ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คุณประโยชน์

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุณประโยชน์-, *คุณประโยชน์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณประโยชน์(n) benefit, See also: advantage, usefulness, utility, profit, Example: น้ำให้คุณประโยชน์มหาศาลแก่มนุษย์ในทุกด้าน, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นคุณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุณประโยชน์(คุนนะปฺระโหฺยด, คุนปฺระโหฺยด) น. ลักษณะที่เป็นประโยชน์ เช่น สมุนไพรมีคุณประโยชน์ในการทำยารักษาโรคได้.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, I will name three scientists, then you will put them in order of the size of their contribution to their respective fields.ฉันจะบอกชื่อนักวิทยาศาสตร์ 3 คน แล้วนายจะเรียงพวกเขาตามลำดับ การทำคุณประโยชน์ The Guitarist Amplification (2009)
To make this game even more compelling, you must consider only the contribution of the man to the field, not the validity of the field itself.เพื่อทำให้เกมนี้เร้าใจยิ่งขึ้น นายต้องคำนึงแค่คุณประโยชน์ ต่อสาขา The Guitarist Amplification (2009)
Abu Musa Jabir ibn Hayn made a greater contribution to the discredited field of alchemy than Halbert Vanderplatt made to neurobiology.ทำคุณประโยชน์อย่างสูง ให้กับสาขาการเล่นแร่แปรธาตุ ที่ไม่มีใครเหลียวแล กว่าฮัลเบิร์ต วานเดอร์แพลตต์ มีต่อประสาทชีววิทยา The Guitarist Amplification (2009)
(sighs) Everything seems like it's fallen into place.แล้วนี่เหรอคือสิ่งที่ชดเชยให้กับผู้ชายที่ทำคุณประโยชน์ ทุกสิ่งมันดูชัดเจนในตัวมันเอง Goodbye (2012)
She just got her tests and everything.อร่อยดีมีคุณประโยชน์ Pain & Gain (2013)
We have managed to create alternatives that work for people.เราสามารถสร้างสรรค์ทางเลือกอื่น ที่มีคุณประโยชน์ต่อประชาชน The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณประโยชน์[khunnaprayōt = khunprayōt] (n) EN: benefit ; advantage ; usefulness ; utility ; profit  FR: bienfait [ m ] ; avantage [ m ] ; bénéfice [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
emeritus(adj, n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
character(n) คุณลักษณะ, See also: คุณประโยชน์, Syn. fiber, fibre
value(n) คุณค่า, See also: คุณประโยชน์, ความสำคัญ, Syn. goodness, merit, usefulness, Ant. uselessness, unfitness, worthlessness
worth(n) คุณค่าทางจิตใจ, See also: คุณประโยชน์, Syn. excellence, goodness, merit

English-Thai: Nontri Dictionary
benevolence(n) ความเมตตากรุณา, การบำเพ็ญคุณประโยชน์
good(n) ความดี, คุณประโยชน์, ผลประโยชน์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top