ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตรึกตรอง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรึกตรอง-, *ตรึกตรอง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรึกตรอง(v) reflect, See also: think (something over), ponder, consider, Syn. ตรอง, ตริตรอง, ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, ทบทวน, Example: ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้แต่ละฝ่ายต้องตรึกตรองกันอย่างหนัก, Thai Definition: ใคร่ครวญหรือคิดทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆ หรือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตรึกตรอง(ตฺรึกตฺรอง) ก. ใคร่ครวญ, คิดทบทวน, ตริตรอง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Doubts and deliberations are ended.""ความสงสัยและ การตรึกตรองได้สิ้นสุดลงแล้ว" Becoming Jane (2007)
Like you care what I want.อย่างกับเธอแคร์สิ่งที่ฉันต้องการ เจนนี่ ฉันมาตรึกตรองดูแล้วนะ Remains of the J (2009)
I suppose he'll be pondering it for a bit now.ผมว่าเค้าคงกลับไปตรึกตรองดูก่อน Episode #1.11 (2010)
♪ Moment ♪# เพื่อตรึกตรอง# Born This Way (2011)
Consider carefully.จงตรึกตรองดูให้ดี The Disir (2012)
Measure your next words very carefully, doctor.จงตรึกตรองถ้อยคำต่อไปให้หนัก Doctor Strange (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรึกตรอง[treuktrøng] (v) EN: reflect ; think over ; ponder ; take into account  FR: réfléchir ; méditer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muse(vi) ตรึกตรอง, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, วิเคราะห์, ครุ่นคิด, คิดทบทวน, Syn. cogitate, ruminate, think, meditate, ponder, contemplate, deliberate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ruminant(รู'มะเนินทฺ) n. สัตว์เคี้ยวเอื้อง (เช่น วัว, ควาย, กวาง, อูฐ) adj. เคี้ยวเอื้อง, รำพึง, ครุ่นคิด, ตรึกตรอง,
ruminate(รู'มะเนท) vi., vt. เคี้ยวเอื้อง, รำพึง, ครุ่นคิด, ตรึกตรอง, ทบทวน, See also: rumination n. ruminative adj. ruminatively adv. ruminator n., Syn. chew the cud, muse, ponder

English-Thai: Nontri Dictionary
cogitate(vi) ใคร่ครวญ, คิด, ไตร่ตรอง, พิจารณา, ตรึกตรอง
cogitation(n) การใคร่ครวญ, การไตร่ตรอง, การพิจารณา, การตรึกตรอง
deliberate(vi) ใคร่ครวญ, ตรึกตรอง, ปรึกษาหารือ
deliberation(n) การตรึกตรอง, การปรึกษาหารือ, การใคร่ครวญ, เจตนา, ความสุขุมรอบคอบ
meditate(vi, vt) ตรึกตรอง, นึก, คำนึง, รำพึง, คิด, เข้าฌาน
meditation(n) ความตรึกตรอง, การรำพึง, การคิด, การเข้าฌาน
meditative(adj) ชอบตรึกตรอง, ชอบรำพึง, ชอบคิด, ซึ่งเข้าฌาน
revolve(vt) คิดทบทวน, ตรึกตรอง, พิจารณา, ครุ่นคิด
ruminate(vt) ครุ่นคิด, ตรึกตรอง, เคี้ยวเอื้อง
rumination(n) การครุ่นคิด, การตรึกตรอง, การรำพึง, การเคี้ยวเอื้อง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top