & p. p. {Dumped}; p. pr. &
   vb. n. {Dumping}.] [OE. dumpen to throw down, fall down, cf.
   Icel. dumpa to thump, Dan. dumpe to fall suddenly, rush,
   dial. Sw. dimpa to fall down plump. Cf. {Dump} sadness.]
   1. To knock heavily; to stump. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   2. To put or throw down with more or less of violence; hence,
    to unload from a cart by tilting it; as, to dump sand,
    coal, etc. [U.S.] --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   {Dumping car} or {Dumping cart}, a railway car, or a cart,
    the body of which can be tilted to empty the contents; --
    called also {dump car}, or {dump cart}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dump
   n 1: a coarse term for defecation; "he took a shit" [syn:
      {shit}, {dump}]
   2: a piece of land where waste materials are dumped [syn:
     {dump}, {garbage dump}, {trash dump}, {rubbish dump},
     {wasteyard}, {waste-yard}, {dumpsite}]
   3: (computer science) a copy of the contents of a computer
     storage device; sometimes used in debugging programs
   4: a place where supplies can be stored; "an ammunition dump"
   v 1: throw away as refuse; "No dumping in these woods!"
   2: sever all ties with, usually unceremoniously or
     irresponsibly; "The company dumped him after many years of
     service"; "She dumped her boyfriend when she fell in love
     with a rich man" [syn: {dump}, {ditch}]
   3: sell at artificially low prices [syn: {dump}, {underprice}]
   4: drop (stuff) in a heap or mass; "The truck dumped the garbage
     in the street"
   5: fall abruptly; "It plunged to the bottom of the well" [syn:
     {plunge}, {dump}]
   6: knock down with force; "He decked his opponent" [syn: {deck},
     {coldcock}, {dump}, {knock down}, {floor}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 dump
  n.
 
   1. An undigested and voluminous mass of information about a problem or the
   state of a system, especially one routed to the slowest available output
   device (compare {core dump}), and most especially one consisting of hex or
   octal {runes} describing the byte-by-byte state of memory, mass storage, or
   some file. In {elder days}, debugging was generally done by groveling over
   a dump (see {grovel}); increasing use of high-level languages and
   interactive debuggers has made such tedium uncommon, and the term dump now
   has a faintly archaic flavor.
 
   2. A backup. This usage is typical only at large timesharing installations.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DUMP
     Dial-Up Network Profile (Bluetooth, SPP, DUN)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top