Search result for

prêté

(105 entries)
(0.1356 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prêté-, *prêté*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
preterm infant (n ) ทารกที่คลอดก่อนกำหนด คือ คลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preter[N] อดีต
pretend[VI] แกล้งทำว่าเป็นจริง, Syn. feign, simulate, falsely
pretend[VT] แกล้งทำว่าเป็นจริง, Syn. feign, simulate, falsely
preterm[N] ทารกคลอดก่อนกำหนด
pretest[N] การทดสอบเบื้องต้น, See also: การทดสอบล่วงหน้า
pretest[VI] ทดสอบเบื้องต้น, See also: ทดสอบล่วงหน้า
pretest[VT] ทดสอบเบื้องต้น, See also: ทดสอบล่วงหน้า
pretext[N] ข้ออ้าง, Syn. guise
pretence[N] การแสร้งทำ, See also: การหลอกลวง, Syn. pretense
pretense[N] พฤติกรรมที่ไม่จริงใจ, See also: การเสแสร้ง, Syn. deceit, falsification, Ant. honesty, sincerity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pretence(พรีเทนซ',พรี'เทนซฺ) n. การแสร้งทำ,การอวดอ้าง,มารยา,ความหลอกลวง,การอ้างสิทธิ.
pretend(พรีเทนดฺ') vt.,vi. แสร้งทำ,เสแสร้ง,หลอกลวง,อวดอ้าง,อ้างสิทธิ., Syn. simulate,fake
pretender(พรีเทน'เดอะ) n. ผู้เสแสร้ง,ผู้แสร้งทำ,ผู้หลอกลวง,ผู้ปลอมแปลง,ผู้อวดอ้าง
pretense(พรีเทนซฺ') n. = pretence (ดู)
pretension(พรีเทน'เชิน) n. การเรียกร้อง,การอ้างสิทธิ,ข้ออ้าง,การอวดอ้าง,มารยา
pretentious(พรีเทน'เชิส) adj. อวดอ้าง,เส-แสร้ง,มายา,อวดเบ่ง., See also: pretentiousness n., Syn. ostentatious
preterit(เพรท'เทอริท) n.,adj. อดีตกาล, ที่แล้วมา, Syn. past
preterite(เพรท'เทอริท) n.,adj. อดีตกาล, ที่แล้วมา, Syn. past
preternatural(พรีเทอแนช'เชอเริล) adj. ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,ผิดธรรมชาติ,วิเศษ,กาย-สิทธิ,มหัศจรรย์., See also: preternaturalism,preternaturality,preternaluralism n., Syn. exceptional
pretest(พรี'เทสทฺ) n. vt.,vi.,n. (การ) ทดสอบเบื้องต้น,ทดสอบล่วงหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
pretence(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง
pretend(vi) เสแสร้ง,อวดอ้าง,หลอกลวง,สมมุติ
pretense(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง
pretension(n) การเรียกร้องสิทธิ์,การอ้างสิทธิ์,การอวดอ้าง,มารยา
pretentious(adj) โอ้อวด,ที่อวดอ้าง,ที่อ้างสิทธิ์,ซึ่งทำท่า
preterite(adj) อดีตกาล
preterite(n) รูปอดีต
preternatural(adj) ผิดธรรมชาติ,ผิดธรรมดา,กายสิทธิ์,วิเศษ,มหัศจรรย์
pretext(n) ข้ออ้าง,ข้อแก้ตัว,มารยา,การทดสอบเบื้องต้น
interpreter(n) คนอธิบาย,นักเขียน,นักดนตรี,ตัวละคร,ผู้แปล,ล่าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pretence, falseการหลอกลวง, การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretended rightสิทธิที่แอบอ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretender to the throneรัชทายาทที่ได้รับสมมุติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preter legalไม่ถูกต้องตามกฎหมาย, นอกเหนือกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretermitted heirทายาทที่ถูกละเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretextข้ออ้าง, ข้อแก้ตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preteensวัยแรกรุ่น [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีซี้[V] pretend to be acquainted, See also: befriend, feign friendship, Example: นักธุรกิจตีซี้กับนักการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ, Thai definition: ทำเป็นเข้ามาสนิทสนม, Notes: (สแลง)
ตีลูกเซ่อ[V] pretend to know nothing, See also: pretend ignorance, Syn. ตีลูกซึม, ตีหน้าเซ่อ, Example: ฉันก็แอบทอดสายตาให้เป็นระยะๆ กะว่าบอกรักผ่านสายลมแสงแดด แต่เจ้าตัวดันทำไม่รู้ไม่ชี้ ตีลูกเซ่อ, Thai definition: อาการแสร้งทำว่าไม่รู้เรื่อง, Notes: (ปาก)
ตีหน้าเซ่อ[V] pretend ignorance, Syn. ตีลูกเซ่อ, Example: คนที่ถูกจับได้ว่าโกง จะบอกว่าฉันไม่ได้ทำ เป็นการโกหกแบบหน้าด้านๆ ตีหน้าเซ่อ ตีหน้าซึม, Thai definition: ทำหน้าเซ่อทำนองว่าไม่รู้เรื่องหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้น
ทำไก๋[V] feign innocence, See also: pretend ignorance, Syn. ทำไม่รู้ไม่ชี้, ทำไม่รู้ไม่เห็น, Example: อย่าทำไก๋ไปเลยฉันรู้แกวเธอหรอก
ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน[V] feign indifference, See also: pretend indifference, Syn. ไม่สนใจ, ไม่รู้ไม่ชี้, เมินเฉย, Example: ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนถ้านักการเมืองทำเป็นทองไม่รู้ร้อน ไม่รับฟังปัญหาของประชาชน, Thai definition: เมินเฉยต่อเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้น, Notes: (สำนวน)
ไขหู[V] pretend not to hear, See also: turn a deaf ear to, Syn. หูทวนลม, Example: เธอทำไขหูเสียก็สิ้นเรื่องไม่เห็นต้องไปสนใจกับคำพูดไร้สาระของเขาเลย, Thai definition: ไดยินแต่ทำเป็นว่าไม่ได้ยิน
ไขสือ[V] pretend, See also: dissemble, Syn. แกล้งโง่, ไก๋, Example: อย่ามาทำเป็นไขสือหน่อยเลย เขาบอกรักเธอแล้วใช่ไหม, Thai definition: รู้แล้วทำเป็นไม่รู้
คำแก้ตัว[N] excuse, See also: pretext, plea, defense, alibi, pretense, Syn. คำอธิบาย, Example: เรามักได้ยินคำแก้ตัวอย่างค่อนข้างหนาหูว่าเพราะการศึกษาในเมืองไทยยังไม่แพร่หลาย
ปล่อยแก่[V] pretend to be young, Example: ขอลูกหลานอย่าได้ถือสาคนแก่ที่นานๆ ครั้งจะขอปล่อยแก่สักที, Thai definition: ทำตัวเป็นหนุ่มเป็นสาว, Notes: (ปาก)
เสแสร้ง[V] pretend, See also: fake, simulate, Syn. แสร้ง, แกล้ง, หลอกลวง, หลอก, Ant. จริงใจ, Example: เขาเสแสร้งพูดถึงความทุกข์ยากของคนจน โดยไม่ได้สอดใส่ความรู้สึกอะไรลงไป, Thai definition: แกล้งทำให้เข้าใจเป็นอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
บำรุงบำเรอ[v. exp.] (bamrung-bamroē) EN: pander to ; indulge   FR: se prêter aux exigences de ; se plier à
ชุ่ย[adv.] (chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly   FR: sans soin ; sans prêter attention
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
ฟัง[v.] (fang) EN: listen to ; hear ; hark   FR: écouter ; auditionner ; prêter l'oreille
ให้กู้[v.] (hai kū) EN: loan ; lend   FR: prêter avec intérêt
ให้ยืม[v. exp.] (hai yeūm) EN: lend   FR: prêter
ให้...ยืม[v. exp.] (hai ... yeūm) FR: prêter à ...

CMU English Pronouncing Dictionary
PRETE    P R IY1 T
PRETEEN    P R IY2 T IY1 N
PRETEND    P R IY0 T EH1 N D
PRETERM    P R IY1 T ER0 M
PRETEXT    P R IY1 T EH2 K S T
PRETEENS    P R IY2 T IY1 N Z
PRETENSE    P R IY0 T EH1 N S
PRETENDS    P R IY0 T EH1 N D Z
PRETENDER    P R IY0 T EH1 N D ER0
PRETENDED    P R IY0 T EH1 N D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pretend    (v) (p r i1 t e1 n d)
pretext    (n) (p r ii1 t e k s t)
pretence    (n) (p r i1 t e1 n s)
pretends    (v) (p r i1 t e1 n d z)
preterit    (n) (p r e1 t @ r i t)
pretexts    (n) (p r ii1 t e k s t s)
pretences    (n) (p r i1 t e1 n s i z)
pretended    (v) (p r i1 t e1 n d i d)
pretender    (n) (p r i1 t e1 n d @ r)
preterite    (n) (p r e1 t @ r i t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい子ぶる;好い子ぶる[いいこぶる, iikoburu] (v5r) to act the goody-goody; to pretend to be nice [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls) [Add to Longdo]
インタープリタ;インタープリター[, inta-purita ; inta-purita-] (n) {comp} interpreter [Add to Longdo]
インタプリタ[, intapurita] (n) (1) {comp} interpreter; (2) interpretive program [Add to Longdo]
エアギター[, eagita-] (n) air guitar (imaginary instrument used when pretending to play the guitar) [Add to Longdo]
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[グリフてつづきインタプリタ, gurifu tetsuduki intapurita] (n) {comp} glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
ナイーブ[, nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáng, ㄧㄤˊ, ] pretend [Add to Longdo]
假托[jiǎ tuō, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨㄛ, / ] pretext; a false pretext [Add to Longdo]
托辞[tuō cí, ㄊㄨㄛ ㄘˊ, / ] pretext; excuse; also written 託詞|托词 [Add to Longdo]
故作[gù zuò, ㄍㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, ] pretend [Add to Longdo]
矫揉造作[jiǎo róu zào zuò, ㄐㄧㄠˇ ㄖㄡˊ ㄗㄠˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] pretension; affectation; putting on artificial airs [Add to Longdo]
空心老大[kōng xīn lǎo dà, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, ] pretentious and vacuous person [Add to Longdo]
装屄[zhuāng bī, ㄓㄨㄤ ㄅㄧ, / ] pretentious bastard (lit. cunt, taboo slang, 裝B|装B is common euphemism); person who pretends to be bigger or richer than they are [Add to Longdo]
托词[tuō cí, ㄊㄨㄛ ㄘˊ, / ] pretext; excuse; also written 托辭|托辞 [Add to Longdo]
衅端[xìn duān, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨㄢ, / ] pretext for a dispute [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
メタファイル解釈系[めたファイルかいしゃくけい, meta fairu kaishakukei] metafile interpreter [Add to Longdo]
解釈済み引数表記[かいしゃくずみひきすうひょうき, kaishakuzumihikisuuhyouki] interpreted parameter literal [Add to Longdo]
解釈実行プログラム[かいしゃくじっこうプログラム, kaishakujikkou puroguramu] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
穿孔翻訳機[せんこうほんやくき, senkouhonyakuki] interpreter (device) [Add to Longdo]
転送穿孔翻訳機[てんそうせんこうほんやくき, tensousenkouhonyakuki] transfer interpreter [Add to Longdo]
翻訳解釈実行プログラム指示文[ほんやくかいしゃくじっこうプログラムしじぶん, honyakukaishakujikkou puroguramu shijibun] interpreter directive [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top