Search result for

swag

(78 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swag-, *swag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swag[N] ม่าน, See also: มู่ลี่, Syn. curtain, drapery
swag[N] เฟื่องระย้า, See also: พู่ห้อย, Syn. festoon
swag[N] ของที่ปล้นมาได้ (คำสแลง), See also: ของที่ขโมยมา, ของโจร, Syn. booty, loot, plunder, stolen property
swag[N] ห่อสัมภาระ, See also: ห่อกระเป๋าเดินทาง, Syn. pack
swag[N] การเดินโซเซ, See also: การเดินเซไปมา, Syn. lurch, sway
swag[VI] เดินโซเซ, See also: เดินเซไปมา, Syn. lurch, sway
swage[N] เหล็กที่ใช้ตอกโลหะ
swagger[VI] เดินกร่าง, See also: เดินส่ายอาดๆ, เดินวางท่า, Syn. strut, swank
swagger[VI] คุยโว, See also: คุยโอ้อวด, Syn. boast, brag, show off
swagger[N] การวางโต, See also: การเดินอวดโก้, การวางท่าโต, การคุยโว, Syn. strut, showing off, pomposity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swag(สแวก) n. เฟื่องระย้า,พู่ห้อย,ของล้ำค่า,เงิน,ห่อกระเป๋าเดินทาง,การปล้น,ของที่ปล้นมา,การเดินซวนเซ,จำนวนมาก. vi. เดินซวนเซ,ย้อย,ห้อย,จมลง,เดินทางไปมาด้วยห่อกระเป๋า
swage(สเวจ) n. เครื่องมืออโลหะที่เย็นให้เป็นรูปต่าง ๆ ,เหล็กตอกโลหะให้เป็นรูปต่าง ๆ ,เบ้าเหล็ก vt. งอโลหะให้เป็นรูปต่าง ๆ ,อัด,บีบ., See also: swager n.
swagger(สแวก'เกอะ) vi.,n. (การ) เดินวางท่า,เดินเชิดหน้า,วางท่าอย่างใหญ่,คุยโวหรือโอ้อวดเสียงดัง vt. หลอกลวง,พูดหลอกลวง,ขู่ขวัญ., See also: swaggerer n. swaggeringly adv., Syn. stride

English-Thai: Nontri Dictionary
swagger(vi) คุยโว,เดินไว้ท่า,พูดหลอกลวง,เดินเชิดหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swageตอกทำแบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
swagga[sa-wag-ga] (slang ) เอกลักษณ์หนึ่งของตัวเองหรือบุคคล ที่ทำให้มีความแตกต่างไม่เหมือนผู้อื่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
While you are constantly Showering the cheerios with swag.ทั้งๆที่คุณใช้อภิสิทธิ์ ให้กับเด็กทีมเชียร์มาตลอด Mattress (2009)
All swagger and rock and roll.วางฟอรืมและ ร็อคแอนโรล Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
- Swag! - Oh, thanks.นี่จ้ะ! Keep Your Friends Close (2010)
Aapka swagat hai, sir. Welcome, sir.สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับครับท่าน Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
We're not looting dead bodies for swag.เราไมแย่งของจากศพไปขาย The Grey (2011)
I have a little bit of club swag here that I think's really gonna catch on.ครูมีของบางอย่าง ที่อยากใช้เป็นสื่อของชมรม ครูคิดว่ามันสื่อได้ชัดเจนดี พร้อมนะ Sexy (2011)
Swag bags worth more than my car...กระเป๋าหรูๆ ที่แพงกว่ารถ Can't See the Fae-Rest (2011)
I fell into bed with you after 2 glasses of wine and 20 minutes of swagger.แค่ไวน์สองแก้ว ฉันก็นอนกับคุณ กับ 20 นาทีแห่งความภาคภูมิ There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
One of his flunkies just gave us some swag.คนของเขา เพิ่งให้สร้อยข้อมือกับเรา Girl's Best Friend (2011)
We finished stuffing swag bags,พวกเราจัดการแพ็คของที่ระลึกเรียบร้อยแล้ว Never Letting Go (2011)
We'll ve each student a swag bag full of this:เราจะให้นักเรียนทุกคน หิ้วกระเป๋าที่เต็มไปด้วยเจ้าพวกนี้ I Am Unicorn (2011)
One, two, three, swag!หนึ่ง, สอง, สาม, สู้! Pitch Perfect (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swagThe speaker swaggered into the lecture hall.
swagWho said you can swagger around like that just because you're one year ahead of me?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำเบ่ง[V] put on airs, See also: swagger, be snobbish, be stuck-up, act big, be pretentious, Syn. วางท่า, จองหอง, ยโสโอหัง, วางก้าม, Example: เขาทำเบ่งแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะกลัว, Thai definition: วางท่าอวดอำนาจ
วางฟอร์ม[V] put on airs, See also: swagger, put on an affected pose, assume affectedly, Syn. วางท่า, Example: คนไทยนั้นจะมูมมามด้วยความหิวโหยอย่างไรก็ทำได้ แต่ต่อหน้าคนอื่นต้องวางฟอร์มไว้ก่อน, Thai definition: กำหนดท่าทางให้ภูมิฐาน
เดินกร่าง[V] swagger, Syn. เดินอวดเบ่ง, Example: วัยรุ่นกลุ่มนี้ชอบดื่มสุราอาละวาด เดินกร่าง ใช้อำนาจที่มีฉ้อฉลผู้อื่น, Thai definition: อาการเดินที่แสดงท่าว่ายิ่งใหญ่เหนือผู้อื่น
วางก้าม[V] put on airs, See also: swagger, show off, act in a boastful way, Syn. วางโต, Example: นักเรียนไทยมักเจอแต่พวกผู้ใหญ่ที่ชอบวางก้าม ทำท่าสั่งสอนอย่างแต่ทำจริงๆ อีกอย่าง, Thai definition: ทำท่าใหญ่โต, ทำท่าเป็นนักเลงโต
ผันผยอง[V] prance, See also: swagger, Example: พญาวานรผันผยองลำพองขน, Thai definition: เผ่นลําพองหมุนรอบตัว
วางข้อ[V] swagger, See also: display arrogance, display courage, put on airs, act big, be arrogant, Syn. วางกล้าม, วางโต, อวดดี, อวดเก่ง, วางท่า, Example: เขาถือว่าเป็นลูกเจ้านายจึงวางข้อไม่เกรงใจใคร, Thai definition: แสดงท่าทางว่าเก่งกล้า, แสดงท่าทางอวดดี
วางโต[V] act big, See also: swagger, be arrogant, Syn. วางกล้าม, ทำใหญ่, วางข้อ, วางท่า, Thai definition: ทำท่าใหญ่โต, ทำท่าเป็นนักเลงโต
ยกตนข่มท่าน[V] bluster, See also: swagger, swank, brag, Example: เขาชอบยกตนข่มท่านเสมอจนไม่มีใครคบแล้ว, Thai definition: พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า, Notes: (สำนวน)
กรีดกราย[ADV] swagger, See also: move slowly, strut, walk gracefully, Syn. นวยนาด, เยื้องกราย, ลอยชาย, Example: นางแบบเดินกรีดกรายพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้า, Thai definition: เยื้องกราย, เดินทอดแขน
กรุยกราย[ADV] swaggeringly, See also: coquettishly, Example: เธออยู่ในชุดราตรีสวย เดินกรุยกรายไปรอบเวที, Thai definition: มีท่าทางหยิบหย่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินกร่าง[v.] (doēn krāng) EN: swagger   FR: se pavaner
เก่งแต่ปาก[v. exp.] (keng tāe pāk) EN: brag ; talk big ; boast ; swagger ; vaunt ; know only how to talk   FR: être fort en parole ; être un fort en gueule (fam.) ; avoir une grande gueule (fam.)
เขื่อง[adv.] (kheuang) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly   
คุยโต[v. exp.] (khui tō) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt   FR: se vanter ; se flatter
กร่าง[v.] (krāng) EN: swagger ; strut ; swank   
ลอยชาย[v.] (løichāi) EN: swagger   FR: musarder ; flâner ; traîner ; muser (litt.) ; traînasser (fam.) ; traînailler (fam.)
วางก้าม[v.] (wāngkām) EN: put on airs ; swagger   FR: se conduire de façon arrogante
วางท่า[v.] (wāngthā) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose   FR: frimer ; prendre de grands airs
วางโต[v.] (wāngtō) EN: swagger ; be arrogant   
โว[v.] (wō) EN: brag ; boast ; swagger ; vaunt ; bluster ; talk big   FR: se vanter

CMU English Pronouncing Dictionary
SWAGER    S W EY1 G ER0
SWAGGER    S W AE1 G ER0
SWAGERTY    S W AE1 JH ER0 T IY0
SWAGGART    S W AE1 G ER0 T
SWAGGERTY    S W AE1 G ER0 T IY0
SWAGGERING    S W AE1 G ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swag    (n) (s w a1 g)
swagger    (v) (s w a1 g @ r)
Swaggart    (n) (s w a1 g @ t)
swaggers    (v) (s w a1 g @ z)
swaggered    (v) (s w a1 g @ d)
swaggerer    (n) (s w a1 g @ r @ r)
swaggerers    (n) (s w a1 g @ r @ z)
swaggering    (v) (s w a1 g @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
besonders vage (wilde) VermutungSWAG : super wild ass guess [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スエージング[, sue-jingu] (n) swaging [Add to Longdo]
スワガーコート[, suwaga-ko-to] (n) swagger coat [Add to Longdo]
フォルクスワーゲン[, forukusuwa-gen] (n) Volkswagen; VW; (P) [Add to Longdo]
偉ぶる[えらぶる, eraburu] (v5r) (See 偉がる) to put on airs; to swagger; to act self-importantly [Add to Longdo]
威張る(P);意張る(iK)[いばる(P);えばる, ibaru (P); ebaru] (v5r,vi) to be proud; to swagger; (P) [Add to Longdo]
横行闊歩[おうこうかっぽ, oukoukappo] (n,vs) swaggering [Add to Longdo]
肩で風を切る[かたでかぜをきる, katadekazewokiru] (exp,v5r) to swagger about [Add to Longdo]
肩肘張る[かたひじはる, katahijiharu] (v5r) to swagger; to stiffen [Add to Longdo]
虎の威を借る狐[とらのいをかるきつね, toranoiwokarukitsune] (exp) (id) person who swaggers about under borrowed authority; small man acting arrogantly through borrowed authority; a fox that borrows the authority of a tiger [Add to Longdo]
伸し歩く;のし歩く[のしあるく, noshiaruku] (v5k,vi) to swagger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swag \Swag\, v. i. [imp. & p. p. {Swagged}; p. pr. & vb. n.
   {Swagging}.] [Cf. Icel. sveggja, sveigja to bend, to sway,
   Norw. svaga to sway. See {Sway}.]
   1. To hang or move, as something loose and heavy; to sway; to
    swing. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. To sink down by its weight; to sag. --Sir H. Wotton.
    [1913 Webster]
 
       I swag as a fat person's belly swaggeth as he goeth.
                          --Palsgrave.
    [1913 Webster]
 
   3. To tramp carrying a swag. [Australia]
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swag \Swag\, n.
   1. A swaying, irregular motion.
    [1913 Webster]
 
   2. A burglar's or thief's booty; boodle. [Cant or Slang]
    --Charles Reade.
    [1913 Webster]
 
   3. [Australia]
    (a) A tramping bushman's luggage, rolled up either in
      canvas or in a blanket so as to form a long bundle,
      and carried on the back or over the shoulder; --
      called also a {bluey}, or a {drum}.
    (b) Any bundle of luggage similarly rolled up; hence,
      luggage in general.
 
         He tramped for years till the swag he bore
         seemed part of himself.      --Lawson.
      [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swag
   n 1: valuable goods
   2: goods or money obtained illegally [syn: {loot}, {booty},
     {pillage}, {plunder}, {prize}, {swag}, {dirty money}]
   3: a bundle containing the personal belongings of a swagman
   v 1: droop, sink, or settle from or as if from pressure or loss
      of tautness [syn: {sag}, {droop}, {swag}, {flag}]
   2: walk as if unable to control one's movements; "The drunken
     man staggered into the room" [syn: {stagger}, {reel}, {keel},
     {lurch}, {swag}, {careen}]
   3: sway heavily or unsteadily

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top