ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nixes

N IH1 K S IH0 Z   
186 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nixes-, *nixes*, nixe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nixes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nixes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nix[VT] ปฎิเสธ, Syn. no
nix[INT] หยุด, Syn. halt, stop
phenix[N] นกขนาดใหญ่ที่สวยงามในเทพนิยายซึ่งมีอายุถึง 500 ปี, See also: นกฟินิกซ์, Syn. phoenix
phoenix[N] นกฟินิกซ์, See also: นกอมตะ, นกเทพนิยายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความตายและการฟื้นคืนชีพมาใหม่, Syn. phenix
phoenix[N] คนที่ดีเลิศ, See also: สิ่งดีเลิศ, Syn. paragon
phoenix[N] คนหรือสิ่งที่ฟื้นจากการทนทุกข์ทรมานจากภัยพิบัติหรือความเลวร้ายต่างๆ
phoenix[N] กลุ่มดวงดาวฟีนิกซ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nix(นิคซฺ) n. ความไม่มีอะไร. -adv. ไม่. interj. คำอุทานแสดงความไม่เห็น vt. คัดค้าน,ไม่เห็นด้วย,ห้าม
phenix(ฟิ'นิคซฺ) n. =phoenix (ดู)
phoenix(ฟิ'นิคซฺ) n. นกนิยายขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีอายุถึง500-600ปีมันสามารถเผาตัวมันเองให้ตายและจากเถ้าถ่านนั้นมันจะกลายเป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป,บุคคลหรือสิ่งที่เป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป บุคคลหรือสิ่งที่สวยงามหาที่เปรียบไม่ได้,บุคคลหรือสิ่งที่ดีเลิศ,ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง,ชื่อดวงดาว
unixยูนิกซ์เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ของคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันหลายราย (multiusers) โปรแกรมระบบนี้เขียนด้วยภาษาซี (ซี) พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยเบลล์ ของบริษัท TT&T เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ราวปลายทศวรรษ 1960 ใช้ได้ทั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ชนิด 32 บิต) มินิคอมพิวเตอร์ และเมนเฟรมโปรแกรมระบบยูนิกซ์นั้น กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกที มี่โปรแกรมสำเร็จจำนวนมากที่เขียนภายใต้ระบบนี้ ระบบนี้มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างระบบดอส (DOS) และระบบกุย (GUI) ดู DOS และGUI ประกอบ
xenixซีนิกซ์เป็นชื่อระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) รุ่นหนึ่ง ซึ่งบริษัทไมโครซอฟต์ (Microsoft) นำมาพัฒนาเพื่อให้ใช้ได้กับไมโครคอมพิวเตอร์ แล้วตั้งชื่อว่า ซีนิกซ์

English-Thai: Nontri Dictionary
nixie(n) แม่คงคา
phenix(n) นกในเทพนิยาย
phoenix(n) นกในเทพนิยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fornixส่วนทบโค้ง, ส่วนโค้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vernixไขหุ้มทารก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Unixยูนิกซ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Unixยูนิกซ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
XENIX ซีนิกซ์ [TU Subject Heading]
Dynix (Computer system)ไดนิกซ์ (ระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
UNIX (Computer operating system)ยูนิกซ์ (ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
UNIX Shell (Computer programs)ยูนิกซ์ เชลล์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Conjunctiva of the Fornixเยื่อบุนัยน์ตาบริเวณโฟนิกซ์ [การแพทย์]
Conjunctive Fornixซอกเยื่อบุตา [การแพทย์]
Fornixกระพุ้ง [การแพทย์]
Fornix, Anteriorผนังช่องคลอด,ด้านหน้าของปากมดลูก [การแพทย์]
Fornix, Lowerฟอร์นิกซ์ล่าง [การแพทย์]
Fornix, Posteriorหลังตัวปากมดลูก,บริเวณที่ลึกที่สุดของหลืบ,ที่สุดปลายช่องคลอดด้านหลัง [การแพทย์]
Fornix, Upperโฟนิกซ์บน [การแพทย์]
Unixยูนิกซ์, ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบ 32 บิต พัฒนาขึ้นโดย AT&T สามารถทำงานได้หลายงาน โดยผู้ใช้หลายๆคน ใช้ได้กับโปรแกรมระบบงานมากมาย และรองรับภาษาโปรแกรมได้หลายภาษา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nix (n ) เล่น dota แล้ว noob

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nix.NixChristmas in July (1940)
No.- Du nix Kirche? Hunting Scenes from Bavaria (1969)
Phoenix?PhönixClash (2009)
Nixie?Nixie? Zac's Return to Mako (2013)
In Phoenix.ในฟีนิกซ์ Don Juan DeMarco (1994)
I just seen your grandmother and she's got the bizarre impression that your name is John Arnold DeMarco... that you grew up in Phoenix, Arizona... and that your father died in a car crash.ผมแค่ไปพบคุณย่าคุณ และเธอก็มีความคิดแผลงๆ ว่าชื่อคุณคือจอห์น อาร์โนล์ด ดีมาร์โก้ Don Juan DeMarco (1994)
- In Phoenix, Arizona.ในฟีนิกซ์ อริโซน่า Don Juan DeMarco (1994)
You mean you never lived in Phoenix, Arizona?คุณหมายถึงคุณไม่เคยอยู่ใน ฟีนิกซ์ อริโซน่า Don Juan DeMarco (1994)
No, I never lived in Phoenix, Arizona.ไม่ ผมไม่เคยอยู่ใน ฟีนิกซ์ อริโซน่า Don Juan DeMarco (1994)
She said that you met Tony in Queens, New York, and until recently she said she only saw her grandson once in her life, when she was in Phoenix, Arizona.เธอบอกว่าคุณพบกันใน ควีนส์ นิวยอร์ค และจนกระทั่งเร็วๆ นี้ เธอบอกว่าเธอเห็นหลานชายเพียงครั้งเดียว ครั้งเดียวในชีวิต ตอนเธออยู่ใน ฟีนิกซ์ อริโซน่า Don Juan DeMarco (1994)
Me and my parents moved to Phoenix when I was a kid.ผมและพ่อแม่ผมย้ายไป ฟีนิกซ์ ตอนผมเป็นเด็ก Don Juan DeMarco (1994)
He said no... 'cause he in Phoenix.เพราะเขาไปฟีนิกซ์ Heat (1995)
By the time I get to Phoenix♪ ขณะที่ฉันไปถึงฟีนิกซ์ Heat (1995)
I think you'll agree, my dear, that together... we've created something of a phoenix from the ashes.เธอจะเห็นว่าเราได้ร่วมกัน สร้างไก่ป่าให้เป็นไก่ฟ้าได้ทันทีเลย Titanic (1997)
I'm Shining Phoenix Mountain Gou.ฉันคือนกฟีนิซเงา กูภูเขา Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
It so happens that the phoenix whose tail feather resides in your wand, gave another feather.มันบังเอิญว่านกฟีนิกซ์ ที่ให้ขนหางในไม้ของคุณนี่ ได้ให้ขนอีกอัน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- Roger Nixon, Metropolis Inquisitor.ผมโรเจอร์ นิกสัน, นักข่าวประจำที่เมโทรโพลิสน่ะ X-Ray (2001)
Richard Milhouse Nixon... was a man of many contradictions.Richard Milhous Nixon... :was a man of many contradictions. Maid in Manhattan (2002)
Richard Nixon was born in...Richard Nixon was born in... Maid in Manhattan (2002)
The new Nixon tapes.The new Nixon tapes. Maid in Manhattan (2002)
- Richard Nixon was Republican.ริชาร์ด นิกสันเป็นรีพับลิกัน Maid in Manhattan (2002)
I have never met a... a 10-year-old Nixon aficionado.ผมไม่เคยเจอเด็กสิบขวบ ที่รอบรู้เรื่องนิกสันขนาดนี้ Maid in Manhattan (2002)
Now you're starting to sound like Richard Nixon.Now you're starting to sound like Nixon. Maid in Manhattan (2002)
Fawkes is a phoenix, Harry.ฟอกส์ เป็นนกฟีนิกซ์ แฮร์รี่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Fascinating creatures, phoenixes.เป็นสัตว์น่าพิศวง ฟีนิกซ์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Phoenix tears have healing powers.น้ำตานกฟีนิกซ์สมานแผล Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
In 1999, he established Phoenix Software, which exports various games to international markets.ในปี 1999 เขาได้เปิดบริษัท Phoenix Software ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งออกเกมส์ต่างๆ ไปยังนานาประเทศ Crazy First Love (2003)
I lined up a job in Phoenix and I'm going straight to Arizona State. I'm not coming back.ฉันจะหางานทำในฟีนิกซ์ และจะตรงไปรัฐอริโซน่า ฉันจะไม่กลับมาอีกแล้ว Raise Your Voice (2004)
Head down the Phoenix for a roast, veg out in the pub for a bit then wander home, watch a bit of telly, go to bed.คืออย่างนี้ ดูเหมือนว่าแกจะไม่ใช่ขโมย ที่เก่งอะไรนักหนา บางทีแกน่าจะลองทำอย่างอื่นดูบ้าง Shaun of the Dead (2004)
'You were born 4-15-71 in Nixa, Missouri.(คุณเกิดเมื่อ 4-15-71 ที่นิกซ่า มิสซูรี) The Bourne Supremacy (2004)
I hear the, uh— the snow's very good at Chamonix.ได้ยินมาว่า หิมะสวยที่ Chamonix The Constant Gardener (2005)
The only other option is Phoenix.มีทางเลือกเดียวคือ ฟินิกส์ Just Like Heaven (2005)
- Would you consider it? - Phoenix, San Francisco.แล้วคุณจะเลือกอะไรล่ะ ฟีนิกส์ หรือ ซานฟราน Just Like Heaven (2005)
I have an offer in Phoenix. Life's good.ผมได้ตำแหน่งที่ ฟีนิกส์ล่ะ โชคดีจริงๆ Just Like Heaven (2005)
Please. He's doing high fives he's not in Phoenix.หยุดเลย มันออกจะดีใจที่ไม่ต้องไปฟีนิกซ์ Just Like Heaven (2005)
You don't understand? It means make a Phoenix Fist and hit with all your might.ไม่เข้าใจงั้นเหรอ? House of Fury (2005)
This is from the phoenix office, bradshaw college in tempe, 6 fires in 7 months.นี่มาจากสำนักงานที่ฟินิกซ์/Nวิทยาลัย แบรดชอว์ ในเทมป์ ไฟไหม้6 ครั้งในรอบ 7 เดิอน Compulsion (2005)
Phoenix, I have eye on the prize.ฟีนิกซ์, เห็นรางวัลแล้ว Mission: Impossible III (2006)
Phoenix, get to the LZ now.ฟีนิกซ์, ไปจุดนัดพบเดี๋ยวนี้ Mission: Impossible III (2006)
A personality that, in our sessions, came to call itself the Phoenix.ส่วนอีกด้านหนึ่งจะกระทำโดยสัญชาตญาณ ทั้งความกระหาย ความสุข และความรุนแรง X-Men: The Last Stand (2006)
Far more critical is whether the woman in front of us is the Jean Grey we know, or the Phoenix furiously struggling to be free.หรือนกฟีนิกส์ที่ทุรนทุรายหาอิสรภาพ - เธอดูสงบนิ่งในสายตาผม - ก็เพราะผมทำให้เป็นอย่างนั้น X-Men: The Last Stand (2006)
Looks like we're going to Phoenix.รู้ไหม เราจะไปฟรินนิกกัน The Marine (2006)
There's this guy in Phoenix-คนซื้อเพชร มันอยู่ในฟรินนิก The Marine (2006)
I got worried when you didn't call. How's Phoenix?คุณไม่โทรมาเลยฉันเป็นห่วง ที่ฟีนิกซ์เป็นไงคะ Big Momma's House 2 (2006)
Oh, Phoenix? The convention.อ๋อ ฟีนิกซ์ ประชุมน่ะเหรอ Big Momma's House 2 (2006)
Wanna give you a call from, uh - from Phoenix.โทรมาหาคุณจาก... ฟีนิกซ์ Big Momma's House 2 (2006)
...give you a call from, uh - from Phoenix.โทรมาหาคุณจาก... ฟีนิกซ์ Big Momma's House 2 (2006)
It will rise like a phoenix from the ashes of Mode...จากกองขี้เถ้าของ "โหมด" Grin and Bear It (2007)
I tried to find more Nixon.อยากให้มี นิคสัน มากกว่านี้ ผมลองหาแล้ว Live Free or Die Hard (2007)
The Order of The Phoenix.ภาคีนกฟินิกส์ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nixTektronix's new software perfectly responds to the needs of customers using logic analysers.
nixNixon tried to stonewall through Watergate by ignoring it, but it didn't work.
nixNixon was caught lying because he bugged his own office.
nixWe skied down to Chamonix.
nixPhoenix is the capital of Arizona.
nixRichard Nixon dropped from public attention.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป้ง[N] Phoenix humilis, See also: Phoenix paludosa, Syn. ต้นเป้ง, Example: ในสวนสาธารณะนี้มีต้นเป้งอยู่หลายต้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่ม 3 ชนิดในสกุล Phoenix วงศ์ Palmae ก้านใบมีหนาม คือ เป้งทะเล (P. paludosa Roxb.) ขึ้นตามชายทะเล, เป้งดอย (P. humilis Royle) ขึ้นตามป่าดอน, และ เป้งบก หรือ ปุ้มเป้ง (P. acaulis Ham.) ขึ้นในป่าเต็งรัง
อินทผลัม[N] date palm, See also: Phoenix dactylifera Linn., Syn. อินทผาลัม, Thai definition: ชื่อปาล์มชนิด Phoenix dactylifera Linn. ในวงศ์ Palmae ผลกินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หงส์[n.] (hong) EN: Chinese legendary phoenix   
หงส์ร่อนมังกรรำ[n. exp.] (hong rǿn mangkøn ram) EN: hovering phoenix, dancing dragon   
คนที่ดีเลิศ[n.] (khon thī dīloēt) EN: phoenix ; paragon   
นกฟินิกซ์ [n. exp.] (nok Finik) EN: Phoenix   
นกคุ่มอืดเล็ก[n. exp.] (nok khum eūt lek) EN: Small Buttonquail ; Little Buttonquail   FR: Turnix d’Andalousie [m] ; Turnix mugissant [m] ; Turnix sauvage [m] ; Turnix d'Afrique [m] ; Turnix tachydrome [m] ; Caille bédouine [f]
นกคุ่มอืดใหญ่[n. exp.] (nok khum eūt yai) EN: Yellow-legged Buttonquail   FR: Turnix indien [m] ; Turnix à nuque rouge [m] ; Hémipode moucheté [m] ; Turnix moucheté [m]
นกคุ่มอกลาย[n. exp.] (nok khum ok lāi) EN: Barred Buttonquail   FR: Turnix combattant [m] ; Hémipode batailleur [m] ; Hémipode outarde [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NIX    N IH1 K S
UNIX    Y UW1 N IH0 K S
ENIX    EH1 N IH0 K S
PENIX    P EH1 N IH0 K S
NIXON    N IH1 K S AH0 N
NIXIE    N IH1 K S IY0
NIXES    N IH1 K S IH0 Z
NIXED    N IH1 K S T
MINIX    M IH1 N IH0 K S
NIXONS    N IH1 K S AH0 N Z
PENNIX    P EH1 N IH0 K S
PINNIX    P IH1 N IH0 K S
MULNIX    M AH1 L N IH0 K S
MINNIX    M IH1 N IH0 K S
MANNIX    M AE1 N IH0 K S
PHENIX    F EH1 N IH0 K S
PHOENIX    F IY1 N IH0 K S
SCONNIX    S K AA1 N IH0 K S
ANIXTER    AE1 N IH0 K S T ER0
NIXON'S    N IH1 K S AH0 N Z
NIXDORF    N IH1 K S D AO2 R F
CHAMONIX    CH AE1 M AH0 N IH0 K S
MULLENIX    M AH1 L AH0 N IH0 K S
MULLINIX    M AH1 L IH0 N IH0 K S
MULLENIX    M UW1 L IH0 N IH0 K S
CHAMONIX    SH AE1 M OW0 N IY2 K S
NIXDORF'S    N IH1 K S D AO2 R F S
SILICONIX    S IH2 L IH0 K AA1 N IH0 K S
TEKTRONIX    T EH2 K T R AA1 N IH0 K S
PHOENIX'S    F IY1 N IH0 K S IH0 Z
COMPTRONIX    K AA2 M P T R AA1 N IH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nix    (n) nˈɪks (n i1 k s)
Phoenix    (n) fˈiːnɪks (f ii1 n i k s)
phoenix    (n) fˈiːnɪks (f ii1 n i k s)
phoenixes    (n) fˈiːnɪksɪz (f ii1 n i k s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèng, ㄈㄥˋ, / ] phoenix; surname Feng, #4,465 [Add to Longdo]
凤凰[fèng huáng, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] phoenix, #5,455 [Add to Longdo]
实例[shí lì, ㄕˊ ㄌㄧˋ, / ] an actual example; UNIX shell, #15,252 [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] phoenix, #19,733 [Add to Longdo]
尼克松[Ní kè sōng, ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ ㄙㄨㄥ, / ] Nixon, #23,009 [Add to Longdo]
龙飞凤舞[lóng fēi fèng wǔ, ㄌㄨㄥˊ ㄈㄟ ㄈㄥˋ ㄨˇ, / ] lit. dragon flies, phoenix dances (成语 saw); fig. flamboyant, #56,178 [Add to Longdo]
菲尼克斯[Fēi ní kè sī, ㄈㄟ ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ ㄙ, ] Phoenix, capital of Arizona, #81,098 [Add to Longdo]
雏凤[chú fèng, ㄔㄨˊ ㄈㄥˋ, / ] lit. phoenix in embryo; fig. young talent; budding genius, #140,835 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] phoenix; river gull, #270,591 [Add to Longdo]
尼克森[Ní kè sēn, ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ ㄙㄣ, ] Nixon (name); Richard M Nixon (1913-1994), US president 1969-1974, #317,116 [Add to Longdo]
凤凰座[fèng huáng zuò, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Phoenix (constellation), #342,279 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] young phoenix, #417,623 [Add to Longdo]
威凤一羽[wēi fèng yī yǔ, ㄨㄟ ㄈㄥˋ ㄧ ㄩˇ, / ] lit. one phoenix feather; fig. a glimpse that reveals the whole [Add to Longdo]
翔凤[xiáng fèng, ㄒㄧㄤˊ ㄈㄥˋ, / ] Soaring Phoenix (Chinese built Advanced Regional Jet passenger plane, model number ARJ-900 etc) [Add to Longdo]
部份[bù fen, ㄅㄨˋ ㄈㄣ˙, ] part (of a whole); piece; section; share; shell (Unix) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nixe {f} | Nixen {pl}mermaid | mermaids [Add to Longdo]
Wassernixe {f} | Wassernixen {pl}mermaid | mermaids [Add to Longdo]
Wassernixe {f} | Wassernixen {pl}nixie | nixies [Add to Longdo]
nix; nichtsnix [Add to Longdo]
verbieten; ablehnento nix [Am.] [Add to Longdo]
verneinen | verneinend | verneinend | verneinend | verneint | verneint | verneinte | verneinteto negate | negating | negativing | nixing | negates | negatives | negated | negatived [Add to Longdo]
über den Haufen werfento nix [Am.] [Add to Longdo]
Außen fix, innen nix!All show and no substance! [Add to Longdo]
Nebelkrähe {f} [ornith.]Hooded Crow (Corvus cornix) [Add to Longdo]
Wachtel {f} [ornith.]Common Quail (Coturnix coturnix) [Add to Longdo]
Phönixsturmvogel {m} [ornith.]Phoenix Petrel [Add to Longdo]
Wasser-Haarnixe {f} (Cabomba)fanwort [Add to Longdo]
Phoenix (Stadt in USA)Phoenix (city in USA) [Add to Longdo]
GNU ist nicht Unix.GNU : GNU's Not Unix [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Iノード[アイノード, aino-do] (n) {comp} i-node (Unix) [Add to Longdo]
システム5[システムファイブ, shisutemufaibu] (n) {comp} System V (variety of Unix); System 5 [Add to Longdo]
デーモン[, de-mon] (n) (1) demon; (2) {comp} daemon (in Unix, etc.); (P) [Add to Longdo]
ナメラハギ[, namerahagi] (n) chronixis surgeonfish (Acanthurus chronixis, Western-Pacific species of tang from Kapingamarangi in the Caroline Islands) [Add to Longdo]
ニクソンショック[, nikusonshokku] (n) Nixon shock [Add to Longdo]
フェニックス[, fenikkusu] (n) phoenix (lat [Add to Longdo]
フリーUNIX[フリーユニックス, furi-yunikkusu] (n) {comp} free UNIX [Add to Longdo]
ユニックス[, yunikkusu] (n) {comp} Unix [Add to Longdo]
燕雀鴻鵠[えんじゃくこうこく, enjakukoukoku] (exp) How can a small bird (a sparrow, a petty person) understand the aspirations of a great bird (a phoenix); Only a hero can understand a hero [Add to Longdo]
火の鳥[ひのとり, hinotori] (n) (See 鳳凰) phoenix (esp. fenghuang, the Chinese phoenix) [Add to Longdo]
梧桐;青桐[あおぎり;ごとう;アオギリ, aogiri ; gotou ; aogiri] (n) (uk) Chinese parasol-tree (Firmiana simplex); Chinese-bottletree; Japanese varnishtree; phoenix-tree [Add to Longdo]
三斑鶉;三府鶉[みふうずら;ミフウズラ, mifuuzura ; mifuuzura] (n) (uk) barred button quail (Turnix suscitator) [Add to Longdo]
蒼梧[そうご, sougo] (n) (uk) (See 梧桐) Chinese parasol-tree (Firmiana simplex); Chinese bottletree; Japanese varnishtree; phoenix-tree [Add to Longdo]
大鳥;鳳;鵬[おおとり, ootori] (n) (1) large bird; (2) (esp. 鵬) (See 鵬・ほう) kun (in Chinese mythology, giant bird said to be able to turn into a fish); (3) (esp. 鳳) (See 鳳凰) fenghuang (Chinese phoenix) [Add to Longdo]
日本鶉[にほんうずら;ニホンウズラ, nihon'uzura ; nihon'uzura] (n) (uk) Japanese quail (Coturnix japonica) [Add to Longdo]
不死鳥[ふしちょう, fushichou] (n) phoenix bird [Add to Longdo]
鳳凰[ほうおう, houou] (n) mythical Firebird Goddess (sometimes erroneously associated with 'phoenix'); female Hinotori [Add to Longdo]
鳳凰座[ほうおうざ, hououza] (n) (constellation) Phoenix [Add to Longdo]
鳳凰木;鳳凰樹(iK)[ほうおうぼく;ホウオウボク, hououboku ; hououboku] (n) (uk) royal poinciana (Delonix regia); flamboyant [Add to Longdo]
鵬翼[ほうよく, houyoku] (n) phoenix wings; aeroplane wings; airplane wings [Add to Longdo]
[おおとり, ootori] (n) (obsc) (See 鳳凰) phoenix [Add to Longdo]
[うずら;ウズラ, uzura ; uzura] (n) (1) (uk) quail; (2) Japanese quail (Coturnix japonica) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix) [Add to Longdo]
ユニックス[ゆにっくす, yunikkusu] UNIX [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top